Pientalon sisustaminen - näkyvin osa asuntosuunnittelua

 
  • Kirjoittaja(t): Nina Mattila

Pientalon tai asunnon sisustussuunnittelutyö aloitetaan usein vasta, kun tila- ja rakennustekniset ratkaistut on tehty, sillä monesti sisustaminen mielletään vain huoneiden kalustamiseksi, pintamateriaalien ja tekstiilien valitsemiseksi. Todellisuudessa sisustaminen sisältää rakentamisen kaikki eri osa-alueet ja vaikuttaa niin tilaratkaisuihin kuin sähkö- ja LVI-puolen teknisiin toteutuksiin. Sisustaminen käsittää tila-, kaluste-, materiaali- ja valaistussuunnittelua eli koko asunnon suunnittelun viihtyisäksi ja käyttäjiensä tarpeet tyydyttäväksi harmoniseksi kokonaisuudeksi - kodiksi.

Missä vaiheessa suunnittelua sisustaminen tulisi aloittaa?

Kun rakennuttaja, tilojen tuleva käyttäjä, on selvittänyt omat tilalliset toiveensa ja tarpeensa alustavaksi tilaohjelmaksi, jonka pohjalta on tehty ensimmäiset pohja- ja julkisivuluonnokset, on sopiva aika tehdä alustava sisustussuunnitelma. Sisustussuunnitelman, jossa kalusteet on sijoitettu paikoilleen, olisi hyvä olla valmis ennen sähkö- ja LVI-suunnitelmia, jolloin säästytään suunnitelmien muutostöiltä.

Yhteistyö rakennuksen pääsuunnittelijan kanssa on välttämätöntä, jotta sisustusratkaisut voidaan huomioida riittävän ajoissa varsinaisessa rakennussuunnittelussa. Sisustaminen/kalustaminen on aloitettava siis mahdollisimman alkuvaiheessa, jotta kalustamisen vaikutukset huomioidaan teknisiä ratkaisuja tehtäessä eikä tekninen toteutus ole esteenä sisustuksellisille oivalluksille.

Kalustamisen/sisustamisen vaikutus tilaratkaisuihin - esteettömät kulkureitit

Vaikka tilat suunnitellaan ja mitoitetaan pääsääntöisesti käyttötarkoituksensa mukaisesti, vaikuttaa huoneiden kalustamiseen myös oleellisesti ikkuna- ja oviaukotusten sijainti ja koko. Kulkureiteille ei mielellään sijoiteta kalusteita, eikä ikkunoiden edestä peitetä näkymiä. Pohjapiirustuksesta on helppo tarkistaa kalustamisalueet esimerkiksi värittämällä oletetut kulkureitit tilasta toiseen. Samoin väliovien, kiintokaapistojen ovien jne. aukeamissuunta ja tilantarpeen voi helposti tarkistaa pohjapiirustuksesta. Jos ovet ovat pääsääntöisesti auki, kannattaa harkita liukuoviratkaisua. Palje- ja haitariovet pienentävät kulkuaukkoa ja jäävät näkyville. Ovia valittaessa on mietittävä, ovatko ne näköesteenä vai vaaditaanko niiltä äänieristysominaisuuksia. Kynnyksettömissä ovissa lattiapinnat jatkuvat kauniisti tilasta toiseen, mutta itse ovet eivät ole äänimielessä tiiviitä.

Kun on runsaasti ikkunoita eli paljon valoa ja monimuotoinen elävä aukotus julkisivussa, ongelmaksi voi muodostua, ettei kalustamiselle ole varattu ehjää suojaavaa rauhallista seinäpintaa. Tauluille ei ole paikkaa eikä kirjahyllylle ole tilaa. Suuret maisemaikkunat muuttuvat iltaisin tummiksi pinnoiksi.

