Koti toimii sähköllä

 
 • Kirjoittaja(t): Markku Varsila

Useimmat kodin varusteet, kuten viihde-elektroniikka, tietokoneet, keittiökoneet, pesukoneet, kuivausrummut, valaistus, keskuspölynimurit, poreammeet, sauna, painepesurit, sängyt ja niin ajankohtaiset ilmalämpöpumput toimivat nykyään sähköllä. Myös tärkeät asunnon perusjärjestelmät lämmitys ja ilmanvaihto ovat sähkötoimisia. Jopa vesikeskuslämmityksellä varustetussa talossa tulee nopeasti kylmä sähkön katkettua, koska sähköllä toimivat pumput eivät kierrätä vettä lämmityspattereissa. Jokapäiväinen elämämme on siis varsin riippuvainen sähköstä ja kodin sähköjärjestelmien toimivuudesta. Siksi rakentajan kannatta perehtyä huolella sähkösuunnitelmaan ja käyttää hyväksi sähkösuunnittelijan tietämystä, jotta kodin sähkövarustelu saadaan vastaamaan myös pidemmällä tähtäimellä perheen tarpeita.

Hyvin suunniteltu vastaa myös tuleviin tarpeisiin

Tie sähkösuunnitelmasta toimivaksi kodiksi on täynnä päätöksiä ja valintoja, joiden selvittämiseksi joudutaan hankkimaan tietoja niin toteutusmahdollisuuksista kuin markkinoilla olevista laitteista ja varusteista. Rakennusvaiheessa joudutaan tekemään päätöksiä, jotka vaikuttavat koko kiinteistön käyttöiän. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunut voimakas kehitys kodintekniikassa on hyvä esimerkki siitä, että uusia tuotteita tulee markkinoille jatkuvasti. Esimerkiksi lähiverkon rakentaminen kotiin on hankalaa, ellei tärkeimmistä huoneista sähkökeskukseen ole valmiiksi asennettu ylimääräistä putkitusta tai lähiverkon kaapelointia. Kotiteatterissa on ainakin 4-5 kaiutinta, jotka tulisi olla sijoitetut oikealle korkeudelle. Jos lattialla lojuvista johdoista halutaan eroon, tulee myös kaiutinjohdot putkittaa tai kaapeloida rakenteisiin. Audio/videojärjestelmissä on saatavissa monihuonejärjestelmiä, jotka vaativat myös kaapelireittejä huoneista toisiin ja näihin kannattaa varautua jo rakennusvaiheessa. Pieni säästö väärässä paikassa saattaa maksaa moninkertaisesti, mikäli asiaan halutaan muutosta myöhemmin. Lisäksi lopputulos ei ole yhtä siisti, mikäli järjestelmiä joudutaan rakentamaan jälkeenpäin esimerkiksi pinta- tai lista-asennuksina.

Sähkösuunnittelija työstää toivomuksistasi suunnitelman

Uudisrakennuksen sähkösuunnittelu on aloitettava viimeistään silloin, kun tehdään talon pohjatöitä. Suunnitelman tekemistä ei kuitenkaan kannata jättää aivan viime hetkeen, koska eri sähkövarusteisiin tutustuminen ja eri valmistajien tuotteiden vertailu vaatii oman aikansa. Esimerkiksi pistorasiakalusteissa on kymmeniä eri vaihtoehtoja eri valmistajilla ja maahantuojilla. Tasokkaan suunnitelman tekeminen kestää rakennuksen koosta ja varustelutasosta riippuen 2 – 3 työviikkoa. Sähkösuunnitelmassa ei kannata säästää, koska rakennusten sähköasennusten muuttaminen jälkikäteen on yleensä erittäin hankalaa ja kallista. Kaikkia toivottuja varusteita ei sen sijaan tarvitse asentaa heti rakennusvaiheessa, kunhan niiden asentamiseen varaudutaan sähkösuunnitelmassa. Esimerkiksi ulkovalaistus kannattaa suunnitella ja kaapeloida ennen pihatöitä. Valaisimien hankinnan ja asentamisen voi lykätä myöhemmäksi.

