Käyttöveden laatu ja putkimateriaalit

 

Putkimateriaalia valittaessa pitäisi selvittää rakennuspaikkakunnan veden laatu. Vesijärjestelmissä on syytä käyttää vain tyyppihyväksyttyjä tai vastaavan kelpoisuusarvioinnin läpäisseitä tuotteita.

TEKSTI: KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ, DI TUIJA KANNISTO, SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU/VESI-INSITUUTTI WANDER

Kiinteistöjen kylmä- ja lämminvesijohdoiksi asennetaan kupari-, PEX- ja monikerros- eli komposiittiputkia sekä ruostumatonta terästä. Messinki on yleinen liitin- ja venttiilimateriaali, mutta liittimiä valmistetaan myös muovista. Tonttijohdot ovat useimmiten PE-muovia.

Kiinteistöjen vesilaitteistoja koskevien rakentamismääräysten mukaan vesilaitteistojen materiaalien tulee olla kestäviä ja turvallisia eikä niistä ei saa tulla veteen terveydelle haitallisia aineita.

Putkien kestävyyteen vaikuttavat materiaalin lisäksi käyttöolosuhteista lähinnä veden laatu. Vesilaitoksen toimittaman veden tulee täyttää sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen vaatimukset ja suositukset, jotka koskevat lähinnä veden terveydellistä laatua. Veden tekniselle laadulle (syövyttävyydelle) ei ole asetettu vaatimuksia. Vesilaitoksen toimittama vesi voi siis aiheuttaa metallien syöpymistä. Putkimateriaalia valittaessa pitäisikin selvittää rakennuspaikkakunnan veden laatu.

Vesilaitoksen toimittama vesi voi aiheuttaa metallien syöpymistä. Putkimateriaalia valittaessa pitäisi selvittää rakennuspaikkakunnan veden laatu.
Metalli- ja sementtipohjaisten vesijohtomateriaalien kannalta teknisesti hyvälaatuisen veden tavoitearvot. (Kekki ym. Vesijohtomateriaalien vauriot ja käyttöikä Suomessa. Vesi-Instituutin julkaisuja 3, 2008)

Tuotteiden laatu tärkeämpi kuin hinta

Rakennustuotteen kelpoisuus voidaan osoittaa CE-merkinnällä, tyyppihyväksynnällä, varmennustodistuksella tai valmistuksen laadunvalvonnalla. CE-merkintä ei ole käytössä vesilaitteistojen tuotteille, mutta ympäristöministeriön tyyppihyväksyntäasetukset kattavat hyvin Suomessa käytetyt putket, vesikalusteet ja venttiilit. Vesijärjestelmissä tulee käyttää vain tyyppihyväksyttyjä tai vastaavan kelpoisuusarvioinnin läpäisseitä tuotteita.

Markkinoilla on myös tuotteita, joiden soveltuvuutta suomalaiseen talousveteen ei ole testattu tai joiden laatua ei ole varmistettu. Epäkelvoista tuotteista voi liueta veteen haitallisia aineita tai ne voivat vaurioitua ennenaikaisesti ja aiheuttaa vuotovahinkoja.

Millaista on teknisesti hyvälaatuinen vesi?

Talousveden moitteeton terveydellinen laatu on luonnollisesti tärkeää, mutta myös veden teknisen laadun tulee olla hyvä. Taulukossa 1 on esitetty teknisesti hyvälaatuisen veden tavoitearvot. Metallien ja sementtipohjaisten materiaalien (betoni, laastit) liukenemiseen ja syöpymiseen vaikuttavat veden happamuus (pH-arvo), veden alkaliteetti (bikarbonaattipitoisuus) sekä veden kovuus (kalsiumpitoisuus). Syöpymistä kiihdyttäviä klorideja ja sulfaatteja sekä hiilidioksidia tulisi olla vedessä mahdollisimman vähän.

Suomessa erityisesti pohjavedet ovat luonnostaan happamia ja pehmeitä ja ilman käsittelyä veden laatu voi poiketa merkittävästi suositeltavasta laadusta.

Kupari on hyvin kestävä materiaali hyvälaatuisissa käyttövesissä, joissa kupariputkien sisäpinnalle muodostuu suojaava kuparioksidikerrostuma.

Kupariputket

Kupari on hyvin kestävä materiaali hyvälaatuisissa käyttövesissä, joissa kupariputkien sisäpinnalle muodostuu suojaava kuparioksidikerrostuma. Happamassa, pehmeässä ja hiilidioksidia sisältävässä vedessä putkien sisäpinnalta voi liueta kuparia veteen. Liukenemisen seurauksena saniteettikalusteet voivat värjäytyä. Kuparin yleinen liukeneminen ei aiheuta vuotoja.

