Kesäksi omaan mökkiin?

 
  • Kirjoittaja(t): Rakenna Oikein

Omasta kesämökistä haaveilevilla alkaa aina kevään tullen mökkikuume nousta samaa tahtia ulkolämpötilojen kanssa. Ennen kuin suin päin ostaa ensimmäistä kivalta näyttävää tonttia kannattaa laittaa jäitä hattuun ja selvitellä muutamia perusasioita tonttikaupasta, mökin suunnittelusta ja rakentamisesta sekä tietysti siitä paljonko lystiin tulee varata rahaa. 

Monen mökinrakentajan ongelmaksi muodostuu kustannusten nouseminen huomattavasti oletettua korkeammiksi. Huolellinen suunnittelu ja rakennushankkeeseen valmistautuminen ovat avain omaan mökkiin, ja rakentamisesta saattaa tulla hauska kesäharrastus vaikka koko perheelle.

Rahoitus ensin kuntoon

Mökkitonttia tai valmista kesämökkiä haikailevan kannattaa ensimmäiseksi selvittää hankkeeseen liittyvät rahoitusjärjestelyt, jotta tavoitteet pysyvät taloudellisesti realistisella tasolla. Liian kalliiseen ratkaisuun päätyminen saattaa muodostua melkoiseksi rasitteeksi, eikä silloin oikein lomailusta ja vapaa-ajan vietostakaan pysty nauttimaan täysin siemauksin. Mökin pitää kyllä olla sellainen paikka minne voi vetäytyä rauhoittumaan ja lataamaan akkuja - loman viettoon eivät saisi tulla korkohuolet mukaan.

Rahoituksen saaminen on tällä hetkellä melko helppoa. Edellytyksenä on kuitenkin hyvä pankkisuhde, kesämökkikiinteistöjen vakuusarvojen määrittely kun on todella vaikeaa, ja lainan saaminen kesämökin kiinnityksiä vastaan on huomattavasti vaikeampaan kuin asunto-osakkeita vastaan. Usein lainan vakuudeksi tarvitaankin juuri vakituisen asunnon osakkeet tai muuta reaaliomaisuutta. Kesämökkilainojen korot ovat yleensä hieman korkeampia kuin asuntolainojen korot, mutta voisi sanoa, että lainaa saa tällä hetkellä todella edullisesti, jos pystyy järjestämään tarvittavat vakuudet.                  

Kiinteistövero

Yhtenä kustannuksena tulevan mökinomistajan kannattaa ottaa huomioon kiinteistövero. Kesämökkien kiinteistövero on yleensä jonkin verran korkeampi kuin vakituisen asunnon vero. Kesämökin sijaintikunnan verottaja määrittelee sekä tontille että rakennuksille arvon, jonka perusteella kiinteistövero lasketaan. Arvon määrittelyyn vaikuttavat alueen sijainti ja kaavoitus, rakennuksen varustelu ja rakennustapa. Kiinteistöveron veroprosentit vaihtelevat suuresti eri kunnissa. Vapaa-ajan asunnossa kiinteistövero voi vaihdella 0,2 - 0,8 prosentin lukemissa kunnanvaltuuston päätöksestä riippuen. Tarkempaa tietoa veron laskentaperusteista saa ao. kunnan verotoimistosta.

Tutustu paikkakunnan kaavoitukseen

Löydettyäsi kiinnostavan tontin, kannattaa ensimmäiseksi lähteä kunnanvirastoon kyselemään alueen kaavoituksesta.

Kaavoituksesta vastaava viranhaltija osaa kertoa, millä edellytyksillä tontille voidaan rakentaa kesämökki. Läheskään aina kesämökin rakennusluvan saaminen ei ole aivan itsestään selvää, koska kunnat haluavat pitää rakentamista hallituissa puitteissa. Joskus saattaa käydä esimerkiksi niin, että mökkejä pullollaan olevalle rannalle ei saakaan rakentaa enää lisää mökkejä, koska lisärakentaminen saattaisi muodostaa niin sanottua taaja-asutusta.   Taaja-asutus puolestaan asettaa kunnalle omia velvoitteita teiden ja kunnallistekniikan rakentamisessa – ja siihen monikaan kunta ei halua kesämökkialueilla lähteä.

Jos mökkitontti on rantakaavoitetulla tai rakennuskaavoitetulla alueella, on rakentamisedellytykset yleensä heti nähtävissä kaavamääräyksistä. Kaavassa voidaan määritellä tietyn tontin suurin rakennustehokkuus, eli kuinka suuri mökki tai mökkejä tontille voidaan rakentaa ja mille kohdalle tonttia. Kaavassa voidaan määritellä myös jätevesien käsittelystä - voidaanko jätevedet imeyttää maastoon vai pitääkö niitä varten rakentaa umpisäiliö. Kaavoitetulla alueella rakennusluvan saaminen edellyttää vain kaavamääräykset täyttävän talon suunnittelua.

Rakennuslupahakemuksen käsittelee kunnan rakennuslautakunta.

