ARTIKKELI: Talon tekniikka ja energia älykkäästi haltuun

 

Kattavalla taloautomaatiolla voidaan tehokkaasti ja helposti seurata, ohjata, valvoa ja optimoida talon tekniikkaa kokonaisuutena. Taloautomaatio huolehtii asukkaan puolesta siitä, että talossa on mukavaa, vaivatonta ja turvallista asua.

ARTIKKELI: Talon tekniikka ja energia älykkäästi haltuunKattava taloautomaatiojärjestelmä on asukkaan apuna monessa. Kuva: Motiva Oy / iStock

Talon tekniikan kokonaisuus muodostuu monesta osasta: lämmitys, ilmanvaihto, sähkölaitteet, vesilaitteisto, valaistus, turvajärjestelmät, viihdelaitteet. Eri tekniset järjestelmät ja laitteet sisältävät nykyisellään jo paljon älyä ja ohjattavuutta. Esimerkiksi lämmitystä voidaan ohjata sähkön hinnan, ulkolämpötilan tai sääennusteen perusteella. Huone­lämpötila voidaan laskea poissaolon ajaksi ja nostaa lämmöt etäohjauksella tai automaattisesti ennen kotiin tuloa. Valaistusta voi ohjata tarpeen ja tilanteen vaatimalla tavalla automaattisesti tai esimerkiksi kännykällä.

Talon eri teknisiä järjestelmiä ohjataan tyypillisesti erikseen, täysin irrallaan toisistaan. Taloautomaatiosta puhutaan silloin, kun talon eri järjestelmät ja laitteet kommunikoivat keskenään, toimivat automaattisesti ja niitä voidaan ohjata keskitetysti. Kattavan ja hyvin suunnitellun taloautomaation käyttö pientaloissa ei vielä ole kovin yleistä, vaikka se talotekniikan lisääntyessä ja kehittyessä olisi kannattavaa ja helpottaisi talotekniikan käyttöä ja valvontaa.

Sähkötaulu
Korjauskohteessa tulee ensin kartoittaa olemassa olevat järjestelmät ja niiden mahdollisuudet ohjattavuuden kannalta ennen kuin voidaan miettiä tarkemmin, mitä halutaan ohjata. Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Automaatiojärjestelmien avulla voi myös varautua tuleviin energian markkinamuutoksiin. Automaatio helpottaa energiankäytön säätelyä, tuo säästöä talon käyttökustannuksiin ja parantaa asumismukavuutta.

Automaatiojärjestelmien merkitys kasvaa tulevaisuudessa, kun sähkömarkkinoiden muuttuessa on yhä tärkeämpää, että kotien energiankäyttöä voidaan ohjata tasaamaan talon sähkötehontarvetta eri vuorokauden aikoina. Älykäs sähkönkäyttö tai kulutusjousto vaativat toimiakseen automatiikkaa, jotta talon omistaja voi hyödyntää eri säästömahdollisuudet mahdollisimman hyvin ja vaivattomasti.

Kattava taloautomaatiojärjestelmä on asukkaan apuna monessa. Järjestelmän kautta voidaan ylläpitää hyvää sisäilmastoa, säätää ja ohjata valaistusta, huolehtia energian tehokkaasta käytöstä sekä mitata ja seurata muun muassa energian käyttöä ja ilmanvaihdon toimintaa. Etä­hallinta ja etäohjaus antavat mahdollisuudet tarkkailla ja ohjata talon toimintoja myös matkan päältä. Turvallisuus on tärkeä osa talo­tekniikkaa: järjestelmään voidaan yhdistää palo- ja murtohälytykset sekä vaikkapa ovikamera.

Automatiikkaa uudis- ja korjauskohteeseen

Tärkein tehtävä ennen taloautomaatiojärjestelmän hankintaa on miettiä, miten haluaa talonsa toimivan ja mitä arvostaa: mukavuutta, energiatehokkuutta, turvallisuutta? Ennen kuin suunnittelijaan tai urakoitsijaan otetaan yhteyttä, on mietittävä myös se, mitä talossa halutaan automaation avulla ohjata. Hyviä kuvauksia eri mahdollisuuksista saa alan toimijoilta. Esimerkkejä löytyy myös Motivan ylläpitämästä Energia­tehokas koti -verkkopalvelusta.

Uuden talon rakentajan on hyvä varautua tulevaan jo aivan alkuvaiheessa: on otettava jo etukäteen huomioon järjestelmän laajennustarpeet. Ennakoimalla tarpeet jo suunnitteluvaiheessa säästää kustannuksissa myöhemmin.