Avointa yhtenäistä tilaa vai erillisiä huoneita eri toiminnoille

Tilaratkaisut heijastavat perheen sisäisiä sosiaalisia suhteita ja edustavat rakennusaikakautensa arvomaailmaa, joka on sovitettu käyttäjien mieltymyksiin. Tilaratkaisut heijastuvat kalustamiseen ja antavat sisustukselle raamit. Kun asunto on yhdessä kerroksessa, rakennus vie enemmän tilaa tontilla, mutta kaikki toiminnat ovat samassa tasossa helposti saavutettavissa. Kun asumistoiminnot on jaettu kerroksiin, jää piha-aluetta enemmän, mutta sisätiloissa kerrosten välinen porras vie tilaa.

Portaiden valinta vaikuttaa niin tilantarpeeseen, käyttömukavuuteen kuin sisustukselliseen lopputulokseen. Avoportaat yhdistävät "avoimesti" ylä- ja alakerran, äänet kantautuvat tilasta toiseen. Seinin rajattu erillinen porras muodostaa oman tilansa - äänet ovat hallittavissa, mutta kulkuyhteys on suljettu eikä avaudu muihin tiloihin. Portaan alapuolisia rakenteita voi hyödyntää rakentamalla säilytystilaa. Kierreportaat ja jyrkät, kapeat porrasvaihtoehdot vaikeuttavat tilasta toiseen liikkumista, mutta jättävät asumiskäyttöön enemmän lattianeliöitä. Huonekorkeus vaikuttaa tilan mittasuhteisiin, akustisiin olosuhteisiin ja kalustamiseen. Korkea ja suhteellisen pieni tila voi tuntua ahtaalta, vaikka korkeutta onkin runsaasti, kun taas suuri, normaalikorkuinen huone saattaa tuntua matalalle. Materiaali- ja kalustevalinnoilla voi muuttaa itse tilan koosta ja muodosta syntyvää vaikutelmaa. Tilojen sarjallisuus ja avoimet näkymät tilasta toiseen antavat väljyyttä ja hävittävät raja-aitoja eri toiminnallisten tilojen välillä.

Sisustusratkaisut tulisi tehdä rakennuksen arkkitehtuurista ilmettä ja rakennusaikakauden henkeä noudattaen. Uudisrakentamisessa olisi vältettävä niin ulko- kuin sisätiloissa menneiden aikojen ihannointia. Uuden rakennuskannan tulisi selkeästi viestiä aikamme kuvaa, johon nykyaikaiset tekniset ratkaisut soveltuvat parhaiten eikä mittakaavallisia ja materiaalisia ristiriitoja pääse syntymään.

Sisustamisen kannalta tarkista pääsuunnitelmasta
Kulkureitit - ei kalustettavaa aluetta
- ovien aukeamissuunta ja tilantarve
- eri ovivaihtoehdot
Ikkunat - tarkista koko ja sijoitus (näkymät, valo)
- jätä rauhallista aukotonta seinäpintaa
- mieti pimennys/valonsäätöratkaisu
- varaa sähköä, valaistus ja verhomekanismi
Porras - sijoitus ja koko, ulkonäkö
- käyttömukavuus, turvallisuus ja puhdistettavuus
- äänenkulku
Huone - koko ja mittasuhteet miellyttävät
- käytön kannalta optimaalinen koko, toiminnassa ei turhia askelia
- muunneltavuus ja monitoimisuus
- huonekorkeus
- äänimaailma
Tilasarja - erottele eri toiminnot
- huomioi yhdisteltävyys
- äänimaailma
- minimoi hukkatilat (esim. käytävät) tai ota ne osaksi aktiivitilaa

Valolla sisustaminen - sisustuksen vaikutukset sähkösuunnitteluun

Kun huoneet on kertaalleen kalustettu tulevien asukkaiden tarpeiden mukaisesti, voidaan tarvittavat sähköpisteet sijoittaa niin, etteivät ne jää kalusteiden taakse, ja eri toiminnoille saadaan riittävästi ja sopivalle korkeudelle sijoitettuja sähkö-, antenni- ja puhelinliitäntöjä. Kotitietotekniikan vaatimukset on helpompi huomioida ja kaapelointi onnistuu näkymättömissä. Laitteisto voidaan asentaa esim. tilaan suunniteltuihin kaapistoihin tai liukuoven taakse, kun vain koneiden ilmanvaihto huomioidaan. Kotiteatterin rakentaminen koko perheen iloksi onnistuu myös näin vaivattomasti ja mahdolliset haitalliset ääni- ja heijastusvaikutukset voidaan eliminoida.

