Kiuas on aiempaa isompi osa elämystä

 

Kiuasvalmistajien tuntuman mukaan sähkökiukaista nyt ovat suosiossa pilarikiukaat, joissa on 60–80 kiloa kiuaskiviä sekä erillinen ohjauspaneeli. Puukiukaisiinkin on saatu muotoilua ja niiden ympäristöystävällisyyttä on kehitetty. Sauna on yhä useammin tarkkaan mietitty kokonaisuus.

TEKSTI: JAANA AHTI-VIRTANEN
KUVAT: VALMISTAJAT

Helo Oy:n markkinointipäällikkö Sonja Arohonka toteaa, että yhä useampi haluaa saunaansa arjen luksusta. Sauna halutaan sisustaa oman maun mukaan yksilöllisesti, miettien tarkasti värimaailmaa, kiukaiden ja lauteiden muotokieltä sekä omia saunankäyttömieltymyksiä.

– Aiemmin kiuas saatettiin ostaa pelkästään tarvitun tehon mukaan ja muotoilu oli toisarvoista. Nykyisin osataan vaatia kauniin ulkomuodon lisäksi myös parempia käyttöominaisuuksia, kuten helposti käytettävät ohjauspaneelit, lämmöntuoton nopeus ja kosteuden muodostus.

Yhä useampi haluaa saunaansa arjen luksusta.
Sauna halutaan sisustaa oman maun mukaan
yksilöllisesti. Kuva: Helo

Yhä useampi kiuas integroidaan saunan lauteisiin yhtenä sisustuselementtinä, ja monesti kiuas valaistaan led-valoilla korostaen kiukaan muotokieltä, Arohonka kertoo.

Myös Mondex Oy:n markkinointi- ja myyntijohtaja Petri Hulkkonen ja Misa Oy:n myyntijohtaja Sami Lehtonen sanovat, että kiukaalta vaaditaan paljon enemmän kuin ennen.

– Ulkonäön pitää olla miellyttävä ja nykyinen ohjauselektroniikka ratkaisuineen tuo säästöjä ja parantaa saunanautintoa. Kiukaasta on tullut eräänlainen trendituote; sekä kiukaan että saunahuoneen pitää olla toiveiden mukainen, Hulkkonen toteaa.

– Saunan sisustukseen panostetaan nykyisin enemmän, varsinkin sähkökiukaiden ulkonäköseikat ovat tärkeitä. Myös käytettävyyden helppous ja nykyaikaisuus vaikuttaa kiukaan valintaan.

Lattialla seisovat ja lauteisiin upotettavat mallit ovat seinämalleja kysytympiä uudiskohteissa.

Puulämmitteisissä kiukaissa pienemmät päästöt, hyvä hyötysuhde ja turvalliset savukaasujen lämpötilat ovat herättäneet kiinnostusta. Myös kotimaisuus vaikuttaa ostopäätökseen, Lehtonen sanoo.

Sähkökiukaissa suosittuja ovat lattialla seisovat
60–80 kilon kivimäärän pilarikiukaat, joissa on
erillinen ohjauspaneeli.
Kuva: Mondex

Mondexin valikoimassa on 14 erilaista kiuasta, joista on saatavilla eri teholuokkia ja värejä. Hulkkosen mukaan suosituimpia ovat pilarikiukaat. Toinen kasvava trendi on ison kivimäärän kiukaat, jotka on mahdollista asentaa pieneen tilaan suoraan seinään ilman kiukaan takaista suojaetäisyyttä.

Misalla on kolmisenkymmentä erilaista sähkökiuasmallia. Puulämmitteisiä on 15 mallia, ja niihin saa myös vesisäiliön. Myös yhdistelmätoiminen puu/sähkö-kiuas löytyy.

Mahdollisimman paljon mukavuutta pieneen tilaan

Vuoluxin toimitusjohtaja Juha Kosken mukaan kiukaan hankkijoita kiinnostavat tyylikkäät, Suomessa valmistetut, nopeasti lämmitettävät mutta silti kosteat ja pehmeät löylyt antavat kiukaat.

– Haaste kaikilla alan toimijoilla on luoda ja keksiä uutta, oman tyylin mukaista tuotetta eikä vain juosta toisten perässä. Markkinoilla on tällä hetkellä sen verran kova hintakilpailu, että eriytyminen on ainoa vaihtoehto, muutoin joutuu myymään vain hinnalla ja se tappaa pitkällä tähtäimellä, Juha Koski sanoo.

– Tehot sähkökiukaissa painottuvat jo nyt enempi alle kuin yli yhdeksän kilowatin. Lisäksi suuret kivimäärät eivät huollettavuutensa takia houkuta enää niin paljon, vaan noin 60 kilon kivimäärä riittää, sillä saadaan jo peruskiuasta huomattavasti parempi löylyn laatu, Koski toteaa.

