Kuivakäymälän monet vaihtoehdot

 

Suurin osa rakentajista ja korjaajista ajautuu vesivessaratkaisuun, koska talopakettien valmistajat ja talosuunnittelijat ovat vesivessan putkistoineen taloon jo piirtäneet. Kuivakäymälä on kuitenkin usein kelpo ratkaisu.

TEKSTI SARI HUUHTANEN Käymäläseura Huussi ry | KUVAT KÄYMÄLÄSEURA HUUSSI RY

Vesivessalla on paikkansa erityisesti taajamissa, koska vesihuollon toiminta-alueella viemäriin liittyminen on pakollista ja asiointi hoituu asukkaan näkökulmasta nappia painamalla. Haja-asutusalueella mietittäväksi tulee myös jätevesien hoitaminen asianmukaisesti. Tällöin esimerkiksi tontin sijainti, maaperä ja kunnan määräykset asettavat reunaehtoja sille, millainen ratkaisu on mahdollista toteuttaa. Pohjavesialueilla, rannoilla, kallioisilla tai savisilla alueilla maaperäkäsittely on mahdoton ja silloin kaikkien jätevesien johtaminen umpikaivoon on lähes ainoa ratkaisu. Kaivon tyhjentäminen monta kertaa vuodessa on kallista, joten varsinkin tällaisissa tapauksissa kuivakäymälän edut ovat huomattavat. Myös kotitalouden vedensäästö kuivakäymälän avulla on merkittävä, kun vesivessatalouksissa jopa neljäsosa vedestä kuluu vessan vetämiseen. Kuivakäymälästä saa lisäksi ilmaiset lannoitteet omaan pihaan ja hyvän mielen, kun on hoitanut omat tuotoksensa resurssitehokkaalla ja ympäristöystävällisellä tavalla.

Hyvällä suunnittelulla pääsee pitkälle

Oikein toteutettu ja käytetty kuivakäymälä on edullinen, toimiva ja hajuton. Suunnitteluun ja sopivan mallin valintaan kannattaa käyttää aikaa ja resursseja. Sisäkuivakäymälän rakentamista, jätevesien käsittelyä ja kompostointia koskevat määräykset ja tarvittavat luvat kannattaa tarkastaa kunnan viranomaisilta, jotka tuntevat myös alueen erityismääräykset. Projektin toteuttamiseen kannattaa käyttää ammattilaisen apua, ellei itsellä ole vankkaa perustietämystä LVI-tekniikasta. Käymälän valinnassa huomioon otettavia asioita ovat käyttäjämäärä ja käytön säännöllisyys, käymälälaitteen ja huollon tilavaatimukset, mahdolliset läpiviennit ja ilmanvaihdon suunnittelu.

Kaikki haja-asutusalueen käymäläratkaisut, olivatpa ne sitten kuivia tai märkiä, vaativat kiinteistönomistajalta huolto- ja kunnossapitotoimenpiteitä. Ravinteiden hyötykäyttömahdollisuudet on myös mietittävä. Pienen pihan omistajille virtsan erotteleva laite ei ole optimaalinen, sillä virtsaa muodostuu paljon ja sen hyötykäyttö vaatii suhteellisen isoja pinta-aloja. Yleensä pihassa pitää olla mahdollisuus myös kompostoimiseen, sillä varsinkin pienet sisämallit vaativat tuotoksen jatkokäsittelyä. Ilmanvaihdon suunnittelu on toimivan käymälän elinehto. Väärin suunnitellulla ja toteutetulla ilmanvaihdolla voi pilata käymälän optimaalisen toiminnan ja saada koko talon haisemaan. Ilmanvaihto tulee aina toteuttaa valmistajan ohjeen mukaisesti suoraan laitteesta tai säiliöstä ja tilan mahdollinen muu ilmanvaihto on suljettava. Jos kuivakäymälä haisee, jotain on pielessä.

