Energiatehokkuus on kokonaisuuden summa

 

Uuden talon rakentaminen on yksi elämän suurista päätöksistä. Hyvä lopputulos ei aina ole itsestään selvyys; energiatehokas ja toimiva koti syntyy hyvän suunnittelun ja laadukkaan rakentamisen tuloksena.

Suomen rakentamismääräyskokoelma määrittelee rakennusten energiatehokkuuden sekä sisäilmaston laadun minimitason. Asetuksissa määritellään ne asiat, jotka vaikuttavat sekä talojen lämmitykseen, sähkön- ja vedenkäyttöön, valaistukseen että ilmanvaihtoon. Näistä tekijöistä muodostuu talon sisäilmasto, jonka laatu vaikuttaa suoraan ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen. 

Rakentamisen määräyksillä vaikutetaan myös ympäristöön. Ei ole yhdentekevää kuinka paljon ja millaista energiaa rakennuksissa käytetään. Energian tuotanto aiheuttaa päästöjä, eri energiamuodoista kertyy ilmakehään eri määrä muun muassa hiilidioksidia. Uusiutuvan energian hyödyntäminen on ympäristölle parempi vaihtoehto kuin ne energiamuodot, joista koituu haitallisia päästöjä. 

Tärkein tapa säästää ympäristöä on käyttää vähemmän energiaa, energiatehokkuus onkin niin sanottu ”first fuel”. Energiatehokkuus säästää myös rahaa, sillä halvinta energiaa on käyttämätön energia. Siksi rakentajien valinnoilla on väliä. Panostamalla energiatehokkuuteen sekä uusiutuvaan energiaan syntyy talo, jonka käyttökulut pysyvät aisoissa ja joka säilyttää arvonsa pitkään. 

Energiatehokkuus on kokonaisuuden summa

Miten energiatehokkuus esitetään?

Talon energiatehokkuus tulee rakennuslupaa haettaessa olla vähintään rakentamismääräysten vaatimusten mukainen. Energiatehokkuus voidaan esittää kahdella tavalla: laskemalla talolle energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku tai hyödyntämällä rakenteellisen energiatehokkuuden tarkastelua.

E-luvun laskennassa otetaan huomioon talon rakenteellinen energiatehokkuus (seinät, katto, alapohja, ikkunat ja ovet) sekä kaikki rakennuksessa käytettävä energia (lämmitys, ilmanvaihto, veden lämmitys, kotitaloussähkö). Energiankulutus lasketaan vakioidun käytön mukaan, jotta saadaan esille vain rakennuksen energiantarve. 

Erikokoisille pientaloille on rakentamismääräyksissä asetettu vaatimustaso, jota laskennallinen energiantarve ei saa ylittää. Taso esitetään E-luvulla, kWhE/(m2 a), eli talon energiamuotojen kertoimilla painotettu rakennuksen laskennallinen ostoenergiankulutus rakennuksen lämmitettyä nettoalaa kohden vuodessa. Esimerkiksi 150 neliön talon E-luku saa olla enintään 110 kWhE/(m2 a). 

Toinen tapa esittää, että rakennus vastaa määräysten vaatimuksia, on tehdä rakenteellinen energiatehokkuuden tarkastelu. Tätä tapaa voi käyttää vain, mikäli talo on pientalo tai rivitalo, ja sen lämmitys tullaan toteuttamaan maalämmöllä, kaukolämmöllä tai ilma-vesilämpöpumpulla. Rakenteellisessa tarkastelussa talon eri rakenteille ja järjestelmille on määritelty tiukat vaatimukset. 

Mistä energiatehokas talo rakentuu?

Yksittäisten rakenneosien tai laitteiden ominaisuuksien sijaan kannattaa kiinnittää huomiota kokonaisenergiankulutukseen. Tärkeää on, että energiaa kuluu vain vähän rakennuksen ja käyttöveden lämmitykseen ja että eri järjestelmät ja laitteet eivät kuluta sähköä turhaan. Kun talo hyödyntää uusiutuvaa energiaa (maalämpöä, puuta, aurinkosähköä tai aurinkolämpöä), on kodin energiatalous kunnossa pitkälle tulevaisuuteen.