Narvi Oy:n tuotekehityspäällikkö Manu Nummelan mukaan sähkökiukaissa suosittuja ovat lattialla seisovat 60–80 kilon kivimäärän pilarikiukaat, joissa on erillinen ohjauspaneeli.

Erillinen ohjauspaneeli helpottaa saunan kytkemistä päälle ja säätämistä. Paremman käyttömukavuuden lisäksi asennusvaihtoehdotkin lisääntyvät. Nummelan mukaan 60–80 kilon kivimäärän kiukaat ovat selvästi edullisempia kuin muutama vuosi sitten suosittujen sadan kilon kivimäärän kiukaiden, ja 60–80 kilon kiukaissa on paremmat löylyt kuin perinteisissä seinälle asennettavissa kiukaissa isomman kivimäärän vuoksi.

– Sähkökiukaissa muotoilu on tärkeämpi asia kuin puulämmitteisissä, ja muotoilu on myös helpompaa toteuttaa sähkökiukaissa. Sähkökiukaissa on saatavilla useampia värivaihtoehtoja, tosin suosituimpia ovat edelleen tutut mustaksi maalattu tai ruostumaton pinta, Nummela sanoo.

Kiukaalta vaaditaan kauniin ulkomuodon lisäksi
myös parempia käyttöominaisuuksia, kuten helposti
käytettävät ohjauspaneelit, lämmöntuoton nopeus
ja kosteuden muodostus.
Kuva: Narvi

– Puulämmitteisten kiukaiden osalta ne, jotka hakevat parasta mahdollista saunomiskokemusta valitsevat perinteisen kertalämmitteisen kiukaan. Jatkuvalämmitteisten kiukaiden osalta kivimäärä on yksi tärkeä valintakriteeri: kuluttajat ymmärtävät, että suuri kivimäärä takaa miedommalla lämmöllä kosteat hyvät löylyt.

Narvin valikoimassa on puulämmitteisiä kiukaita Aito-, Kota- ja Narvi-merkkisinä noin 40 erilaista. Samoin samojen brändien sähkökiukaita on nelisenkymmentä.

Nummela sanoo, että puukiuasta valittaessa pieni suojaetäisyys kiukaan ja palavan materiaalin välillä on tärkeää, koska saunojen koot omakotitaloissa ovat melko pieniä ja saunaan halutaan mahtumaan mahdollisimman isot lauteet tai iso kiuas tai molemmat.

Puukiuasta valittaessa vähäpäästöisyys tai muotoilu eivät Nummelan mukaan ole kovin tärkeitä valintakriteerejä.

– Vähäpäästöisyyteen vaikuttaa toki kiuas, mutta eniten vaikuttaa se, mitä pesässä poltetaan. Puhdas ja kuiva puu on edellytys, että kiuas toimii, kuten on ajateltu. Muotoilultaan puulämmitteinen kiuas on haastavampi kuin sähkölämmitteinen, ja ehkä puulämmitteisten ajatellaankin olevan perinteisempiä ja hyväksytään perinteinen ulkomuoto. Toki muotoiltuja puulämmitteisiäkin on saatavilla, Nummela toteaa.

Pienen saunan kiukaalta vaaditaan näyttävyyden
ja energiatehokkuuden lisäksi myös helppoa
asennettavuutta, pieniä suojaetäisyyksiä ja
kotimaisuutta.
Kuva: Misa

Misalla ja Vuoluxilla on kehitetty puulämmitteisiä kiukaita ympäristöystävällisempään suuntaan.

– Olemme tehneet kehitystyötä palamisprosessiin, ja päästöt ovat pienentyneet, hyötysuhteet kasvaneet ja poistuvien savukaasujen lämpötilat pienentyneet, Misan Lehtonen kertoo.

– Kokonaishyötysuhde puulämmitteisissä kiukaissa suhteessa saunan kuutioihin ja puumäärään on lämmityksessä tärkeää kostean löylyn lisäksi. Sähkökiukaissa oikeastaan muotoilu on a ja o. Tyylikkyys, materiaalit, ohjauskeskus, siitä se muodostuu, Vuoluxin Koski toteaa. Vuoluxin valikoimassa on kuusi sähkökiuasmallia, joista lähes jokaisesta on saatavilla teholuokat 6, 8 ja 10,5 kilowattia. Puukiuasmalleja on yksi, ja siitä on kaksi kokovaihtoehtoa. Mallistoon on tulossa puukiuas, jossa on etuvesisäiliö ja jonka kehitystyössä on kiinnitetty erityistä huomiota puun palamiseen ja hyötysuhteeseen.

Vähemmän puukiukaita, enemmän digiä

Helolla seurataan aktiivisesti trendejä ja kuluttajien toiveita niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

– Haluamme jatkuvasti tuoda markkinoille uutta ja saada aikaan myös sisustuksellisia elämyksiä. Olemme valmiita tekemään rohkeitakin päätöksiä luodessamme uutta. Helon kiukaat ja lauteet suunnitellaan ja valmistetaan alusta loppuun käsityönä Suomessa Helon omilla tehtailla, joten pystymme tekemään nopeastikin trendien mukaisia muutoksia laadukkaasti, Sonja Arohonka kertoo.

