Monta työtä päteville

 

Pientalon rakentamisessa ja korjaamisessa oman työn tuottavuus on parhaimmillaan töissä, jotka eivät vaadi harjoittelua. Suurimmat säästöt syntyvät purkutöissä ja huolellisuutta ja aikaa vaativissa töissä kuten maalaus-, tapetointi- ja listoitustöissä.

TEKSTI NEUVONTAINSINÖÖRI JOUKO LOMMI PRKK – Peruskorjaamisen ja Rakentamisen Kehittämiskeskus | KUVAT PIXABAY

Uudisrakentamisen suunnittelussa on säädöksiin perustuvat pätevyysvaatimukset tietyille suunnittelutöille. Kuntakohtaisesti voi vaatimustasossa olla merkittäviäkin eroja. Remonttikohteessa suunnittelijan pätevyysvaatimukset voivat nousta esiin siinä vaiheessa, jos tehdään sellaista remonttia, joka edellyttää viranomaislupaa.

Oman kunnan rakennusvalvontaviranomainen on oikea paikka selvittää minkälaisia pätevyyksiä missäkin suunnittelutyössä tarvitaan. Rakennusvalvontavirastosta saa tarvittavat hakulomakkeet sekä ohjeet hakemukseen liitettävistä asiakirjoista. Uudisrakentamiseen ja laajempiin perusparannustöihin tarvitaan rakennuslupa.

Luvanvaraisiin töihin on usein myös nimettävä vastaava työnjohtaja. Vastaavan työnjohtajan pätevyyden voi tarkastaa myös rakennusvalvontaviranomaiselta, joka hyväksyy vastaavaksi työnjohtajaksi sopivia ja pätevyytensä osoittaneita rakennusalan ammattilaisia.

Usein remonttikohteessa tehtävät lisälämmöneristysratkaisut ovat myös sellaisia, joissa on syytä käyttää ammattitaitoista ja pätevää suunnittelijaa.

Vaikka määräykset eivät lisälämmöneristämisessä edellyttäisikään suunnittelijalta pätevyyksiä, on silti syytä valita osaava suunnittelija, joka pystyy määrittelemään lämmöneristeratkaisun rakennusfysikaalisen toimivuuden siten, että rakenteisiin ei kerry kosteutta ja homekasvustoa.

Kirjalliset sopimukset, vähemmän riitaa

Suurin osa rakentamisen ja remontoinnin riidoista johtuu siitä, että urakkasopimus on tehty suullisesti. Kirjallisen sopimuksen voi toki laatia itsekin, kunhan siihen on liitettävissä seikkaperäiset suunnitelmat ja työselitykset tehtävästä työvaiheesta. Sopimus voidaan tehdä käyttämällä yleisesti hyväksyttyjä sopimusehtoja ja niitä täydentäviä sopimuslomakkeita. Nämä sisältyvät esimerkiksi PRKK – Peruskorjaamisen ja Rakentamisen Kehittämiskeskus ry:n jäsenyyspakettiin tai niitä voi ostaa PRKK:n ja Rakennustiedon verkkosivuilta.

Jos sopimusten laatiminen tuntuu vaikealta, on aina parempi maksaa kunnollisten sopimusten laatimisesta esimerkiksi vastaavalle työnjohtajalle tai juristille. Satasen, parin lisäkustannus voi tulla moninkertaisena takaisin, jos työ saadaan toteutettua ilman riitaisuuksia.

Monta työtä päteville

Keskity itse helppoihin töihin

Periaatteessa lähes kaikkia rakennustöitä voi ja saa tehdä itse. Oman työn tuottavuus on parhaimmillaan sellaisissa töissä, jotka eivät vaadi harjoittelua. Suurimmat säästöt syntyvät purkutöissä ja muissa vähän erikoisosaamista, mutta huolellisuutta ja aikaa vaativissa töissä, kuten maalaus-, tapetointi- ja listoitustöissä.

Laskutyömuotoinen urakka mahdollistaa myös oman työpanoksen käytön. Tässä mallissa rakennustyön teettäjä maksaa tekijälle tuntiperusteisen korvauksen, jolloin työmaalla tehtävä oma avustaminen vähentää ammattilaisen työn tarvetta.

Viranomaisvaatimuksiin perustuvia pätevyyksiä edellytetään muutamissa työsuorituksissa. Näiden töiden yhteydessä on aina oltava viranomaisen hyväksymä työn tarkastaja ja vastaava asentaja, joka varmistaa asennusten oleva vaatimusten mukaisia.

