Hälytys, alkusammutus, kaksi tietä turvaan

 

Rakentamismääräysten paloturvallisuutta käsittelevä osa on uudistunut vuoden 2018 alussa. Uusi asetus tuli voimaan ilman siirtymäaikaa, ja tammikuun 1. päivän jälkeen rakennuslupaa hakevaan hankkeeseen sovelletaan uusia määräyksiä. Pientalo on luokassa P3.

TEKSTI ILPO LEINO Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, KUVAT PIXABAY

Rakennukset jaetaan nyt neljään paloluokkaan: P0, P1, P2 ja P3. P0 kertoo, että kohde on suunniteltu oleellisilta osin oletettuun palonkehitykseen perustuen. Tämä tarkoittaa erilaisia tietokonepohjaisia simulointeja ja laskelmia. Menetelmää käytetään erityissuunnittelua vaativissa, yleensä suurissa, rakennuskohteissa. Muut luokat perustuvat asetuksessa esitettyihin vaatimuksiin, taulukoihin ja lukuarvoihin.

Pientalot kuuluvat tyypillisesti paloluokkaan P3, jossa rakennuksen kokoa ja henkilömäärää rajoittamalla saavutetaan riittävä turvallisuustaso. Ihan tavalliselle asunnon rakentajalle nämä rajoitukset eivät heti tule vastaan, koska henkilömäärissä raja on kaksikerroksisessa rakennuksessa 150 ja yksikerroksisessa 250 henkilöä. Vastaavasti kerrosalan rajat ovat 2-kerroksisessa rakennuksessa 1600 neliötä ja 1-kerroksisessa 2400 neliötä. Pientalon kantavilla rakenteilla ei edelleenkään ole paloteknisiä vaatimuksia, mutta koska ne ovat yleensä lämmöneristeen sisällä ja suojaamina, on katsottu riittävän turvallisuustason täyttyvän näinkin.

Materiaalivalinnoissa tarkkana

Osastoinnilla rakennus jaetaan palon leviämistä estävillä rakenteilla osiin, jotta palo ei heti uhkaisi asukkaita. Nämä rajoituslinjat toimivat myös pelastuslaitoksen operatiivisen toiminnan tukena. Asuinrakennukset palo-osastoidaan vanhaan malliin siten, että jokainen huoneisto on oma osastonsa. Pientalossa tulee osastoitavaksi lähinnä kattilahuone, polttoainevarasto ja autosuoja. Pientalon autosuoja osastoidaan asuintiloista 30 minuutin rakentein, jos se on alle kahdeksan metrin päässä rakennuksesta. Koska autosuojan tai -katoksen yhteydessä olevaa varastoa ei tarvitse osastoida erilleen autosuojasta, saadaan nyt tehtyä selkeitä rajoituslinjoja ja rakentaminen on sujuvampaa.

Pintakerrosten ominaisuuksilla on suuri vaikutus palon kehittymisen ensihetkillä. Pintakerrokset on jaettu luokkiin A1, A2, B, C, D, E ja F. A1 tarkoittaa, että tarvikkeet eivät osallistu lainkaan paloon. Hyvät pintamateriaalit ehkäisevät palon leviämistä ja antavat aikaa alkusammutukselle tai pelastautumiselle. Pientaloissa sisäpintojen vaatimus on D-s2, d2. Tämä tarkoittaa vähintään puupintoja. Vain vähäisiä osia voidaan verhota tarvikkeilla, jotka eivät täytä D-luokan vaatimuksia. Erilaisia sisustuslevyjä valitessaan onkin hyvä muistaa tarkistaa kyseisen tuotteen pintakerrosominaisuudet.

Hälytys, alkusammutus, kaksi tietä turvaan

Kaksi tietä turvaan

Pääsääntö poistumisessa on, että aina pitää löytyä kaksi tietä turvaan. Pientaloissa toinen reitti voi olla esimerkiksi varatienä toimiva ikkuna tai parveke. Varatieikkunan käyttökelpoisuus kannattaa varmistaa varustamalla se kiinteillä avauspainikkeilla. Näin ikkunaa ei tarvitse yrittää poistumistilanteessa rikkoa, jolloin vaarana on loukkaantuminen teräviin lasinsiruihin.

