Omakotirakentaja työnantajana

 
  • Kirjoittaja(t): Kari Lamberg, työehtotoimitsija, Rakennusliitto ry

Oman talon rakentaminen tai sen laajempi korjaaminen on ainutkertainen kokemus ja taloudellisesti iso satsaus. Harvalla omakotirakennuttajalla on ennestään hankkeeseen liittyvää ammatillista osaamista. Jo perhesovun kannalta on tärkeää, että hanke toteutuu laadullisesti ja taloudellisestikin mahdollisimman hyvin. Luonnollisesti valtaosa omakotitalon itselleen rakentavista tai laajemman korjaushankkeen toteuttavista tarvitsee avukseen rakennusalan ammattilaisia.

Työntekijöiden palkkaaminen

Työntekijöiden varaaminen on syytä tehdä hyvissä ajoin ennen hankkeen toteuttamista. Alan ammattilaisia ei ole kovin helposti pikahälytyksellä löydettävissä kesäaikana. Kesä on vilkasta rakentamisen aikaa. Omakotitalojen tekemisen aloitukset ajoittuvat myös valtaosaltaan alkukesään. Rakennusalan ammattilaiset pitävät kesällä ansaitsemansa kesäloman ja näin ollen osa työvoimasta on lomilla juuri omakotitalon teon hetkellä. Jos rakennuskohde alkaa kesäaikana, on tarvittava työvoima syytä varata käyttöön jo viimeistään alkuvuodesta.

Yksityiselle omakotirakennuttajalle työntekijöiden ammattitaidon ja osaamisen varmistaminen on erityisen tärkeää. Kokeneiden työntekijöiden osalta se voi tapahtua aikaisempien työsuhteiden ja työkohteiden kautta, heidän osoittaessa suoriutuneensa niistä ammattilaisen osaamisella. Talonrakennusalan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneiden osalta ammattitaidon taso on osoitettavissa ammattikirjasta tai tutkintotodistuksesta. Ammattitutkinnon tasolla työntekijä omaa ammattityöntekijän ammattitaidon ja erikoisammattitutkinnon tasolla hallitsee lisäksi ammattinsa vaativimpiakin tehtäviä. Ammattikirjasta selviää lisäksi minkä ammatin osaajasta esim. kirvesmies, muurari, rakennustyöntekijä jne. on kyse.

Työsuhteiden ehdot

Kun omakotirakentaja palkkaa työntekijät suoraan työsuhteeseen, hän on työnantajan asemassa. Tämä tarkoittaa, että on noudatettava työnantajalle kuuluvia velvoitteita suhteessa työntekijöihin. Velvoitteet määräytyvät työlainsäädäntömme, alan työehtosopimuksen ja työntekijöiden kanssa tehdyn työsopimuksen perusteella. Työt voidaan teettää joko aika- tai urakkatyönä. Kummassakin tapauksessa on työsopimus työntekijöiden kanssa syytä tehdä kirjallisesti. Kirjallisella työsopimuksella vältytään useimmiten turhilta työsuhteen ehtoihin liittyviltä kiistoilta. Työehtojen kirjaamisen kautta kumpikin sopijapuoli muistaa vielä rakennusprojektin lopussa, mitä työehtojen osalta on sovittu.

Työnantajan asemassa oleva omakotirakentaja ei useinkaan tunne rakennusalan työsuhteiden vähimmäisehtoja. Siksi kirjallisen työsopimuksen lisäksi on syytä käydä kunnolla työntekijän/työntekijöiden kanssa läpi mitä velvoitteita työnantajalle tulee työsopimuksen lisäksi mm. alan työehtosopimuksesta. Näin toimien molemmilla osapuolilla on heti työsuhteen alusta lähtien tiedossaan omat velvoitteensa.

Töiden teettäminen alan yrityksellä

Työntekijöiden palkkaaminen suoraan työsuhteeseen on yksi vaihtoehto töiden teettämiselle. Toteutuksen voi myös tilata joltakin alan yritykseltä. Tällöinkin on syytä varmistaa yrityksen kokemus vastaavanlaisista töistä. On myös syytä varmistaa minkälaista ja minkä ammattitaidon omaavaa työvoimaa ko. yritys tulisi kohteessa käyttämään.

Yrityksen, kuten suoraan palkatunkin työvoiman kanssa, on aina syytä tehdä kirjallinen sopimus. Sopimukseen on syytä kirjata urakoitsijoiden osalta myös työn valmistumisaika myöhästymissanktioineen. Alan pienemmät yritykset ottavat liian usein, varsinkin kesäaikaan, liikaa töitä, jonka seurauksena aikataulut pettävät.

Lisätietoa työvoiman palkkaamiseen liittyvistä asioista saa Rakennusliiton aluetoimistoista sekä liiton internetsivuilta www.rakennusliitto.fi, joilta löytyvät myös liiton aluetoimistojen yhteystiedot.

Osaavien talonrakennusalan urakoitsijoiden valintaan liittyvistä asioista löytyy tietoa Rakennusteollisuus RT:n piireistä, joiden yhteystiedot löytyvät internetistä osoitteesta www.rakennusteollisuus.fi. Maalausalan urakoitsijoista saa tietoa Suomen Maalarimestariliiton sivuilta www.smml.fi, lattia-alan urakoitsijoista Lattian- ja seinänpäällysteliitosta www.lattia.net sekä kattojen vedeneristysalan urakoitsijoista Kattoliitosta www.kattoliitto.fi.