Räjähdysaineiden käsittelijällä ja louhintaurakoitsijalla on oltava panostajan pätevyys. Ilman pätevyyttä näitä töitä ei voi itse tehdä.

Sähköasennusten tekijällä on oltava sähköturvallisuuslain mukaisesti virallinen pätevyys asennustöihin. Jos itse omatoimisesti aikoo osallistua sähköjohtojen ja/tai putkitusten vetoihin, on näistä – lähinnä aputöistä - aina sovittava kyseiseen työhön palkatun, pätevän asentajan kanssa ja määriteltävä, mitkä työvaiheet kuuluvat hänen vastuulleen.

Kunnan vesijohtoverkkoon liityttäessä on rakennusvalvontaviranomaisen vaatimuksena, että paineistettujen putkijohtojen asennusten tulee olla pätevän tarkastajan hyväksymiä. Jälleen omatoimisten asennusten osalta on ennakkoon selvitettävä, mitä putkiasennuksiin liittyviä lähinnä avustavia töitä voi itse tehdä.

Materiaalien kuumennusta edellyttäviä työvaiheita saa tehdä ainoastaan henkilö, jolla on voimassa oleva tulityökortti.

Vedeneristeiden asentamiseen liittyy usein vaatimus sertifioidun vedeneristäjän käyttämisestä. Omakotitaloaan rakentava tai remontoiva voi toki tehdä vedeneristyksen myös itse.

Taloyhtiössä tarvitaan taloyhtiön suostumus

Asunto-osakeyhtiössä huonetilojen muutokset sekä wc-, pesu- ja saunatiloihin kohdistuvat muutkin korjaustyöt edellyttävät taloyhtiön suostumusta, koska rakenteisiin vaikuttavat asiat kuuluvat taloyhtiön kunnossapitovastuun piiriin. Kunnan rakennustarkastaja antaa tapauskohtaiset ohjeet lupamenettelylle. Taloyhtiö on rakennus- tai toimenpideluvan muodollinen hakija.

Esimerkiksi kylpyammeen poisto edellyttää, että vedeneristykset tarkastetaan ja korjataan määräysten mukaisiksi. Seinien runkorakenteet ja vedeneristeet kuuluvat taloyhtiön kunnossapitovastuun piiriin. Seinien ja kiintokalusteiden pinnat kuuluvat yleensä osakkaan kunnossapitovastuulle.

Lattian pintamateriaalilla saattaa olla vaikutusta äänen kulkeutumiseen rakenteessa, joten pinnoitusten uusimisessa on varmistettava, että rakennusaikainen ääneneristysvaatimus täyttyy. Muuten voi olla edessä uusitun lattian purkutyö, jos alakerran naapuri valittaa kopinoista.

Tilamuutoksiin tarvitaan yleensä lupa myös rakennusvalvontaviranomaisilta. Eri kunnissa viranomaisilla saattaa olla hieman erilaisia vaatimuksia remontteihin tarvittavista luvista.

Luvanvaraisia toimenpiteitä tavallisesti ovat esimerkiksi uuden vesi- tai viemäripisteen rakentaminen ja huoneistosaunojen rakentaminen, vanhan huoneiston ilmanvaihdon tehostaminen, kantaviin rakenteisiin tulevat muutokset ja huoneiston käyttötarkoituksen muutos esimerkiksi asunnosta toimistoksi. Myös tilojen muutokset, esimerkiksi kevyidenkin väliseinien purkaminen tai rakentaminen, voi olla luvanvarainen muutostyö.

Taloyhtiöllä on oikeus valita tai hyväksyä työlle ulkopuolinen valvoja, joka varmistaa, että muutostyöt tehdään rakennusluvan ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Tämä valvonta ei kuitenkaan poista osakkaan eli remontin teettäjän vastuuta tehdyistä korjaustöistä, jos niistä myöhemmin havaitaan syntyneen vaurioita taloyhtiön rakenteille.

 

 
 
 
 
 
 

RPT Docu Oy:n tietojenkäsittelyä, tietosuojaa ja evästeitä koskevat periaatteet

Jatkamalla verkkosivustomme ja palvelujemme käyttöä hyväksyt, että keräämme tietoja vierailuistasi. Tietosuojaperiaatteissamme kerromme, mitä tietoja keräämme ja miksi sekä mihin tarkoituksiin tietoja käytetään. Lue lisää...