Pientalojen hissit

 
  • Kirjoittaja(t): Lauri Karvonen

Esteettömyys ja elinkaariasuminen ovat termejä, joita omakotirakentajakaan ei enää voi välttää. Väestö ikääntyy ja sen myötä liikkuminen käy työläämmäksi. Mitä helpompi rakennuksessa on kulkea sitä viihtyisämpi ja turvallisempi se on etenkin liikuntarajoitteisille. Suunniteltaessa kaksi- tai useampikerroksisia pientaloja on esteetön liikkuminen varmistettava. Tämän ajatusmallin seurauksena pientalojakin on alettu varustaa hisseillä.

Esteettömyyskysymyksissä pientalojen rakentamista säätelee Suomen Rakennusmääräyskokoelman osa G1 Asuntosuunnittelu, määräykset. Toistaiseksi se puuttuu ainoastaan "välttämättömiin huoneiston tiloihin johtaviin oviin ja kulkuaukkoihin", joiden leveyden pitää olla vähintään 0,8 m.

Esteettömyysvaatimuksia on kuitenkin tulossa lisää. Tarkempaa tietoa niistä on saatavilla ympäristöministeriön sivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi kohdassa Maankäyttö ja rakentaminen.

Vaikka em. leveysvaatimuksien lisäksi muita varsinaisia määräyksiä ei toistaiseksi olekaan, niin pientaloa rakennettaessa kannattaa kiinnittää huomiota joihinkin seikkoihin, jotta asunnosta saadaan turvallisempi ja toimivampi ja jotta vältytään myöhemmiltä kalliilta muutostöiltä tai jopa asunnonvaihdolta liikkumisen takia.

Suosituksia tilavarauksille

Pystyhissin tilavaraus on leveyden osalta 1200-1500 mm ja pituus 1400-1700 mm hissityypistä riippuen. Hissitoimittajat antavat auliisti ohjeita ja neuvoja. Tilavaraus voidaan jättää avoimeksi tai varustaa helposti purettavalla kevytrakenteisella välipohjalla. Lisäksi on hyvä muistaa myös tilantarve porras- tai pystyhissiin mentäessä ja niistä poistuttaessa.

Pystyhissin kuormitus kohdistuu yhdelle sivuseinälle kiinnitettyihin johteisiin sekä kuilun pohjaan. Pohjaan on jätettävä yleensä 100-120 mm:n lattiasyvennys. Pohjan pitää kestää noin 1300 kilon tasaista kuormaa. Kuilun sivuseinistä yhden on oltava niin vahva, että johteet saadaan siihen tukevasti kiinnitettyä, muut seinät voivat olla keveämpiä. Hissi voidaan kyllä asentaa vanhaankin taloon, mutta helpommalla päästään, jos jo rakennusvaiheessa otetaan tilavaraus hissille.

Suositusten mukaan kaksi- tai useampikerroksisissa pientaloissa on hyvä varautua siihen, että sisäportaisiin voi tarvittaessa asentaa porrastuoli- tai pyörätuolihissin. Portaiden leveyden sekä välitasanteella varustetussa portaassa tasanteen syvyyden tulee hissimallista riippuen olla vähintään 1000-1300 mm. Etukäteen voidaan myös suunnitella tilavaraus pientä pystyhissiä (kevyille kuormille ja matalille nostokorkeuksille tarkoitettu pyörätuolihissi) varten.

Kotihissi asuntomessuilla

Esimerkki omakotitaloon sijoitetusta pystyhissistä oli nähtävillä viime kesänä Heinolan asuntomessuilla. Kaksikerroksinen Tiilerin Helmi on varustettu lasiseen kuiluun asennetulla kotihissillä. Kyseessä on yksityistiloihin tarkoitettu hydraulitoiminen kotihissi, joka voidaan toimittaa joko teräsrunkoisella kuilurakenteella tai vaihtoehtoisesti valmiiseen hissikuiluun. Mitoitus voidaan valita useammasta vaihtoehdosta hissin käyttäjän tarpeiden ja käytettävissä olevan tilan mukaan.

Talossa asuvan perheen motiivina hissin hankintaan oli nimenomaan edessä väistämättä oleva ikääntyminen ja sen mahdollisesti muassaan tuomat liikkumisvaikeudet. Toisaalta asukkaat muistuttivat hissin eduista silloinkin, kun on sattunut esimerkiksi loukkaamaan jalkansa laskettelumäessä tai taloon saapuu sydänvaivainen, jolle portaiden kiipeäminen voi olla vaivalloista.

Asennuksen sisältävä veroton hinta kotihissille liikkuu parinkymmenen tuhannen euron tienoilla.