Kupariputkien pistesyöpyminen riippuu ennen kaikkea käyttöolosuhteista. Pehmeät, happamat ja sulfaattipitoiset vedet sekä veden korkeat rauta-, alumiini- ja mangaanipitoisuudet voivat aiheuttaa pistekorroosioriskin lämpimän käyttöveden putkissa. Myös veden sisältämien silikaattien on epäilty lisäävän pistekorroosioriskiä, mutta ilmiön syitä ei tunneta riittävästi. Kupariputkien vuotoja voi aiheuttaa myös eroosiokorroosio, joka johtuu veden liian suuresta virtausnopeudesta tai virtauksen pyörteisyydestä esimerkiksi liitoskohdissa.

Messinkiosat

Rakentamismääräysten mukaan messinkiosien tulee olla veden koskettamilta osiltaan sinkinkadonkestävää materiaalia. Sinkinkato on messingin korroosiomuoto, jossa metalliseoksesta liukenee sinkkiä ja jäljelle jää tiiviytensä ja lujuutensa menettänyt rakenne. Seurauksena voi olla messinkiventtiilien tukkeutuminen tai murtumat. Messinkisissä liittimissä on esiintynyt myös jännityskorroosiota, joka aiheuttaa murtumia. Käyttövesijärjestelmien messinkiosien tyyppihyväksyntävaatimukset edellyttävät sinkinkadonkestävyyden lisäksi myös jännityskorroosionkestävyyttä. Tyyppitestauksessa varmistetaan lisäksi, ettei messingistä liukene liikaa lyijyä veteen.

Messinkisissä liittimissä on viime vuosina todettu sekä jännityskorroosiota että sinkinkatoa. Myös kohonneita lyijypitoisuuksia on mitattu etenkin verkoston käyttöönottovaiheessa. Onkin syytä epäillä, että meillä hankitaan ja asennetaan Suomeen soveltumattomia tuotteita todennäköisesti edullisemman hinnan perusteella. Tämä voi kostautua vuotovahinkojen kustannuksina ja veteen liukenevan lyijyn aiheuttamia terveyshaittoina.

Ruostumattomat teräkset ja PEX-muoviputket

Ruostumattomat teräkset kestävät normaaleja vesiympäristöjä hyvin. Talousveden laadun ei tiedetä vaikuttavan myöskään muoviputkien kestävyyteen, mutta muoviputkien käyttöikä voi kuitenkin lyhentyä liian korkeiden lämpötilojen, desinfiointiainepitoisuuksien tai paineen vuoksi.

Uusien PEX-putkien aiheuttamaa pahaa hajua ja makua kylmään ja lämpimään veteen todettiin eri puolilla Suomea vuonna 2014. Asukkaat huomasivat tämän erityisesti aamuisin, kun vesi oli seissyt putkissa yön yli. Haju- ja makuvirheen aiheuttivat putkista liuenneet kemikaalit. Ongelmat johtuivat puutteellisesta laadunvalvonnasta putkien valmistusvaiheessa. Putkivalmistajat ovat sittemmin parantaneet valmistusprosessejaan.

Kokonaisuuden hallinta on tärkeää

Materiaalista riippumatta vesijohtojen pitkän käyttöiän varmistaminen alkaa jo putkien varastoinnista ja asennuksesta. Putkiin ei saa päästä likaa tai muita epäpuhtauksia varastoinnin tai asennuksen aikana, ja ennen käyttöönottoa putket on huuhdeltava epäpuhtauksista. Painekoe tehdään puhtaalla vedellä eikä vettä jätetä seisomaan putkistoon. Käyttöönoton tulisi tapahtua mahdollisimman pian painekokeen ja huuhtelun jälkeen tai putkistoon on järjestettävä säännöllinen virtaus.

Käyttöveden laatu ja putkimateriaalitKuva: Jaana Ahti-Virtanen

Luokitukset

Käyttövesi

 
 

 
 
 
 
 

RPT Docu Oy:n tietojenkäsittelyä, tietosuojaa ja evästeitä koskevat periaatteet

Jatkamalla verkkosivustomme ja palvelujemme käyttöä hyväksyt, että keräämme tietoja vierailuistasi. Tietosuojaperiaatteissamme kerromme, mitä tietoja keräämme ja miksi sekä mihin tarkoituksiin tietoja käytetään. Lue lisää...