Jos ikkunan tai parvekkeen alareuna on yli 3,5 metrin korkeudella maanpinnasta on turvallinen kulku varmistettava kiinteillä tikkailla. Narutikkaat tai muut köysiratkaisut on todettu käytännössä vaikeakulkuisiksi, joten niitä ei suositella. Perinteisten ulkoseinään kiinnitettävien tikkaiden lisäksi löytyy erilaisia kotelon sisään sijoitettuja, ylhäältä avattavia ratkaisuja. Nämä eivät juurikaan erotu julkisivusta, jos kiinteät tikkaat halutaan tehdä huomaamattomasti.

Alkusammutuskalustoa suositellaan hankittavaksi myös pientaloon, vaikka rakentamismääräykset tai pelastuslaki eivät sitä vaadikaan. Sammutuspeitteitä on monenvärisiä, joten vaativakin sisustaja löytää itselleen mieluisan ratkaisun. Käsisammuttimissa uutena tuoteryhmänä ovat kahden litran nestesammuttimet. Ne ovat kotikäyttöön tarpeeksi tehokkaita eivätkä paina liikaa. Nestesammutin soveltuu myös sähkölaitteiden sammuttamiseen, eikä se sotke sisätiloja. Vaikka jauhesammuttimet ovat myös toimivia, on pölyävä ja joka paikkaan leviävä jauhe jälkivahingon ja siivouksen kannalta haastava aine. Nykyaikaiset nestesammuttimet ovatkin tämän päivän moderneihin koteihin sopivia sammuttimia. Sammutuspeite on hyvä asentaa näkyville helposti saavutettavaan paikkaan, jossa sen voi vaivatta ottaa käyttöön. Käsisammutin voi olla hieman sivummalla, kaikkien tiedossa olevassa paikassa, kuitenkin esteettömästi ja ilman turhaa viivettä esille otettavissa. Näin voi ensin yrittää alkusammutusta peitteellä ja tarvittaessa varmistaa tulos käsisammuttimella.

Varoitinta testattava säännöllisesti

Palovaroittimistakin löytyy valinnanvaraa niin koon kuin värin tai ulkomuodon osalta. Tärkeintä on kuitenkin se, että nukkujat ja reitti turvaan on suojattu palovaroittimin. Lähtökohtana on, että sähköverkkoon kytkettyjen palovaroittimien kunnossapidosta vastaa taloyhtiö, kuten muistakin rakennuksen sähköjärjestelmistä. Pientalossa omistaja huolehtii tietysti tämänkin järjestelmän toiminnasta ja käyttää tarvittaessa sähköalan ammattilaista apuna huollossa ja ylläpidossa. Koska sähköverkkoon kytkettäviä palovaroittimia on monenlaisia, on hyvä selvittää sopiva paristonvaihtoväli ja järjestää paristojen säännöllinen vaihto. Näin voidaan välttää pariston varauksen alenemisesta aiheutuvat yllättävät hälytykset esimerkiksi yöaikaan.

On erityisen tärkeää, että asukkaat tietävät kuinka sähköverkkoon kytketyn laitteen kanssa toimitaan eri tilanteissa. Palovaroitin tulee testata säännöllisesti painamalla siinä olevaa testipainiketta. Varoittimessa oleva sireeni kaipaa säännöllistä käyttöä pysyäkseen toimintakunnossa.

Kokonaisnäkemyksen oman ja samalla vaikka isovanhempien kodin palo- ja muunkin turvallisuuden tilasta voi vielä viimeistellä lataamalla tarkistuslistan osoitteesta kodinturvaopas.fi.

 

 
 
 
 
 
 

RPT Byggfakta Oy:n tietojenkäsittelyä, tietosuojaa ja evästeitä koskevat periaatteet

Jatkamalla verkkosivustomme ja palvelujemme käyttöä hyväksyt, että keräämme tietoja vierailuistasi. Tietosuojaperiaatteissamme kerromme, mitä tietoja keräämme ja miksi sekä mihin tarkoituksiin tietoja käytetään. Lue lisää...