Sähkökiukaissa on saatavilla useampia
värivaihtoehtoja, suosituimpia ovat edelleen
tutut mustaksi maalattu tai ruostumaton pinta.
Kuva: Kotasaana

Helolla on 15 sähkökiuasmallia kotikäyttöön sekä kuusi mallia julkisiin ja edustussaunoihin. Puukiuasmalleja on kuusi erilaista Helo- ja Kastor- merkkisinä.

– Valikoimamme ei rajoitu vain kiukaisiin, vaan Helolta saa kaiken mitä saunaan tarvitsee. Helo Deco -mallistossamme on saunan sisustustuotteet kuten lauteet, paneelit ja valaistusratkaisut. Tämän lisäksi Helon valikoimassa on myös höyrystimiä, kevyttakkoja ja infrapunatuotteita, Arohonka kertoo.

Vuoluxin Juha Koski ennustaa, että jatkossa pientalojen saunojen kiukaat pienenevät ulkomitoiltaan.

– Sähkökiukaiden osuus kasvaa, ja 6–9 kilowatin kiukailla päästään pitkälle. Lasi ja tiilipinnat vaikuttavat sen verran, että joissain tapauksissa pitää olla 10,5–11 kilowatin kiuas. Isoja hienoja saunojakin tehdään, mutta vähempi, Koski arvelee. Juha Koski toteaa myös, että puulämmitteisten kiukaiden kysyntä laskee uusissa omakotitaloissa, koska yleensä niihin ei rakenneta kuin yksi hormi takkaa varten.

– Puulämmitteisiä kiukaita myydään uusille mökeille, mutta ei siinä mittakaavassa kuin ennen. Uudet mökit varustetaan kuin omakotitalot konsanaan. Pihasaunat ovat nousseet jonkin aikaa, ja niihin menee kiukaita. Markkina alkaa kuitenkin jo lähestyä huippuansa. Helon Sonja Arohonka sanoo, että tulevaisuudessa digitalisoituminen valtaa myös saunan: sähkökiukaat voidaan ajastaa päälle mobiililaitteilla ja seurata saunan lämpötilan ja kosteuden kehittymistä etänä.

– Kiukaissa on valinnanvaraa jo todella paljon muotokielen osalta, joten tulevaisuudessa keskitytään enemmän kiukaan tuomiin mukavuusominaisuuksiin, kuten siihen, kuinka kosteat ja pehmeät löylyt saunaan saa jo matalammassakin lämmössä. Liian moni suomalainenkin saunoo edelleen liian kuivassa ja kovassa löylyssä, haaveillen pehmeämmästä löylykokemuksesta, mutta tietämättä miten tuon voisi saavuttaa. Helo vastaa kiukaillaan tähän tarpeeseen vuoden 2016 aikana, Sonja Arohonka sanoo.

Mondexin Petri Hulkkonen arvelee, että saunojen tilavuudet jakautuvat jatkossa entistä enemmän.

– Pienten ja toisaalta taas isojen saunojen osuus tulee lisääntymään. Pienen saunan kiukaalta vaaditaan näyttävyyden ja energiatehokkuuden lisäksi myös helppoa asennettavuutta, pieniä suojaetäisyyksiä ja kotimaisuutta. Isot saunat taas vaativat kiukaalta hyvän löylynantokyvyn lisäksi joustavaa asennettavuutta. Useat ihmiset haluavat tehdä saunastaan myös näyttävän ja yksilöllisen.

Narvin Manu Nummela uskoo, että uusissa pientaloissa on luultavimmin sähkökiuas.

– Todennäköisesti energiatehokkuusvaatimukset sekä uudet uusiutuvat sähkötuotantomuodot aiheuttavat sen, että kiukaan tehon tulisi olla mahdollisimman pieni. Lisäksi uusien pientalojen rakentaminen keskittyy suurien taajamien asuntoalueille, joissa rakentajille ei välttämättä ole polttopuuta helposti saatavilla tai säilytyspaikkaa puulle ei ole.

Kiuas on aiempaa isompi osa elämystäKuvituskuva. Lähde: Pixabay / Esa Riutta

Luokitukset

Sauna

 
 

 
 
 
 
 
 

RPT Docu Oy:n tietojenkäsittelyä, tietosuojaa ja evästeitä koskevat periaatteet

Jatkamalla verkkosivustomme ja palvelujemme käyttöä hyväksyt, että keräämme tietoja vierailuistasi. Tietosuojaperiaatteissamme kerromme, mitä tietoja keräämme ja miksi sekä mihin tarkoituksiin tietoja käytetään. Lue lisää...