Keskuspölynimuri sopii sekä uuteen että vanhaan taloon

 
  • Kirjoittaja(t): Jari Peltoranta

Keskuspölynimuri on helppo asentaa uudistaloon, mutta sen voi asentaa myös jälkiasennuksena vanhoihin taloihin. Keskuspölynimuri on Sisäilmayhdistyksen mukaan sisäilman laadun kannalta suositeltavin pölynimurivaihtoehto kodin imurointiin.

Keskuspölynimurin suurimmat edut ovat helppokäyttöisyys, hiljaisuus, hajuttomuus ja sisäilman puhtaus. Siivotessa ei tarvitse raahata perässä kömpelöä pölynimuria, vaan imuriletku liitetään suoraan seinän imurasiaan.

Jälkiasennuksessa voidaan poistoilma johtaa tehokkaan suodattimen kautta myös sisätiloihin, jos poistoaukon tekeminen huoneistosta ulos ei ole mahdollista esimerkiksi kerrostalossa. Tällöin laite ei tarkkaan ottaen ole enää keskuspölynimuri sanan perinteisessä merkityksessä, vaan kiinteästi asennettu pölynimuri.

Keskuspölynimurin valinta

Keskuspölynimuri koostuu keskusyksiköstä, jossa on moottori ja roskasäiliö, kiinteästä putkistosta imurasioineen sekä notkeasta siivousletkusta, joka liitetään kiinteään imuputkistoon. Lisäksi tarvitaan erilaisia imusuulakkeita ja mahdollisesti jatkovarsi.

Imuroitaessa käytetään vain siivousletkua ja suulaketta. Pöly ja roskat kulkeutuvat asunnon rakenteiden sisällä olevaa pölyputkistoa pitkin esimerkiksi teknisessä tilassa tai varastossa sijaitsevaan keskusyksikköön. Poistoilma ja mikropöly ohjataan poistoputkea pitkin ulos. Pienetkin mikropölyhiukkaset kulkeutuvat poistoilmaputkiston kautta ulos, eikä sisälle jää imuroinnin hajua, kuten tavallisella imurilla. Isommat roskat jäävät keskusyksikön yhteydessä olevaan tyhjennettävään roska säiliöön tai pölypussiin. Imuroinnin käyntiäänenä kuuluu vain suulakkeen imuilman suhina.

Keskuspölynimurijärjestelmiä on tarjolla vakiovarusteena pientalopaketteihin. Asennus on helppo tehdä, mutta nopeasti yleistyvät passiivi- ja matalaenergiatalot edellyttävät imuputkiston huolellista suunnittelua ja asennusohjeiden noudattamista. Samoin on huomioitava, ettei poistopuhallusaukon sijainti tuota haittoja omalle tai naapurin elämälle.

Keskuspölynimurin valintaan vaikuttavat talon koko, muoto ja kerrosten määrä. Selkeän muotoiseen yksikerroksiseen taloon tarvitaan vähemmän imurasioita, kuin useassa kerroksessa olevaan ja epäsymmetriseen asuntoon.

Valintaa tehtäessä on huomioitava, että eri merkkien ja mallien myyntipakettien sisältö vaihtelee. Lisälaitteiden hinnoissa on myös eroja, joten on syytä tarkistaa, että hintavertailtavat tuotteet sisältävät samanlaisen tuotekokonaisuuden. Asiantuntijaa kannattaa käyttää apuna, niin välttyy turhilta ongelmilta.

Suunnittelu ja asennus

Suunnittelun perustana ovat laitteiston helppokäyttöisyys ja mahdollisimman pienet tehohävikit. Myös laitteiden tarvitsema huolto on huomioitava sijoituksessa.

Keskusyksikkö sijoitetaan mieluiten lämpimiin tiloihin, kuten tekniseen tilaan, varastoon tai kodinhoitohuoneeseen. Täyteen ahdetussa teknisessä tilassa tai ahtaassa kodinhoitohuoneen kaapissa voivat pölypussin vaihto ja mahdolliset muut huoltotoimenpiteet olla hankalia. Autotallisijoituksessa on parasta selvittää paloturvallisuusasiat viranomaisilta. Keskusyksikön sijaintipaikan lähellä on syytä olla pistorasia sähkökytkentää varten.