Kustannukset

Omakotirakennuttajan kannattaa aina huolellisesti laskea mitä rakentaminen tulee maksamaan eli tehdä mahdollisimman huolellisesti hankkeen kustannusarvio. Laskelmassa on syytä paneutua huolellisesti hankkeen tekemiseen tarvittavan työn osuuden laskentaan.

Palkkaamalla työntekijät suoraan, muodostuvat kustannukset seuraavasti:

Esimerkki 1: Aikatyönä teetetyn työn kustannukset (laskettu v. 2007 luvuilla)

Tuntipalkaksi on sovittu 17 euroa/tunti. Tuntipalkan päälle tulevat vielä seuraavat kulut

Palkka   17,00 euroa
Työajanlyhennysraha 3,6 % 0,61 "
Vuosilomakorvaus 18,5 % edellisistä 3,26 "
     
Palkka yhteensä   20,87 euroa

Muut kulut:

Sosiaaliturvamaksu 2,951 % 0,62 euroa
Työeläkevakuutus 17,74 % 3,70 "
Tapaturmavakuutus 5,60 % (arvioitu) 1,17 "
Työttömyysvakuutus 0,75 % 0,16 "
Ryhmähenkivakuutus 0,081 % (arvioitu) 0,02 "
     
Muut kulut yhteensä   5,67 euroa

Työ maksaa siis kokonaisuudessaan 26,54 euroa/tunti. Edellisen lisäksi teettäjän maksettavaksi tulevat mahdolliset työehtosopimuksen mukaiset matkakorvaukset, joiden suuruus riippuu työntekijän työmatkan pituudesta. Mahdolliset työkalukorvaukset tulevat myös maksuun, jos työssä käytetään työntekijän omia työkaluja.

Esimerkki 2: Urakkatyönä teetetyn työn kustannukset

Urakkahinnaksi on sovittu 10.000 euroa. Urakkasumman päälle tulevat maksettavaksi samoin prosentein laskettuna vastaavat kulut, myös lyhennysraha ja vuosilomakorvaus, jolloin kokonaissummaksi tulee 15606,26 euroa + mahdolliset matka- ja työkalukorvaukset.

Teettämällä työn jollakin alan yrityksellä, tulee myös silloin työn osuudeksi edellä mainitut kaikki kulut + työn osuudesta lisäksi menevä ALV (22 % ). Lisäksi tietenkin yrityksen tarvitsema voitto, joka voi olla jopa kymmeniä prosentteja.

Edellisen lisäksi kannattaa ottaa tarkkaan selvää myös siitä, miten ko. hankkeeseen on mahdollista soveltaa verotuksen kautta "kotitalousvähennystä". Tästä saa tietoa parhaiten verohallinnon internet sivuilta www.vero.fi tai lähimmästä verotoimistosta.

Lisätietoja: www.rakennusliitto.fi

Töiden teettäminen alan yrityksellä

Työntekijöiden palkkaaminen suoraan työsuhteeseen on yksi vaihtoehto töiden teettämiselle. Toteutuksen voi myös tilata joltakin alan yritykseltä. Tällöinkin on syytä varmistaa yrityksen kokemus vastaavanlaisista töistä. On myös syytä varmistaa minkälaista ja minkä ammattitaidon omaavaa työvoimaa ko. yritys tulisi kohteessa käyttämään.

Yrityksen, kuten suoraan palkatunkin työvoiman kanssa, on aina syytä tehdä kirjallinen sopimus. Sopimukseen on syytä kirjata urakoitsijoiden osalta myös työn valmistumisaika myöhästymissanktioineen. Alan pienemmät yritykset ottavat liian usein, varsinkin kesäaikaan, liikaa töitä, jonka seurauksena aikataulut pettävät.

Lisätietoa työvoiman palkkaamiseen liittyvistä asioista saa Rakennusliiton aluetoimistoista sekä liiton internetsivuilta www.rakennusliitto.fi, joilta löytyvät myös liiton aluetoimistojen yhteystiedot.

Osaavien talonrakennusalan urakoitsijoiden valintaan liittyvistä asioista löytyy tietoa Rakennusteollisuus RT:n piireistä, joiden yhteystiedot löytyvät internetistä osoitteesta www.rakennusteollisuus.fi. Maalausalan urakoitsijoista saa tietoa Suomen Maalarimestariliiton sivuilta www.smml.fi, lattia-alan urakoitsijoista Lattian- ja seinänpäällysteliitosta www.lattia.net sekä kattojen vedeneristysalan urakoitsijoista Kattoliitosta www.kattoliitto.fi.

 

 
 
 
 
 

RPT Docu Oy:n tietojenkäsittelyä, tietosuojaa ja evästeitä koskevat periaatteet

Jatkamalla verkkosivustomme ja palvelujemme käyttöä hyväksyt, että keräämme tietoja vierailuistasi. Tietosuojaperiaatteissamme kerromme, mitä tietoja keräämme ja miksi sekä mihin tarkoituksiin tietoja käytetään. Lue lisää...