Kuivakäymälän monet vaihtoehdot

Malleja joka lähtöön

Teknisesti kuivakäymälöitä on erottelevia, haihduttavia, kompostoivia, polttavia ja pakastavia malleja. Myös vähävetiset käymälät voi laskea kuivakäymäläksi, kun tuotokset käsitellään kiinteistöllä. Niiden huuhteluun käytetään jopa vain muutama desilitra vettä; käymäläjäte viedään säiliöön alipaineella. Kompostoivassa kuivakäymälässä virtsa ja uloste kerätään samaan säiliöön joko istuimessa tai erillisessä säiliössä lattian alla. Kompostoivat käymälät tarvitsevat useimmiten kuiviketta toimiakseen. Sitä lisätään joko joka käyttökerran jälkeen tai valmistajan ohjeiden mukaan. Kompostoivista kuivakäymälöistä löytyy monen kokoisia vaihtoehtoja istuinmalleista aina lokero-, vaihto- tai suursäiliöllisiin malleihin, jotka asennetaan lattian alle tai kellariin. Mitä suurempi on kompostoivan kuivakäymälän säiliö, sitä pidempi on tyhjennysväli. Eli mikäli tilaa lattian alla säiliölle on, voi tyhjennyspuuhiin joutua vasta 2–10 vuoden päästä. Istuinmalleissa tyhjennysvälit ovat kuukausia, pienimmissä malleissa jopa viikkoja.

Erottelevassa kuivakäymälässä on nesteen erottelu istuimessa, jossa virtsa ja uloste johdetaan omiin säiliöihinsä. Eroteltua puhdasta virtsaa kertyy noin 1,5 litraa päivässä henkilöä kohden, ja sitä voidaan käyttää lannoitteena. Kiinteä käymäläjäte täytyy kompostoida.

Haihduttavassa kuivakäymälässä neste haihdutetaan ja kiinteä käymäläjäte jälkikompostoidaan. Haihduttava kuivakäymälä ei kestä käyttäjämäärän ylityksiä (yleensä tarkoitettu 2–4 henkilön käyttöön), vaan esimerkiksi kesäjuhlia varten on syytä olla täydentävä käymäläratkaisu kuten ulkohuussi.

Pakastava käymälä jäädyttää sekä kiinteät että nestemäiset tuotokset, jotka kompostoidaan tyhjennyksen jälkeen erillisessä kompostorissa. Pakastavan käymälän asennus on helppoa, sillä käymälä ei vaadi muiden kuivakäymälöiden tavoin läpivientejä vaan ainoastaan sähköpistokkeen.

Polttava käymälä haihduttaa virtsan ja tuhkaa ulosteen. Jäljelle jää noin kahvikupillinen tuhkaa viikossa neljän hengen perheeltä, jonka voi surutta levittää ulos. Polttava sopiikin erityisesti kohteisiin, joissa käymälätuotosta ei voi käyttää hyödyksi. Se vaatii korvausilmaventtiilin ja erittäin hyvin toteutetun ilmanvaihdon suoralla putkella katon kautta ulos.

Pienet käyttökustannukset

Erilaisten kuivakäymälälaitteiden hinta vaihtelee 300 euron ja 4000 euron välillä. Kalleimpia ovat polttavat (noin 3000 euroa), suursäiliölliset laitteet (noin 1500–3000 euroa ja alipainekäymälät (noin 4000 euroa). Kustannuksia laskiessa pitää ottaa huomioon syntyvät rakentamisja asentamiskulut.

Käytön kustannukset ovat pienet. Kuiviketta käytetään lähes kaikissa laitteissa, ja se maksaa joitakin kymmeniä euroja vuodessa. Suojapaperit ja biojätepussit ovat välttämättömiä tuhkaavien ja pakastavien laitteiden käytössä. Sähkönkulutus on laitekohtaista. Minimissään sähköä kuluu ainoastaan poistoilmapuhaltimeen, mutta pakastavat, haihduttavat ja tuhkaavat kuluttavat sähköä myös käymäläjätteen käsittelyyn. Polttavassa käymälässä on suurin sähkönkulutus, keskimäärin 0,4–2 kilowattituntia per kerta, joka nykyisellä sähkönhinnalla maksaa noin 4–17 senttiä per kerta.

Ihan vedettömiä kuivakäymälätilatkaan eivät ole. Käymälässä tai sen läheisyydessä täytyy olla käsienpesupiste. Käsisuihkun käyttö on mahdollista erottelevissa ja suursäiliöllisissä kompostoivissa malleissa. Mitä isompi käymälätila on, sen paremmin siellä voi tehdä tarvittavat huoltotoimenpiteet. Muutoin käymälätilan voi suunnitella ja sisustaa oman perheen tarpeiden mukaan.

Luokitukset

Kylpyhuone

 
 

 
 
 
 
 
 

RPT Byggfakta Oy:n tietojenkäsittelyä, tietosuojaa ja evästeitä koskevat periaatteet

Jatkamalla verkkosivustomme ja palvelujemme käyttöä hyväksyt, että keräämme tietoja vierailuistasi. Tietosuojaperiaatteissamme kerromme, mitä tietoja keräämme ja miksi sekä mihin tarkoituksiin tietoja käytetään. Lue lisää...