Haja-asutusalueen jätevesien hoidolle uusi takaraja

 

Kunnallisen viemäröinnin ulottumattomissa sijaitsee lukuisia ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä, joiden jätevesijärjestelmä on puutteellinen. Näiden kiinteistöjen erivapaus loppuu 31. lokakuuta 2019, johon mennessä vanhojenkin kiinteistöjen on saatettava jätevesijärjestelmänsä lakimääräiselle tasolle, mutta poikkeuksiakin on.

TEKSTI MATTI VALLI | KUVAT JAANA AHTI-VIRTANEN

Ympäristönsuojelulaki edellyttää, että jokainen kiinteistö huolehtii jätevesien puhdistamisesta lain ja myös jätevesiasetuksen määräämällä tavalla, myös haja-asutusalueella. Kuntaliiton ympäristöpäällikkö Miira Riipinen kertoo, että uusiin kiinteistöihin jätevesin määrämuotoinen puhdistaminen tuli pakolliseksi jo vuonna 2004.

– Vanhojen kiinteistöjen puhdistamoiden rakentamis- ja korjausvelvollisuuteen on eri syistä asetettu erilaisia määräaikoja, helpotuksia ja poikkeuksia. On esimerkiksi katsottu, että etenkin ikäihmisille puhdistamohankinta olisi liian raskas investointi, Riipinen sanoo.

Nyt käytäntö tiukkenee. Vuoden 2019 lokakuun loppuun mennessä myös ennen vuotta 2004 rakennettujen rakennusten, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai alle sadan metrin etäisyydellä vesistöstä, on korjattava jätevesijärjestelmänsä sellaiseen kuntoon, että ne täyttävät jätevesiasetuksessa asetetut vaatimukset.

Määräys koskee niin vakituisia kuin vapaa-ajan asuntojakin, ja siihen liittyy nytkin muutama poikkeus.

Haja-asutusalueen jätevesien hoidolle uusi takaraja

Herkillä alueilla tiukempaa

Laki- ja asetustasoisten normien lisäksi kunnat voivat omissa ympäristönsuojelumääräyksissään määrätä erityisen herkiksi katsomille alueille tiukempiakin määräyksiä kuin mitä hajajätevesiasetus edellyttää.

– Kyseeseen voivat tulla etenkin kunnan vedenhankinnan kannalta tärkeät pohjavesialueet ja kuormitusherkkien vesistöjen rantaalueet tai vaikkapa vanhat kylätaajamat, jossa on lähekkäin vanhoja sako-kaivoja ja suomavesikaivoja, Miira Riipinen kertoo.

Jätevedet pitää puhdistaa kiinteistökohtaisilla maa- tai laitepuhdistamoilla. Tärkeintä on tietää, että työhän tarvitaan rakennuslupa tai toimenpidelupa.

– Luvan myöntää kunnan rakennusvalvonta, mutta lupaan tarvitaan ammattitaitoisen suunnittelijan laatima suunnitelma. Sellaisen voi hankkia suunnittelutoimistosta, mutta myös laiteratkaisun toimittajat tarjoavat niitä kaupan yhteydessä, Riipinen toteaa.

Jätevesiasetus täsmentää

Ympäristösuojelulain mukaan jätevedet tulee käsitellä niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, kuten esimerkiksi haitallisia muutoksia naapuruston juomavesikaivojen tai lähivesien vedenlaadulle.

Tarkemmin jätevesijärjestelmän puhdistusteho-, käyttö- ja huoltovaatimukset on määritelty jätevesiasetuksessa. Jätevesien käsittelyjärjestelmien rakentamisesta, sen luvanvaraisuudesta ja valvonnasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa ja - asetuksessa.

Kunnat voivat lisäksi antaa jätevesijärjestelmien rakentamista koskevaa ohjausta rakennusjärjestyksessään.

Mutta miten toimitaan niiden vanhojen kiinteistöjen kanssa, jotka sijaitsevat muualla kuin herkillä alueilla tai yli sadan metrin etäisyydellä vesistöstä?

Miira Riipinen toteaa, että näidenkin jätevesijärjestelmä on korjattava sellaisen perusteellisen remontin yhteydessä, jonka lopputulos vastaa suurin piirtein uutta rakennusta.

Luokitukset

Jätevesi

 
 

 
 
 
 
 
 

RPT Byggfakta Oy:n tietojenkäsittelyä, tietosuojaa ja evästeitä koskevat periaatteet

Jatkamalla verkkosivustomme ja palvelujemme käyttöä hyväksyt, että keräämme tietoja vierailuistasi. Tietosuojaperiaatteissamme kerromme, mitä tietoja keräämme ja miksi sekä mihin tarkoituksiin tietoja käytetään. Lue lisää...