Keittiökoneiden valintakriteereistä ulkonäkö on yhtä merkittävä kuin laitteiden tekniset ja käyttöominaisuudet.

Valaistusratkaisut voivat poiketa "vakiosta" eli seiniin, lattiaan, kattoon ja portaaseen voidaan upottaa valaisimia, kun upotuksen tarvitsema tila huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa. Näin saadaan yllättäviä valaistusvaikutuksia ja valolla voidaan sisustaa jäsentämällä tilaa ja korostamalla yksityiskohtia sekä lisäämällä turvallisuutta. Epäsuora valaistus voidaan piilottaa katto- tai seinärakenteisiin. Kiinteillä valaisimilla onnistuu esim. taulu-, työpiste- ja kohdevalaistus parhaiten. Kun valonlähde on huomaamattomasti integroitu ympäristöönsä, korostuu itse valo ja valaistava kohde pääsee oikeuksiinsa.

Valokuitu-, led-, halogeeni- ja pienoisloistevalaisimet antavat mahdollisuuden erilaisille ja erityyppisille sisustuksellisille valaistusratkaisuille kalusteiden sokkelivaloista aina tähtitaivasefekteihin.

Vakioratkaisuihin ei myöskään tarvitse tyytyä varsinaisia sähkövarusteita (pistokkeet, katkaisijat jne.) valittaessa, vaan sisustuksen voi viimeistellä esim. tyylikkäillä teräspintaisilla katkaisijoilla.

Mitä pitää sisustamisen kannalta tarkistaa sähkösuunnitelmasta?
Sähköpistokkeiden paikat - onko riittävästi, onko korkeus sopiva
Sähkökatkaisijat - sijainti ja malli
Teknisten laitteiden
ohjausyksiköiden,
anturien jne. sijoitus
- ei liian näkyville paikoille
Sähkötaulun sijainti - kaappiin, tekniseen tilaan tms. piiloon
Valaistuspisteet - upotetut kiinteät ratkaisut
- eri valaistusvaihtoehdot: epäsuora, suoravalo, kohde- ja työvalaistus
Irtovalaisinten paikat - mihin sijoitetaan pöytä- ja jalkavalaisimet
- miten ohjataan seinävalaisimet
Sähkölämmitys - vaikutus materiaalihankintoihin
- termostaattien sijoitus
Laitevalinnat - tekniset-esteettiset ominaisuudet
- laitteiden sijoitus tilaan (esim jäähdytyslaite)
- keskuspölyimuri (meluhaitta, pölynpoisto)
- porealtaan koneisto jne. (meluhaitta)
- keittiölaitteet, kotiteatteri, tv
Materiaalivalinnat - vaikuttavat valotehoon, heijastavat valoa eri tavalla
- häikäisy otettava huomioon

Sisustamisen vaikutus LVI -suunnitelmaan

Kylpyhuoneen ja WC-tilojen kalustevalinnat ovat osaltaan sisustusvalintoja. Onko WC-istuimen vesisäiliö seinään upotettavaa mallia vai perinteinen lattiamallinen? Tehdäänkö vesiliitännät pintavetoina vai piilossa kalusteratkaisuissa niin, että tekniikka on helposti hoidettavissa? Erilaiset allasvaihtoehdot, sekoittajat sekä ammeet ja saunat ovat kaikki valittavissa klassisen ajattomasta viimeisimmän kalustetrendin mukaiseen versioon. Pesutilat ja erillinen WC on minimivarustus. Sauna ei ole välttämätön, mutta sille olisi syytä varata tilaa niin, että sen voi ehkä seuraava asukas halutessaan laittaa. Ammeen upottaminen lattiatasoon tai kaareva suihkuseinäratkaisu ovat mahdollista kohtuullisin kustannuksin, kunhan riittävän ajoissa ennen rakennusvaihetta asia on suunniteltu ja tekniset ratkaisut on tehty.