Kuilun paikalle vaatehuoneet

Jos kotihissiä ei asenneta heti rakennusvaiheessa, hissikuilulle varattuun tilaan voidaan rakentaa esimerkiksi vaatehuoneet ala- ja yläkertaan. Mitään rakenteita ei tarvitse vahvistaa hissin varalta. Jos välipohja on tehty ontelolaatoista, niin kuilun kohdalle on syytä suunnitella kevyempi rakenne vaikkapa puusta. Kuilun pohjan lattiasyvennykseksi riittää jopa 50 mm. Lasten kasvettua ja lennettyä pesästä vapautuneisiin makuuhuonetiloihin voi pystyttää irtokaappeja ja ottaa entisten vaatehuoneiden tilan hissikuilukäyttöön.

Hintoihin sisältyy normaalisti hissitoimittajan tekemä käyttöönottotarkastus. Pakettiin kuuluu usein myös määräaikaistarkastus, jonka tekee jokin maamme kolmesta valtuutetusta tarkastuslaitoksesta. Sen jälkeen muita tarkastuksia ei tarvita, jollei hissiä siirretä toiseen paikkaan. Jos hissi asennetaan yksityiskodin portaikkoon kerrosten välille, niin paloluokkavaatimuksia ei ole. Tarvittaessa hisseihin saadaan paloluokitellut ovet.

Kotihissi on konedirektiivin- (ei hissidirektiivin ) mukainen laite. Tästä syystä esim. hissin huollon järjestäminen on vapaampaa., huoltokerroista sopivat asiakas ja huoltoliike keskenään. Hissitoimittajat suosittelevat huoltokerroiksi yleensä 2 krt / vuosi.

Kotihissin hankinta ei mahdollista portaista luopumista, sillä määräysten mukaan varapoistumistie on oltava. Joskus harvoin portaikko on tosin poistettu kokonaan hissin tieltä, mutta silloin hissistä on pääsy esimerkiksi alakerran autotalliin ja sieltä edelleen ulos.

Tuoli- ja porraskaidehissit

Pystyhissiä keveämpiä ratkaisuja ovat liikuntarajoitteisille suunnitellut ns. porrashissit eli tuoli- ja porraskaidehissit. Tuolihissejä on tarjolla niin suoriin, kaareviin kuin kierreportaisiinkin. Niissä istahdetaan tuoliin, joka liikkuu oman koneistonsa voimin portaikkoon asennettua johdeputkea pitkin. Hintahaarukka on suunnilleen 6 000-13 000 euroa. Selvästi kalliimpia (n. 12 000-25 000 €) ovat porraskaidehissit, joissa on erityinen pyörätuolin kantava lava. Toimitukseen sisältyy kaiderakennelma, joka sisältää hissin tarvitsemat johteet.

Porrashissin etuna pystyhisseihin on se, ettei se vaadi mitään rakennusteknisiä töitä, kunhan portaikko vain on tarpeeksi leveä. Aina se ei kuitenkaan ole. Valmisportaiden hyötyleveys rivi- ja omakotitaloissa on yleensä alle 90 cm, kun pyörätuolilavallinen hissi tarvitsisi sitä vähintään metrin verran toimiakseen hyvin. Tilan riittävyyttä voi testata itse kantamalla sylissään pyörätuolia portaikossa ja katsomalla, mahtuuko siellä kääntyilemään.

Hinta ei ole ainoa kriteeri

Hintaan vaikuttaa paljolti se, kuinka hankalaan paikkaan hissi joudutaan asentamaan. Moni luulee, että porrashissit ovat huomattavasti edullisempia kuin pystyhissit, mutta eivät ne välttämättä ole. Porrashissit joudutaan tekemään mittatilaustyönä ja yksittäiskappaleina sijoituspaikkaansa sopiviksi, kun taas pystyhissien valmistuksessa päästään hyötymään suurista sarjoista. Siksi hissitoimittajat suosittelevat ensi sijassa pystyhissejä, joiden käyttö on helpompaa ja monipuolisempaa. Niistä on hyötyä terveillekin.

Hissin hankinnassa halpa hinta ei siis saa olla ainoa kriteeri, varsinkin kun hankintakuluja saa monessa tapauksessa korvattua vammaispalvelulain perusteella. Ratkaisun sanelevat käyttäjän tarpeet ja ennuste siitä, mikä on käyttötarve tulevaisuudessa.

Toimittajan luotettavuudesta kannattaa myös varmistua. Muutamilla on paljonkin kokemusta, joillakin taas vähänlaisesti. Varminta on kääntyä niiden puoleen, joilla on esittää toimivia referenssejä työstään.

Kuilun paikalle vaatehuoneet

Jos kotihissiä ei asenneta heti rakennusvaiheessa, hissikuilulle varattuun tilaan voidaan rakentaa esimerkiksi vaatehuoneet ala- ja yläkertaan. Mitään rakenteita ei tarvitse vahvistaa hissin varalta. Jos välipohja on tehty ontelolaatoista, niin kuilun kohdalle on syytä suunnitella kevyempi rakenne vaikkapa puusta. Kuilun pohjan lattiasyvennykseksi riittää jopa 50 mm. Lasten kasvettua ja lennettyä pesästä vapautuneisiin makuuhuonetiloihin voi pystyttää irtokaappeja ja ottaa entisten vaatehuoneiden tilan hissikuilukäyttöön.