Vaikka suunnittelija on ammattilainen, ovat tulevat asiakkaat ainoita oikeita henkilöitä arvioimaan nykyiset ja tulevat sähkövarusteiden tarpeensa. Asiantunteva sähkösuunnittelija varaa aikaa selvittääkseen rakennustavan, -materiaalit, käyttäjien tarpeet ja toivomukset. Vain siten hän voi antaa riittävästi järkeviä vaihtoehtoja rakentajan päätöksenteon pohjaksi. Tarpeet kannattaa kuitenkin kirjata ylös valmiiksi jo ennen ensimmäistä suunnittelukokousta.

Omien sähköistystarpeiden kartoitus aloitetaan miettimällä, mitä kussakin huoneessa aiotaan tehdä, miten huone voidaan kalustaa sekä millaisia sähkölaitteita siellä käytetään ja tarvitaan perheen jokapäiväisessä elämässä. Esimerkiksi mistä valoja halutaan sytyttää ja sammuttaa? Harrastukset, kuten tietotekniikka, kotiteatteri, musiikin kuuntelu, akvaario tai kotipuutarha vaativat kaikki omat sähköiset valintansa. Kiinteiden kalusteiden, kuten kaapistojen sijoitus vaikuttaa pistorasioiden, kytkinten ja valaisinten sijoitukseen. Siksi esimerkiksi keittiökalusteiden ja kodinkoneiden paikat on oltava selvillä ennen sähkösuunnitelman laatimista.

Suunnitelmaa tehtäessä kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

 • Pistorasioiden määrä ja sijoitus ottaen huomioon ennen kaikkea antenni- ja lähiverkon pistorasiat (niitä on monesti liian vähän ja ne ovat tavallisesti aina väärässä paikassa). Pistorasioita voidaan sijoittaa myös lattiaan, kiinteisiin kalusteisiin tai kattoon. Esimerkiksi videotykki ja sähkötoiminen autotallinovi vaativat omat pistorasiansa kattoon, mikäli halutaan välttyä pintajohtoasennuksilta.
 • Lähiverkon pistorasioita tarvitaan myös siellä, missä käytettään tietokonetta ja televisiota. IPTV-lähetykset välitetään internetin kautta (esim. Maxivision tai Elisa Viihde), joten lähiverkon pistorasiaa tarvitaan entistä useammin myös television luona.
 • Markkinoilla on myös muunneltavia kaapelointijärjestelmiä antenni, data ja puhelinkäyttöön. Samaa kaapelointia käytetään sekä antennille että puhelimelle ja datalle, joten pistorasian käyttötarkoitus voidaan valita todellisten tarpeiden mukaisesti (esim. Strömfors LexCom Home)
 • Satelliittivastaanotin vaatii omat kaapelointinsa satelliittiantenniin.
 • Antennien sijoitus tontilla saattaa vaikuttaa huomattavasti televisiokuvan laatuun ja langattoman laajakaistayhteyden toimintaan. Tarvittaessa antennien sopivin sijoituspaikka tulee selvittää mittauksin.
 • Siirrettäviä valaisimia varten voidaan rakentaa oma pistorasiaryhmä, jota voidaan ohjata oven pielestä omalla kytkimellään. Vastaavanlainen pistorasiaryhmä keittiön pienkojeille mahdollistaa virran katkaisun kaikilta pienkojeilta yhtä aikaa.
 • Ulkotiloissa käytettäville sähkölaitteille tarvitaan omat pistorasiansa ulos (sisätiloista ei saa viedä liitosjohtoa ulkona käytettäviin laitteisiin). Ulkopistorasiat vaativat vikavirtasuojauksen.
 • Valaistuskytkimien sijainti ja toiminta suhteessa kulkuväyliin vaikuttaa oleellisesti asumismukavuuteen. Mieti miten tilassa liikutaan ja missä on tarpeita sytyttää/sammuttaa valoja. Esimerkiksi valokytkin vuoteen vieressä mahdollistaa makuuhuoneen valojen katkaisun ilman vuoteesta nousemista.
 • Putkellinen vai putketon asennus, joista jälkimmäinen ei anna mahdollisuuksia juuri minkäänlaisiin muutoksiin jälkikäteen. Putkellisessa asennuksessa voidaan sähköpisteiden välisiä kytkentöjä ja johdotusta muuttaa tarpeiden mukaan. Nykyään on saatavissa myös valmiiksi johdotettuja, taipuisia putkia, joilla putkellinen asennus on entistä edullisempi toteuttaa.
 • Ilmalämpöpumput yleistyvät nopeasti. Pumpun sisäyksikkö asennetaan ylös seinälle ja se vaatii myös sähkönsyötön. Tähän on hyvä varautua sähköputkituksella tai kaapelilla, vaikka ilmalämpöpumppua ei heti hankittaisikaan. Sopivin sijoitus sisäyksikölle kannattaa selvittää LVI-suunnittelijan kanssa.
 • Turvajärjestelmillä voidaan suojautua murtoja, tulipaloa ja kosteusvahinkoja vastaan. Nämä järjestelmät vaativat omat johdotuksensa rakennuksen rakenteisiin ja niiden asentaminen jälkikäteen on hankalaa. Turvajärjestelmän johdotuksiin kannattaa ainakin varustautua putkittamalla todennäköiset johtoreitit valmiiksi, jolloin vältytään näkyviltä pintajohtoasennuksilta.
 • Mahdolliset valonohjaus- ja rakennusautomaatiojärjestelmien asettamat tarpeet. Eri järjestelmillä on omat väylänsä, jotka vaativat väylään sopivan kaapeloinnin.
 • Nykyaikaiset pääkeskukset on varustettu automaattisulakkeilla perinteisten tulppasulakkeiden asemesta.
 • Sähköä ja omia johdotuksia rakenteisiin tarvitsevat myös keskuspölynimuri, poreamme, höyrykaappi sekä parvekkeiden ja patioiden säteilylämmittimet.
 • Muista myös laajennusmahdollisuudet ja mahdolliset tulevat tarpeet.