Useassa kerroksessa olevassa talossa on alakerta paras sijoituspaikka keskusyksikölle. Yläkertaan sijoitettavalta keskusyksiköltä vaaditaan suurempaa imutehoa kuin alakertaan sijoitettavalta. Markkinoilla on myös roiskevettä kestäviä malleja, jotka voidaan sijoittaa esimerkiksi pesuhuoneeseen.

Runkoputkiston tulisi olla mahdollisimman lyhyt, jolloin saavutetaan paras imuteho. Samoin imurasioita asennetaan vain tarpeellinen määrä.

Uusissa yksikerroksisissa taloissa runkolinja viedään yleensä ylä- tai alapohjassa. Alapohjaan sijoitetun putken tulee olla sijoitettu lämpöeristeen sisälle, kuten kylmällä ullakollakin.

Kaksi- tai useampikerroksisissa taloissa runkoputki viedään ala- tai välipohjassa, komeroissa, alas laskuissa ja vastaavissa tiloissa. Uudisrakentamisessa putkiston voi sijoittaa myös betonivaluun tai harkon sisään, mutta silloin liitokset tulee teipata ja putket kiinnittää niin, etteivät ne pääse liikkumaan.

Eri vuosikymmenillä rakennettuihin tyypillisiin taloihin löytyy valmistajilta asennusesimerkkejä.

Imurasioiden sijoittelu

Imurasiat sijoitetaan siten, että niistä ylettyy jokaisen huoneen ja tilan nurkkaan saakka valitulla imuletkun pituudella. Imurasiat sijoitetaan väliseiniin ja komeroihin. Keskusyksikössä voi olla myös oma niin sanottu koneimurasia, joka korvaa yhden seinään sijoitetun imurasian. Imurasiat eivät saisi jäädä avautuvien ovien tai huonekalujen taakse. Lattiaimurasian tulisi mieluiten sijaita seinän vieressä.

Imurasioiden sijoittelussa on huomioitava, että voimakkaasti mutkalle vääntyvä imurointiletku vähentää jyrkästi laitteiston imutehoa. Lisäimurasia voi olla tällöin parempi ratkaisu. Pääsääntönä on myös se, että kasvava imurointiletkun pituus heikentää imurointitehoa huomattavasti enemmän kuin vastaavan pituinen kiinteän putkiston lisäys. Ilman poistoputki tulisi viedä mahdollisimman suoraan koneelta ulos.

Imurasiat on helpointa asentaa puu- tai metallirunkoisiin levyrakenteisiin väliseiniin. Imurasiat voi asentaa myös muurattaviin ja valettaviin väliseiniin. Imurasiat sijoitetaan tavallisesti valaisinkytkimien korkeuteen tai seinän alaosaan sähköpistorasioiden korkeuteen. Erillinen lattianrajassa sijaitseva roskaluukku on kätevä esimerkiksi keittiön lattialla. Luukun kautta voi lakaista murut kätevästi pois lattialta.

 

Keskuspölynimuri valmiiseen taloon

Valmiissa kodissa pölynimuriputkisto on helpointa asentaa yläpohjaan tai useampikerroksissa taloissa välipohjaan. Imurasioille menevät putket pyritään sijoittamaan aina väliseiniin. Putkisto imurasialta toiselle ja imurasialta keskusyksikölle suositellaan vedettäväksi yläkautta, välikatossa tai ullakolla.

Seinärakenteiden lisäksi putkiston voi asentaa kiinteiden kaappien sokkeleihin tai komeroihin. Jos imurasiat halutaan asentaa pinta-asennuksena, voidaan käyttää pinta-asennuskoteloa, joka viimeistelee asennuksen. Valmistajilla on olemassa malliesimerkkejä asennuksesta eri vuosikymmenten tyypillisiin talotyyppeihin.