Jos liesituuletin toimii pientalon ilmanvaihdon keskusyksikkönä, ovat tuuletinvaihtoehdot rajallisia. Kaikki materiaalit eivät sovellu hyvin kaikkien lämmitysvaihtoehtojen kanssa esim. eri puulajit elävät eri tavalla ja soveltuvat erilailla lattialämmitykseen. Ilmanvaihtoventtiilien sijoitus ja tuuletusikkunat vaikuttavat verhoratkaisuihin, kuten myös perinteiset sähköpatterit. Lämmitykseen käytetty varaava takka rajaa kalustettavuutta ja takan ulkonäkö antaa tilalle ominaisen ilmeensä vaikuttaen muihin sisustusratkaisuihin.

Sisustamisen kannalta tarkistettavaa LVI-suunnitelmista
Vesipisteet ja lattiakaivot - sijoitus ja määrä
- mallivaihtoehdot ja niiden tekniset ominaisuudet
Kylpyhuonekalusteet,
laitteet, varusteet
- tekniset ominaisuudet
- mittasuhteet
- äänivaikutus (esim. poreamme)
- sijoitus tilaan
- kestävyys, puhdistettavuus, huolto
- säätökytkimien sijoitus
Ilmanvaihto/lämmitys - lämmitysvaihtoehdot
- vaikutus materiaalivalintoihin
- ilmankiertoventtiilien sijoitus ja malli
- liesituuletinratkaisut
- talotekniikan säätölaitteiden/kytkimien sijoitus
- huollon vaatima tilantarve
- takan ulkonäkö

Sisustamisessa asiantuntijan apu auttaa

Koska hyvä sisustus on eri teknisten ratkaisujen, käyttäjien mielikuvien ja tilallisten toiveiden onnistunut toteutus, tarvitaan selkeä sisustussuunnitelma.

Sisustussuunnitelman laatiminen kannattaa jättää ammattilaisen tehtäväksi, joka vastaa tällöin materiaalien ja ratkaisujen toimivuudesta ja harmonisesta kokonaisilmeestä. Sisustussuunnittelijat ja sisustusarkkitehdit suunnittelevat kotien ja julkisten tilojen sisustuksia. Sisustussuunnitelman voi tilata kokonais- tai osasuunnitteluna, jolloin rajataan suunnittelutyö käsittämään esim. toiminnalliset ratkaisut, materiaalit tai vain keittiötilat jne.

Ennen sisustussuunnitelman laatimista tilaajan/käyttäjän tulee selvittää itselleen mahdollisimman tarkkaan omat toiveensa ja laadulliset tavoitteet. Värimieltymykset, materiaalitoiveet, vanha tiloihin tuleva kalustus sekä realistinen näkemys kustannustasosta auttaa yksilöllisen sisustussuunnitelman laatimisessa. Alustava kustannusarvio kannattaa laatia alkuvaiheessa, jotta suunnitelmat saadaan sen puitteissa toteutettua. Onnistunut sisustus on käyttäjiensä näköinen ja vastaa heidän tarpeisiinsa ja laadullisiin vaatimuksiinsa.

 

 
 
 
 
 

RPT Docu Oy:n tietojenkäsittelyä, tietosuojaa ja evästeitä koskevat periaatteet

Jatkamalla verkkosivustomme ja palvelujemme käyttöä hyväksyt, että keräämme tietoja vierailuistasi. Tietosuojaperiaatteissamme kerromme, mitä tietoja keräämme ja miksi sekä mihin tarkoituksiin tietoja käytetään. Lue lisää...