Sähkösuunnittelijan esittämien vaihtoehtojen pohjalta rakentaja tekee lopulliset päätökset ottaen huomioon eri vaihtoehtojen erilaiset kustannukset. Varustelutasosta riippuen pientalon sähköistysurakka on noin 8-12 % kaikista rakennuskustannuksista. Rakentajan ei siis kannata tinkiä sähköistysratkaisuissa, koska hankintameno on suhteessa pieni verrattuna sähköistyksen merkitykseen asumismukavuuden lisääjänä.

Suunnittelun lopputuloksena on sähkösuunnitelma, johon kuuluu mm. laitteiden sijoituksen, ryhmityksen ja putkituksen esittävät tasopiirustukset, toteutusohjeet sisältävä sähkötyöselitys sekä laite- ja valaisinluettelot, joissa on määritelty hankittavat sähkökojeet ja -laitteet sekä valaisimet. Sähkösuunnittelijan tehtävänä on myös selvittää rakentajalle piirrosmerkkien merkitys, jotta rakentaja pystyy ymmärtämään suunnitelman sisällön.

Toivomuksista toteutukseen

Prosessi perheen sähkövarustelutoivomuksista valmiiksi rakennettuun järjestelmään on monivaiheinen ja siinä kannattaa käyttää hyväksi energialaitosten neuvontahenkilöstön ja sähkösuunnittelijan asiantuntemusta.

Seuraavassa lyhyt yhteenveto sen vaiheista:

 1. Ota hyvissä ajoin yhteys energialaitokseesi, josta saat yleistietoa sähkövarustelusta, alueen sähkösuunnittelijoista ja lämmitysvaihtoehdoista. Työtehoseuralla ja joillain energialaitoksilla on jopa kodinkonenäyttelyitä, joista saa puolueetonta tietoa laitteiden ominaisuuksista.
 2. Valitse ammattitaitoinen sähkösuunnittelija ja tee suunnittelutyöstä kirjallinen sopimus. Sopimuksen tekemisessä saa neuvoja energialaitosten neuvontahenkilöstöltä.
 3. Mikäli halutaan erityisesti panostaa valaistukseen, voidaan käyttää erillistä valaistussuunnittelijaa. Valaistussuunnitelma tulee teettää ennen sähkösuunnitelmaa, jotta vältytään turhalta ja päällekkäiseltä työltä.
 4. Mikäli hankit talopaketin, niin pyydä talotyypin valmiit sähkösuunnitelmat nähtäväksesi. Suunnitelman tulkitsemisessa saa tarvittaessa apua esimerkiksi talopaketin toimittajalta tai energialaitosten neuvontahenkilöstöltä. Jos haluat suunnitelmaan vain vähäisiä muutoksia, niin sovi asia suoraan talotoimittajan kanssa. Käytä kuitenkin omaa sähkösuunnittelijaa, mikäli suunnitelma ei vastaa perheesi tarpeita.
 5. Esitä omat toiveesi sähkösuunnittelijalle sekä pyydä tietoja uusimmista varusteluvaihtoehdoista, kuten uusista ohjaus-, rakennusautomaatio- ja turvajärjestelmistä. Vaadi korkealuokkaisia asennustarvikkeita ja valaisimia. Uusin tekniikka ei välttämättä ole kalliimpaa kuin perinteinen. Suunnittelijan tehtävä on muuttaa toiveesi valmiiksi sähkösuunnitelmaksi.
 6. Käytä sähkösuunnittelijaa apuna urakkatarjouspyynnön muotoilussa, jotta tarjouksista tulisi mahdollisimman vertailukelpoiset.
 7. Pyydä valmiin suunnitelman pohjalta sähköurakkatarjoukset 3-4 sähköasennusliikkeeltä.
 8. Tarkasta tarjoukset sähkösuunnittelijan kanssa, jotta voit olla varma siitä, että ne ovat sähkösuunnitelman mukaisia. Kiinnitä huomiota siihen, että tarjotut varusteet ovat suunnitelman mukaisia. Usein ns. ”vastaavat tuotteet” ovat paljon halvempia kuin mahdollinen säästö urakkahinnassa. Käytä sähkösuunnittelijan asiantuntemusta vastaavuuden arvioinnissa.
 9. Valitse vain valtuutettu, rekisteröity sähköurakoitsija (sähköpätevyys S1 tai S2).
 10. Tee urakkasopimus kirjallisena. Sopimuksen tekemisessä saat tarvittaessa apua sähkösuunnittelijalta tai energialaitoksen neuvontahenkilöstöltä, mutta myös valmiita sopimuskaavakkeita on saatavilla esim. RT-kortistosta.
 11. Tilaa työmaasähköliittymä energialaitokselta.
 12. Kiinnitä työn aikana huomiota siihen, että toimitetut varusteet ovat sähkösuunnitelman mukaisia.
 13. Vaadi loppupiirustukset, sähkölaitteiden käyttöohjeet sekä tarkastuspöytäkirjat ja säilytä ne huolella osana talonkirjaa. Pyydä asennusliikkeeltä tarvittava käyttöopastus toimitukseen sisältyvistä laitteista ja järjestelmistä.

Sähköasennusliike toteuttaa sähkösuunnitelman

Sähköasennustyö on luvanvaraista toimintaa. Sähköasennusten turvallisuus varmistetaan parhaiten käyttämällä valtuutettuja ja ammattitaitoisia sähköurakoitsijoita. Turvatekniikan keskus TUKES valvoo sähköurakointitoimintaa ja pitää rekisteriä kaikista valtuutetuista sähköurakoitsijoista. Tietoja sähköurakoitsijoista ja urakkasopimuksen tekemisestä saa myös Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto ry. STUL:sta.

Urakkasopimuksella varmistetaan kaikkien tilattujen töiden tekeminen ja selvennetään vastuukysymyksiä. Ennen kirjallisen urakkasopimuksen tekemistä on tärkeää verrata urakkatarjousta ja sähkösuunnitelmaa keskenään. Sähkösuunnittelija auttaa tarvittaessa vertailussa. Pistorasioiden määrän karsinnalla sekä sähkölaitteiden, valaisimien ja järjestelmien vaihdolla halvempiin versioihin saadaan alennettua urakan hintaa, mutta lopputuloksena ei ole tavoitteiden mukainen toimiva kokonaisuus. Esimerkiksi putketon asennus on helppo ja edullinen asennustyön näkökulmasta, mutta se ei mahdollista muutoksia käyttäjän tarpeiden muuttuessa.