Kerros- tai rivitalossa ei useinkaan voi tehdä erillisiä ulosvientejä joka asunnosta. Tällöinkin on mahdollista asentaa kiinteä pölynimurijärjestelmä asuntoon. Keskusyksikkö asennetaan esimerkiksi johonkin komeroon, jolloin poistoilmapuhallus ei nosta pölyä asunnossa.

Imurointi tapahtuu muuten aivan samalla tavoin kuin perinteisessä keskuspölynimurissakin. Imureissa on tehokkaat suodattimet, jotka poistavat lähes kaikki hiukkaset poistoilmasta. Ongelmaksi jää kuitenkin imuroinnin haju, kuten tavallisissakin imureissa. Tätä ongelmaa ei ulos puhaltavassa keskusimurijärjestelmässä ole.

 

Käyttö ja lisälaitteet

Yksinkertaisimmillaan keskuspölynimuri toimii niin, että imuri käynnistyy, kun imuletku kytketään imurasiaan ja sammuu kun letku irrotetaan. Uudemmissa ja kehittyneemmissä malleissa on portaaton imutehon säätö imuletkun kahvassa, mikä lisää huomattavasti laitteen käyttömukavuutta.

Pölysäiliön tyhjennyksen helppous on hyvä testata ennen valintaa. Allergiselle on hyvä valita sellainen pölysäiliö, jossa on tiivis pölypussi, joka estää pölyn leviämisen tyhjennettäessä. Markkinoilla on myös automaattisia suodatinpuhdistusjärjestelmiä, joilla pyritään estämään suodattimien tukkeutumista.

Hyvällä ja ergonomisella suulakevalikoimalla on myös merkitystä käyttömukavuuden kannalta. Keskuspölynimureiden imuteho riittää kyllä hyvin kovilla pinnoilla ja normaaleilla matoilla, mutta paksut matot ja kokolattiamatot vaativat erikoissuulakkeita puhdistuakseen.

Erittäin hienojakoisen pölyn imuroinnissa voi käyttää esierottelijaa. Se sopii esimerkiksi sahanpurujen ja tuhkan imurointiin.

Ostovaihtoehtojen vertailussa on huomioitava, että yleensä yksi ketju myy vain yhtä keskuspölynimurimerkkiä, joten ennakkoselvitystä on syytä tehdä netissä jo ennen liikkeeseen menoa.

Imurasioiden sijoittelu

Imurasiat sijoitetaan siten, että niistä ylettyy jokaisen huoneen ja tilan nurkkaan saakka valitulla imuletkun pituudella. Imurasiat sijoitetaan väliseiniin ja komeroihin. Keskusyksikössä voi olla myös oma niin sanottu koneimurasia, joka korvaa yhden seinään sijoitetun imurasian. Imurasiat eivät saisi jäädä avautuvien ovien tai huonekalujen taakse. Lattiaimurasian tulisi mieluiten sijaita seinän vieressä.

Imurasioiden sijoittelussa on huomioitava, että voimakkaasti mutkalle vääntyvä imurointiletku vähentää jyrkästi laitteiston imutehoa. Lisäimurasia voi olla tällöin parempi ratkaisu. Pääsääntönä on myös se, että kasvava imurointiletkun pituus heikentää imurointitehoa huomattavasti enemmän kuin vastaavan pituinen kiinteän putkiston lisäys. Ilman poistoputki tulisi viedä mahdollisimman suoraan koneelta ulos.

Imurasiat on helpointa asentaa puu- tai metallirunkoisiin levyrakenteisiin väliseiniin. Imurasiat voi asentaa myös muurattaviin ja valettaviin väliseiniin. Imurasiat sijoitetaan tavallisesti valaisinkytkimien korkeuteen tai seinän alaosaan sähköpistorasioiden korkeuteen. Erillinen lattianrajassa sijaitseva roskaluukku on kätevä esimerkiksi keittiön lattialla. Luukun kautta voi lakaista murut kätevästi pois lattialta.

 

Keskuspölynimuri valmiiseen taloon

Valmiissa kodissa pölynimuriputkisto on helpointa asentaa yläpohjaan tai useampikerroksissa taloissa välipohjaan. Imurasioille menevät putket pyritään sijoittamaan aina väliseiniin. Putkisto imurasialta toiselle ja imurasialta keskusyksikölle suositellaan vedettäväksi yläkautta, välikatossa tai ullakolla.