Kaavoittamattomilla tai seutukaavoitetuilla alueilla on rakennuslupa haettava poikkeuslupamenettelyä käyttäen. Prosessi on hieman monimutkaisempi kuin pelkän rakennusluvan hakeminen, mutta kunnanvirastossa kaavoitus- tai rakennuslupa-asioista vastaavilta virkamiehiltä saa kyllä yksityiskohtaiset ohjeet ja neuvot menettelytavoista. Jos rakentamisedellytykset muilta osin ovat kunnossa, on lupaprosessi yksinkertainen hoitaa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että monet kunnanvirastot ovat kesällä ainakin kuukauden lähes suljettuja kesälomien vuoksi. Lupahakemus kannattaakin jättää käsittelyyn hyvissä ajoin ennen kesälomia ja samalla varmistaa käsittelyaikataulu.

Rantaoikeus ja kalastus-oikeudet

Sellaisella tontilla, joka ei suoraan rajoitu vesialueeseen, saattaa olla kuitenkin oikeus ranta-alueen käyttöön esimerkiksi veneen säilyttämistä varten. Rantaoikeus onkin monen tontin kohdalla hyvä myyntivaltti, varsinkin jos ranta-alue on lähellä tonttia. Yhteisrantojen varaukset tehdään esimerkiksi rantakaavan laatimisen yhteydessä.

Vaikka oma tontti rajoittuisi suoraan vesialueeseen, ei kalastusoikeus kuitenkaan sisälly tontin omistajalle automaattisesti. Alueen vanhat maanomistajat omistavat yleensä vesialueiden kalastusoikeudet. Tonttikaupan yhteydessä voidaan sopia myös kalastusoikeudesta määrätyillä vesialueilla. Kalastusoikeudet ovat tieasioiden ohella varsin yleinen riitojen aihe, joten asiat kannattaa selvittää tarkasti, ja mielellään kysellä alueen asukkailta vakiintuneita menettelytapoja. Jos naapurillasi on vuosikaudet ollut omat kalaverkot tietyssä paikassa, ei niitä naapurisovun säilyttämiseksi kannata lähteä omatoimisesti poistamaan, vaikka ne sattuisivatkin olemaan juuri oman tontin vesialueella. Hienovaraiset menettelytavat ovat kalastuskysymyksissä tarpeen.

Tie tontille

Jos tontille ei ole tietä, mutta autolla pitäisi päästä perille, kannattaa selvittää tien rakentamisen edellytykset. Joka paikkaan tietä ei voi rakentaa, vaan se edellyttää neuvotteluja muiden maanomistajien kanssa - ja tietysti huomionarvoista on myös se, että huonolla maapohjalla tien rakentaminen voi tulla todella kalliiksi.

Olemassa olevien teiden käyttäminenkään ei aina ole itsestään selvä oikeus, vaan yksityisteiden käyttöoikeudesta on aina sovittava maanomistajan kanssa, ja yleensä kannattaa varautua pienen korvauksen maksamiseen.

Tieasiat ovat Suomessa kautta aikojen aiheuttaneet naapureiden välille riemastuttavia riitoja ja sotkuja, joten neuvotteluissa kannattaa edetä diplomaattisen nöyrästi – mieluummin hattu kourassa anellen, kuin vaatimuksia esittäen. Jo naapurisovunkin kannalta varovasti orastava yhteistyö on parempi vaihtoehto kuin riitely tieoikeuksista raastuvassa. Jos tien käyttö muodostuu vakituiseksi, ei maanomistaja myöhemmässä vaiheessa voi käyttöoikeutta evätä, vaikka yhteisymmärryksessä ei aina pysyttäisikään.

Saako rantaan enää rakentaa?

Viime aikoina on paljon puhuttu Suomen mahdollisen EU-jäsenyyden mukanaan tuomasta rantojensuojelulaista, joka kieltäisi rakentamisen 200 metriä lähemmäs rantaa. Monelle on tietysti tullut hätä rakentaa ennen kuin laki astuu voimaan. Taas kannattaa laittaa jäitä hattuun, sillä rantasaunan saa edelleenkin rakentaa lähemmäs rantaa, ja kunnat voivat käyttää omaa harkintaansa rakennuspaikan määrittelyssä. Säännös ei siis ole Suomen olosuhteet huomioiden aivan ehdoton, vaan maiseman salliessa voidaan rajoituksissa joustaa huomattavastikin. Uuden lain tarkoituksena on suojella luonnon maisemallisia arvoja, jolloin puiden katveessa olevan mökin häiritsevä näkyminen rannalta ei aiheuta oleellista ongelmaa. 

Kesämökin jätevedet?