Talon lämmityksen, ilmanvaihdon, valaistuksen ja muun talon tekniikan säätäminen ja ohjaaminen ovat vaivatonta, kun talossa on älykäs taloautomaatiojärjestelmä. Kattavalla taloautomaatiolla voidaan tehokkaasti ja helposti seurata, ohjata, valvoa ja optimoida talon tekniikkaa kokonaisuutena. Taloautomaatio huolehtii asukkaan puolesta siitä, että talossa on mukavaa, terveellistä ja turvallista asua.

– Energiatehokkaan kodin tekemisessä kokonaissuunnittelulla on entistä suurempi merkitys. Rakennuksen pääsuunnittelija on rakentajan yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneista. Hänen tehtävänään on yhdistää eri suunnitelmat, Motivan asiantuntija Sami Seuna sanoo.

– Lämmityksen ja ilmanvaihdon älyohjaukseen, säätölaitteisiin ja taloautomaatioon kannattaa myös panostaa. Tuloksena on energiansäätöä ja asumismukavuutta.

Pääsuunnittelijan on siis yhdistettävä arkkitehti-, rakenne-, lvi- ja sähkösuunnitelmat kokonaisuudeksi, joka toimii energiatehokkaasti ja käyttää tehokkaasti rakennuksessa tuotettua energiaa.

– Suunnitteluun kannattaa varata riittävästi aikaa kalenterista, eli siinä vaiheessa kiirehtiminen ei ole eduksi lopputulokselle. Hyvä käytännön töiden ennakkosuunnittelu voi säästää kustannuksia ja vähentää itse rakentamisaikaakin, Seuna toteaa. Suunnitelmien ja päätösten tulisi olla valmiina, kun rakennuslupahakemus jätetään. Kun talo toteutetaan hyvien suunnitelmien mukaan ja rakennetaan huolellisesti, on lopputulos onnistunut.

Huolellisesti säältä suojassa

Hyvästä suunnittelustakaan ei ole apua, jos rakentamisen yhteydessä tehdään virheitä tai tekijän osaaminen tai asenne ei ole kohdallaan.

– Työmaan valvonta on hyvin tärkeää. Hyvän vastaavan mestarin palkkaaminen kannattaa, varsinkin jos ei itse pysty olemaan mukana rakennuksella päivittäin. Kunnollinen työmaavalvonta vie aikaa mutta voi osoittautua erinomaiseksi sijoitukseksi rakentajan kannalta, Sami Seuna sanoo.

Rakennustarvikkeiden ja rakenteiden sääsuojaus on erittäin tärkeää. Muun muassa villaeristeiden pitää olla koko ajan sateelta suojassa, ja asennettujen putkien päät pitää pikaisesti suojata roskien ja suojaa hakevien pieneläinten varalta.

Höyrynsulkumuovien asennuksen kanssa tulee olla erityisen tarkkana. Niiden liitosten pitäisi kestää jopa koko rakennuksen elinkaaren ajan. Yhteen liitettävien muovipintojen pitää olla puhtaita ja liittäminen on tehtävä joko liimamassalla tai teipillä, jotka on suunniteltu juuri siihen tarkoitukseen. Liitoshetkellä myös sisäilman tulisi olla lämmitettyä ja kuivaa.

Teksti: Motiva

Kuva: Pixabay

 

 
 
 
 
 
 

RPT Byggfakta Oy:n tietojenkäsittelyä, tietosuojaa ja evästeitä koskevat periaatteet

Jatkamalla verkkosivustomme ja palvelujemme käyttöä hyväksyt, että keräämme tietoja vierailuistasi. Tietosuojaperiaatteissamme kerromme, mitä tietoja keräämme ja miksi sekä mihin tarkoituksiin tietoja käytetään. Lue lisää...