Seinärakenteiden lisäksi putkiston voi asentaa kiinteiden kaappien sokkeleihin tai komeroihin. Jos imurasiat halutaan asentaa pinta-asennuksena, voidaan käyttää pinta-asennuskoteloa, joka viimeistelee asennuksen. Valmistajilla on olemassa malliesimerkkejä asennuksesta eri vuosikymmenten tyypillisiin talotyyppeihin.

Kerros- tai rivitalossa ei useinkaan voi tehdä erillisiä ulosvientejä joka asunnosta. Tällöinkin on mahdollista asentaa kiinteä pölynimurijärjestelmä asuntoon. Keskusyksikkö asennetaan esimerkiksi johonkin komeroon, jolloin poistoilmapuhallus ei nosta pölyä asunnossa.

Imurointi tapahtuu muuten aivan samalla tavoin kuin perinteisessä keskuspölynimurissakin. Imureissa on tehokkaat suodattimet, jotka poistavat lähes kaikki hiukkaset poistoilmasta. Ongelmaksi jää kuitenkin imuroinnin haju, kuten tavallisissakin imureissa. Tätä ongelmaa ei ulos puhaltavassa keskusimurijärjestelmässä ole.

 

Käyttö ja lisälaitteet

Yksinkertaisimmillaan keskuspölynimuri toimii niin, että imuri käynnistyy, kun imuletku kytketään imurasiaan ja sammuu kun letku irrotetaan. Uudemmissa ja kehittyneemmissä malleissa on portaaton imutehon säätö imuletkun kahvassa, mikä lisää huomattavasti laitteen käyttömukavuutta.

Pölysäiliön tyhjennyksen helppous on hyvä testata ennen valintaa. Allergiselle on hyvä valita sellainen pölysäiliö, jossa on tiivis pölypussi, joka estää pölyn leviämisen tyhjennettäessä. Markkinoilla on myös automaattisia suodatinpuhdistusjärjestelmiä, joilla pyritään estämään suodattimien tukkeutumista.

Hyvällä ja ergonomisella suulakevalikoimalla on myös merkitystä käyttömukavuuden kannalta. Keskuspölynimureiden imuteho riittää kyllä hyvin kovilla pinnoilla ja normaaleilla matoilla, mutta paksut matot ja kokolattiamatot vaativat erikoissuulakkeita puhdistuakseen.

Erittäin hienojakoisen pölyn imuroinnissa voi käyttää esierottelijaa. Se sopii esimerkiksi sahanpurujen ja tuhkan imurointiin.

Ostovaihtoehtojen vertailussa on huomioitava, että yleensä yksi ketju myy vain yhtä keskuspölynimurimerkkiä, joten ennakkoselvitystä on syytä tehdä netissä jo ennen liikkeeseen menoa.

Imurasioiden sijoittelu

Imurasiat sijoitetaan siten, että niistä ylettyy jokaisen huoneen ja tilan nurkkaan saakka valitulla imuletkun pituudella. Imurasiat sijoitetaan väliseiniin ja komeroihin. Keskusyksikössä voi olla myös oma niin sanottu koneimurasia, joka korvaa yhden seinään sijoitetun imurasian. Imurasiat eivät saisi jäädä avautuvien ovien tai huonekalujen taakse. Lattiaimurasian tulisi mieluiten sijaita seinän vieressä.

Imurasioiden sijoittelussa on huomioitava, että voimakkaasti mutkalle vääntyvä imurointiletku vähentää jyrkästi laitteiston imutehoa. Lisäimurasia voi olla tällöin parempi ratkaisu. Pääsääntönä on myös se, että kasvava imurointiletkun pituus heikentää imurointitehoa huomattavasti enemmän kuin vastaavan pituinen kiinteän putkiston lisäys. Ilman poistoputki tulisi viedä mahdollisimman suoraan koneelta ulos.