Rantatontilla on houkutuksena vetää viemäriputket suoraan rantaan - yhden kesämökin pesuvedet sun muut pienet päästöt tuskin paljon saastuttavat vesistöjä. Ehkäpä yhden mökin vedet eivät paljon saastutakaan, mutta kymmenet ja sadat mökit aiheuttavatkin jo melkoisen kuormituksen. Usein jätevesien käsittelystä määrätään kaavamääräyksissä. Jätevesien käsittelyyn tarvitaan aina kunnallistekniikan ulkopuolisilla alueilla kunnan terveys-lautakunnan lupa. Usein suositeltava ratkaisu on rakentaa pesuvesille oma järjestelmä, jossa vedet imeytetään maastoon suodatinkentän kautta, ja WC:n jätevedet johdetaan umpinaiseen säiliöön, jonka tyhjennys hoidetaan loka-autolla. Jos tontille ei ole tieyhteyttä, on kuivakäymälän rakentaminen seuraava vaihtoehto. Jätteen kompostoinnilla saadaan syntymään erinomaista lannoitetta. Sisätiloihin on saatavissa myös sähköllä toimivia, täysin hajuttomia käymälöitä. 

Mökin suunnittelu

Kesämökin tilat kannattaa suunnitella mahdollisimman monikäyttöisiksi. Mökillä käy usein vieraita, joille pitää löytyä majoitustilaa. Yleensä erilaiset parviratkaisut tuovat käyttökelpoista lisätilaa. Matalakattoisen parvitilan hyödyntäminen niska kenossa liikkuen ei ole oikein kätevää, mutta makuutilana parvi kyllä toimii hyvin - ainakin tutun porukan yöpymiseen.

Erilaisten talopakettien valinnassa kannattaa huomioida juuri tilojen sijoittelu ja esitteissä mainittujen neliöiden käyttökelpoisuus. Parvitilat ovat usein hyödynnettävissä vain nukkumiseen ja erilaiset ulkoterassit ovat Suomen ilmastossa enemmän tai vähemmän satunnaisessa käytössä. Ulkoterassin käyttäminen kolealla ilmalla, vaikkapa ruokailutilana vaatii jo hieman masokismia - mutta mitäpä suomalainen ei tekisi nauttiakseen lomastaan.

Mökin pohjaratkaisun osalta huomio kannattaakin kiinnittää huoneiden määrään ja kokoon. Myös mökin muuntelumahdollisuudet myöhemmässä vaiheessa on syytä ottaa huomioon. Moni kesämökinrakentaja tekee alkuvaiheessa tontilleen yhden asumiskelpoisen mökin, jossa ovat sauna ja pesutilat saman katon alla. Muutaman vuoden kuluttua saattaa taloudellinen tilanne sallia erillisen saunamökin rakentamisen, jolloin vanhan "päärakennuksen" saunatilojen hyödyntäminen esimerkiksi makuuhuoneena olisi paikallaan. Myös mökin laajentamiseen kannattaa varautua, koska laajennusosan tekeminen on huomattavasti edullisempaa kuin kokonaan uuden talon rakentaminen.

Kesämökkiratkaisua suunniteltaessa kannattaa miettiä myös mahdollista ympärivuotista käyttöä. Kunnolla lämpöeristetty puurunkoinen talo on edullisinta pitää lämpimänä talviaikana, mutta tukevasta hirrestä tehty talokin pysyy lämpimänä hieman runsaammalla energian käytöllä. Kustannusvertailut ovat paikallaan, koska ylimitoitettu lämmöneristäminen muutaman talvipäivän vuoksi on kannattamatonta. Sen sijaan, jos mökkiä käytetään talvella säännöllisesti, on jo mukavuussyistä tärkeää saada tehokas lämmöneristys.

Mökin rakenneratkaisuja mietittäessä kannattaa kyllä vakavasti harkita myös talviasuttavuutta, koska tulevaisuudessa saattaa kuitenkin tulla tarve myös talvikäyttöön. Jälkikäteen tehtävä lisäeristys on aina hankalampi ja kalliimpi homma kuin kerralla toteutettu ratkaisu. 

Säilyykö kesämökin arvo ?

Vapaiden rantatonttien määrä vähenee jatkuvasti, ja mitä vähäisemmäksi tarjonta käy, sen korkeammaksi myös hinta nousee. Monikäyttöinen mökkirakennus väljällä tontilla on aina kannattava ostos. Vaikka rahallinen arvonnousu ei olisikaan jatkuvaa, niin ottaen huomioon mökin käyttöön liittyvät arvot voidaan mökkiä pitää hyvänä sijoituksena. Lähivuosina mökkien ja mökkitonttien kysyntä tulee todennäköisesti lisääntymään entisestään, kunhan keskieurooppalaiset alkavat laajemmin oivaltaa Suomen edullisen kustannustason.

 

 
 
 
 
 
 

RPT Docu Oy:n tietojenkäsittelyä, tietosuojaa ja evästeitä koskevat periaatteet

Jatkamalla verkkosivustomme ja palvelujemme käyttöä hyväksyt, että keräämme tietoja vierailuistasi. Tietosuojaperiaatteissamme kerromme, mitä tietoja keräämme ja miksi sekä mihin tarkoituksiin tietoja käytetään. Lue lisää...