Artikkelit

Puupintojen ulkomaalaus

Usein ajattelemme rakennuksemme pintakäsittelyä suunniteltaessa yksinomaan sitä, että miltä rakennuksemme näyttää uusissa väreissään. Miten se sopi ympäristöön jne. Toki nämäkin seikat ovat erittäin merkityksellisiä. Mutta samalla meidän tulisi miettiä, miksi me ylipäätään pintakäsittelemme rakennuksemme. Pintakäsittelyn tarkoituksena on suojata puupintaa ympäristövaikutuksilta kuten kosteudelta, auringon UV-säteilyltä ja sieniltä. Väriyhdistelmää valittaessa voidaan käyttää apuna maalikaupoissa olevia ulkomaalauksen suunnitteluohjelmia. Niissä voidaan katsoa erilaisia väriyhdistelmiä ja niiden vaikutusta rakennuksen ilmeeseen.

Puu rakennusmateriaalina

Puutalot ovat osa maamme kulttuurihistoriaa. Ne ovat myös pientalorakentamista parhaimmillaan. Puu on luonnonmateriaali, josta voidaan tehdä yksilöllisiä ja ainutkertaisia rakennuksia lähes kaikkiin käyttötarkoituksiin. Vielä 1800-luvulla puusta tehtiin lähinnä hirsirakennuksia. 1900-luvulla hirsi väistyi rakennusmateriaalina, kun sahaustekniikka mahdollisti lautojen ja muiden sahaustuotteiden käytön puurakentamisessa. Kesäasuntojen yleistyessä hirsirakentamisen suosio jälleen kasvoi. Aivan viimeaikoina on hirsirakentamista alettu jälleen käyttää omakotitalojen rakentamisessa. Suomessa talonrakentamisessa käytetään lähes poikkeuksetta havupuitamme, mäntyä ja kuusta. Ulkoverhousmateriaalina käytetään pääsääntöisesti kuusta. Puu koostuu selluloosakuiduista, joita sitoo toisiinsa liima-aine ligniini. Puu sisältää lisäksi hemiselluloosaa, hartseja, rasvoja, valkuaisaineita, parkkiaineita, jne. Edellisten lisäksi puu sisältää vaihtelevia määriä vettä. Koska puulla on solurakenne, se kykenee imemään itseensä vettä ympäröivästä ilmasta tai maasta. Tästä syystä sanotaan, että puu "elää", mikä tarkoittaa sitä, että kuivissa olosuhteissa se kutistuu, kun taas vettä saatuaan sen tilavuus suurenee. Puun laatu vaihtelee suuresti kasvupaikan mukaan. Esimerkiksi Lapissa kasvaneessa puussa on tiivistä sydänpuuta keskimäärin 50%, kun taas etelässä hyvissä kasvuolosuhteissa kasvaneessa puussa on sydänpuuta vain noin 25%. Sydänpuu sisältää runsaasti hartsiaineita, mistä syystä sillä on hyvä luontainen kestävyys mm. lahottajasieniä vastaan.

Rakentamisessa käytettävän puutavaran laatu

Rakentamisessa tulee ulkoverhoukseen käyttää sahatavaraa, joka täyttää RYL-2000 luvun 512 mukaiset vaatimukset. Sahatavara ei myöskään saa olla homeista, sinistynyttä, lahonnutta, bakteerien tai levien saastuttamaa tai erityisen karkeapintaista tai pihkaista. Korjausrakentamisessa tulee ottaa huomioon aiemmin käytetyn puutavaran laatu silloin, kun vain osia ulkoverhouksesta uusitaan. Puutavara tulee aina suojata kuljetuksen ja varastoinnin aikana kastumiselta esim. maakosteudelta ja sateelta, mikro-organismeilta, hyönteisiltä sekä auringon ultraviolettisäteilyltä. Puutavara tulee varastoida tasaiselle alustalle. Mikäli sitä ei voida suojata ilman kosteuden vaihteluilta, niin se on säilytettävä paikassa, jossa se pääsee hyvin tuulettumaan.