Imurasiat on helpointa asentaa puu- tai metallirunkoisiin levyrakenteisiin väliseiniin. Imurasiat voi asentaa myös muurattaviin ja valettaviin väliseiniin. Imurasiat sijoitetaan tavallisesti valaisinkytkimien korkeuteen tai seinän alaosaan sähköpistorasioiden korkeuteen. Erillinen lattianrajassa sijaitseva roskaluukku on kätevä esimerkiksi keittiön lattialla. Luukun kautta voi lakaista murut kätevästi pois lattialta.

 

Keskuspölynimuri valmiiseen taloon

Valmiissa kodissa pölynimuriputkisto on helpointa asentaa yläpohjaan tai useampikerroksissa taloissa välipohjaan. Imurasioille menevät putket pyritään sijoittamaan aina väliseiniin. Putkisto imurasialta toiselle ja imurasialta keskusyksikölle suositellaan vedettäväksi yläkautta, välikatossa tai ullakolla.

Seinärakenteiden lisäksi putkiston voi asentaa kiinteiden kaappien sokkeleihin tai komeroihin. Jos imurasiat halutaan asentaa pinta-asennuksena, voidaan käyttää pinta-asennuskoteloa, joka viimeistelee asennuksen. Valmistajilla on olemassa malliesimerkkejä asennuksesta eri vuosikymmenten tyypillisiin talotyyppeihin.

Kerros- tai rivitalossa ei useinkaan voi tehdä erillisiä ulosvientejä joka asunnosta. Tällöinkin on mahdollista asentaa kiinteä pölynimurijärjestelmä asuntoon. Keskusyksikkö asennetaan esimerkiksi johonkin komeroon, jolloin poistoilmapuhallus ei nosta pölyä asunnossa.

Imurointi tapahtuu muuten aivan samalla tavoin kuin perinteisessä keskuspölynimurissakin. Imureissa on tehokkaat suodattimet, jotka poistavat lähes kaikki hiukkaset poistoilmasta. Ongelmaksi jää kuitenkin imuroinnin haju, kuten tavallisissakin imureissa. Tätä ongelmaa ei ulos puhaltavassa keskusimurijärjestelmässä ole.

 

Käyttö ja lisälaitteet

Yksinkertaisimmillaan keskuspölynimuri toimii niin, että imuri käynnistyy, kun imuletku kytketään imurasiaan ja sammuu kun letku irrotetaan. Uudemmissa ja kehittyneemmissä malleissa on portaaton imutehon säätö imuletkun kahvassa, mikä lisää huomattavasti laitteen käyttömukavuutta.

Pölysäiliön tyhjennyksen helppous on hyvä testata ennen valintaa. Allergiselle on hyvä valita sellainen pölysäiliö, jossa on tiivis pölypussi, joka estää pölyn leviämisen tyhjennettäessä. Markkinoilla on myös automaattisia suodatinpuhdistusjärjestelmiä, joilla pyritään estämään suodattimien tukkeutumista.

Hyvällä ja ergonomisella suulakevalikoimalla on myös merkitystä käyttömukavuuden kannalta. Keskuspölynimureiden imuteho riittää kyllä hyvin kovilla pinnoilla ja normaaleilla matoilla, mutta paksut matot ja kokolattiamatot vaativat erikoissuulakkeita puhdistuakseen.

Erittäin hienojakoisen pölyn imuroinnissa voi käyttää esierottelijaa. Se sopii esimerkiksi sahanpurujen ja tuhkan imurointiin.

Ostovaihtoehtojen vertailussa on huomioitava, että yleensä yksi ketju myy vain yhtä keskuspölynimurimerkkiä, joten ennakkoselvitystä on syytä tehdä netissä jo ennen liikkeeseen menoa.

 

 
 
 
 
 
 

RPT Docu Oy:n tietojenkäsittelyä, tietosuojaa ja evästeitä koskevat periaatteet

Jatkamalla verkkosivustomme ja palvelujemme käyttöä hyväksyt, että keräämme tietoja vierailuistasi. Tietosuojaperiaatteissamme kerromme, mitä tietoja keräämme ja miksi sekä mihin tarkoituksiin tietoja käytetään. Lue lisää...