Hintoihin sisältyy normaalisti hissitoimittajan tekemä käyttöönottotarkastus. Pakettiin kuuluu usein myös määräaikaistarkastus, jonka tekee jokin maamme kolmesta valtuutetusta tarkastuslaitoksesta. Sen jälkeen muita tarkastuksia ei tarvita, jollei hissiä siirretä toiseen paikkaan. Jos hissi asennetaan yksityiskodin portaikkoon kerrosten välille, niin paloluokkavaatimuksia ei ole. Tarvittaessa hisseihin saadaan paloluokitellut ovet.

Kotihissi on konedirektiivin- (ei hissidirektiivin ) mukainen laite. Tästä syystä esim. hissin huollon järjestäminen on vapaampaa., huoltokerroista sopivat asiakas ja huoltoliike keskenään. Hissitoimittajat suosittelevat huoltokerroiksi yleensä 2 krt / vuosi.

Kotihissin hankinta ei mahdollista portaista luopumista, sillä määräysten mukaan varapoistumistie on oltava. Joskus harvoin portaikko on tosin poistettu kokonaan hissin tieltä, mutta silloin hissistä on pääsy esimerkiksi alakerran autotalliin ja sieltä edelleen ulos.

Tuoli- ja porraskaidehissit

Pystyhissiä keveämpiä ratkaisuja ovat liikuntarajoitteisille suunnitellut ns. porrashissit eli tuoli- ja porraskaidehissit. Tuolihissejä on tarjolla niin suoriin, kaareviin kuin kierreportaisiinkin. Niissä istahdetaan tuoliin, joka liikkuu oman koneistonsa voimin portaikkoon asennettua johdeputkea pitkin. Hintahaarukka on suunnilleen 6 000-13 000 euroa. Selvästi kalliimpia (n. 12 000-25 000 €) ovat porraskaidehissit, joissa on erityinen pyörätuolin kantava lava. Toimitukseen sisältyy kaiderakennelma, joka sisältää hissin tarvitsemat johteet.

Porrashissin etuna pystyhisseihin on se, ettei se vaadi mitään rakennusteknisiä töitä, kunhan portaikko vain on tarpeeksi leveä. Aina se ei kuitenkaan ole. Valmisportaiden hyötyleveys rivi- ja omakotitaloissa on yleensä alle 90 cm, kun pyörätuolilavallinen hissi tarvitsisi sitä vähintään metrin verran toimiakseen hyvin. Tilan riittävyyttä voi testata itse kantamalla sylissään pyörätuolia portaikossa ja katsomalla, mahtuuko siellä kääntyilemään.

Hinta ei ole ainoa kriteeri

Hintaan vaikuttaa paljolti se, kuinka hankalaan paikkaan hissi joudutaan asentamaan. Moni luulee, että porrashissit ovat huomattavasti edullisempia kuin pystyhissit, mutta eivät ne välttämättä ole. Porrashissit joudutaan tekemään mittatilaustyönä ja yksittäiskappaleina sijoituspaikkaansa sopiviksi, kun taas pystyhissien valmistuksessa päästään hyötymään suurista sarjoista. Siksi hissitoimittajat suosittelevat ensi sijassa pystyhissejä, joiden käyttö on helpompaa ja monipuolisempaa. Niistä on hyötyä terveillekin.

Hissin hankinnassa halpa hinta ei siis saa olla ainoa kriteeri, varsinkin kun hankintakuluja saa monessa tapauksessa korvattua vammaispalvelulain perusteella. Ratkaisun sanelevat käyttäjän tarpeet ja ennuste siitä, mikä on käyttötarve tulevaisuudessa.

Toimittajan luotettavuudesta kannattaa myös varmistua. Muutamilla on paljonkin kokemusta, joillakin taas vähänlaisesti. Varminta on kääntyä niiden puoleen, joilla on esittää toimivia referenssejä työstään.

 

 

RakennusFakta.fi

RakennusFakta.fi auttaa löytämään rakennusalan tuotteita ja ratkaisuja

Tutustu palveluun
 
 
 
 
 
 

RPT Docu Oy:n tietojenkäsittelyä, tietosuojaa ja evästeitä koskevat periaatteet

Jatkamalla verkkosivustomme ja palvelujemme käyttöä hyväksyt, että keräämme tietoja vierailuistasi. Tietosuojaperiaatteissamme kerromme, mitä tietoja keräämme ja miksi sekä mihin tarkoituksiin tietoja käytetään. Lue lisää...