Sähköurakoitsijan on aina itse tarkastettava asennukset ennen niiden käyttöönottoa. Se on oleellinen osa asiantuntevaa asennustyötä. Käyttöönottotarkastuksesta on tehtävä pöytäkirja, joka on hyvä vaatia urakoitsijalta heti töitten valmistuttua. Pienistä töistä, kuten pistorasian lisäyksestä pöytäkirjaa ei vaadita, mutta silti urakoitsijan velvollisuutena tarkastaa asennustyö. Maksullisia tarkastuksia suorittavat valtuutetut tarkastuslaitokset ja tarkastajat. Tarkastajia on myös monilla sähkö- ja energiayhtiöillä. Tarkastajien yhteystietoja saa Turvatekniikan keskuksesta.

Sähköjärjestelmä vaatii myös ylläpitoa

Sähköasennukset vaativat myös huoltoa ja vanhat asennukset on hyvä tarkastuttaa esimerkiksi kiinteistön ylläpitosuunnitelman mukaisesti, vähintään kuitenkin 15 vuoden välein. Käytettynä ostetussa talossa tai asunnossa on myös hyvä suorittaa sähköasennusten tarkastus. Esimerkiksi kytkimet, pistorasiat ja keskukset on pidettävä kunnossa ja vioittuneet osat on vaihdettava uusiin. Samalla voidaan kiinnittää huomiota riskialtteimpiin tiloihin, kuten pesutiloihin ja ulkoasennuksiin. Lisätietoja ylläpidosta löytyy Turvatekniikan keskuksen oppaasta ”Kodin sähkölaitteiston kunnossapito”, joka löytyy internetistä osoitteesta www.tukes.fi. Vaadi muutostöissä myös muutosten merkitsemistä sähköpiirustuksiin, jotta ne säilyvät ajan tasalla.

On tärkeää muistaa, että sähkötöitä saavat yleensä tehdä vain sähköalan ammattilaiset. Määrättyjä pieniä töitä saa kuitenkin tehdä myös tavallinen sähkönkäyttäjä, mikäli hän osaa varmasti tehdä ne oikein ja on riittävästi perehtynyt sähköturvallisuuteen. Apua pieniin kodin sähkötöihin saa muun muassa ”Kodin sähköturvallisuusoppaasta”, jonka voi ladata Turvatekniikan Keskuksen kotisivuilta tai sen voi tilata painettuna versiona Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä (www.spek.fi). Muista, että laitteen tai asennuksen korjaajalla on aina vastuu tekemästään korjaustyöstä. Koska väärin korjattu laite voi aiheuttaa hengen- tai tulipalon vaaran, on syytä noudattaa annettuja ohjeita ja tarvittaessa pyytää apua sähköalan ammattilaiselta.

Tavalliselle sähkönkäyttäjälle sallittuja sähkötöitä ovat esimerkiksi:

 • asunnon sulakkeen vaihtaminen
 • pistorasian ja valaisinkytkimen kannen vaihtaminen
 • sähkölaitteen rikkoutuneen ja pistotulpan ja johdon vaihtaminen
 • yksivaiheisen jatkojohdon valmistaminen ja korjaaminen
 • valaisinjohdon välikytkimen vaihtaminen
 • valaisimen liittäminen ”sokeripalaan”
 • "sokeripalan" korvaaminen valaisinliitin-pistorasialla
 • valaisinpistotulpan asentaminen.
 

 
 
 
 
 
 

RPT Docu Oy:n tietojenkäsittelyä, tietosuojaa ja evästeitä koskevat periaatteet

Jatkamalla verkkosivustomme ja palvelujemme käyttöä hyväksyt, että keräämme tietoja vierailuistasi. Tietosuojaperiaatteissamme kerromme, mitä tietoja keräämme ja miksi sekä mihin tarkoituksiin tietoja käytetään. Lue lisää...