Korjauskohteessa tulee ensin kartoittaa olemassa olevat järjestelmät ja niiden mahdollisuudet ohjattavuuden kannalta ennen kuin voidaan miettiä tarkemmin, mitä halutaan ohjata. Jos kohdetta korjataan joka tapauksessa laajemmin, kannattaa ehdottomasti miettiä myös taloautomaation mahdollisuudet.

Hankinnan pohjaksi on hyvä laatia toiminta­kuvaus ja tarkentaa sitä asiantuntijan kanssa. Kuvaus on hyvä väline järjestelmän suunnittelun ja kustannusarvion pohjaksi. Yksinkertaisimmillaan toimintakuvaus on tekstimuotoinen kuvaus siitä, mitä automaatiolta odottaa talossaan.

Piirustukset
Taloautomaatiosta puhutaan silloin, kun talon eri järjestelmät ja laitteet kommunikoivat keskenään, toimivat automaattisesti ja niitä voidaan ohjata keskitetysti. Kattavan ja hyvin suunnitellun taloautomaation käyttö pientaloissa ei vielä ole kovin yleistä. Kuva: Motiva Oy / iStock

Suunnittelijan kanssa yhdessä laadittu ku­vaus talon järjestelmistä auttaa laitteiden ja järjestelmien hankinnassa ja tarjousten pyytämisessä. Kuvaukseen on hyvä pyytää dokumentaatio etenkin taloautomaatiojärjestelmien tiedon­siirrosta ja järjestelmien toivotusta integroinnista.

Yhden suunnittelijoista on otettava talosta kokonaisvastuu ja huolehdittava eri järjestelmien yhteensopivuudesta sekä tärkeiden järjestelmien yhteensovittamisessa tarvittavien tietojen siirtämisestä eri laite- ja järjestelmätoimittajien käyttöön hankintavaiheessa. Suunnittelijalla on tärkeä tehtävä myös rakennusvaiheessa, kun järjestelmiä ja laitteita asennetaan, testataan ja säädetään.

Järjestelmään kuuluvat palvelut

Järjestelmää valittaessa on hyvä kiinnittää huomiota tuotteiden sekä ylläpito- ja huolto­palveluiden saatavuuteen myös tulevaisuudessa. Ennen ostopäätöstä kannattaa varmistaa valmistajan takuuehdot ja teknisen tuen mahdollisuudet ja selvittää toimittajien tarjoamat huolto- ja ylläpitosopimukset.

Urakoitsija pitää valita huolella; automaatio vaatii yleensä erityisosaamista. Hankintasopimusta tehtäessä pitää varmistaa, että siihen sisältyy käyttöönottovaiheen testaus ja järjestelmän säätäminen. Käyttöönoton yhteydessä on asukkaalle annettava käytönopastus, luovutettava tarvittava dokumentointi sekä käyttöönottotarkastuspöytäkirja.

Käyttöönottovaiheessa on varmistettava, että talon omistaja saa kaikki asiakirjat ja tarvittavat tietokannat itselleen. Jotta automaatiojärjestelmä toimisi asianmukaisesti, pitää talon asukkaan huolehtia järjestelmän ennakoivasta huollosta sekä laitteiden yllä­pidosta. Kaikki automaatiota koskeva dokumentaatio on hyvä säilyttää ja muistaa myös asia­kirjojen säännöllinen varmuuskopiointi.

Suunnittelijoilta ja järjestelmätoimittajilta voi pyytää apua, jos järjestelmään kaipaa lisä- tai muutostöitä.

VERKOSSA OHJEITA JÄRJESTELMIEN HANKINTAAN

Energiatehokas koti -verkkosivuilta löytyy kootusti tietoa taloautomaatiosta, sen eduista ja hyödyistä, ohjeita hankintaan sekä esimerkkejä erilaisista pientaloissa toteutetuista taloautomaatiojärjestelmistä.

Hyödyntämällä tarkistuslistoja voi laatia itselleen hyvän kuvauksen siitä, millaisen automaatiojärjestelmän taloon tarvitsee ja hankkii, ja mitä siitä toteutetaan nyt ja mitä tulevaisuudessa.

Hankintaohjeissa on tietoa sekä uudispientalon rakentajalle että korjaajalle.

Lisätietoa: energiatehokaskoti.fi/taloautomaatio

Teksti: Motiva

 

 
 
 
 
 
 

RPT Byggfakta Oy:n tietojenkäsittelyä, tietosuojaa ja evästeitä koskevat periaatteet

Jatkamalla verkkosivustomme ja palvelujemme käyttöä hyväksyt, että keräämme tietoja vierailuistasi. Tietosuojaperiaatteissamme kerromme, mitä tietoja keräämme ja miksi sekä mihin tarkoituksiin tietoja käytetään. Lue lisää...