Pihasuunnittelun ammattilainen tekee toiveista toimivaa totta

 

Kaikki haluavat viihtyisän, toimivan ja kauniin pihan, mutta miten se saavutetaan? Pihasuunnittelun ammattilainen tuntee luonnon olosuhteet, arkkitehtuurin tyylisuunnat, pihan materiaalit ja niiden kustannukset. Ammattilainen kuuntelee rakentajan toiveita ja tarpeita, yhdistää ne paikan mahdollisuuksiin ja luo niistä toimivan ja paikkaan istuvan kokonaisuuden.

TEKSTI: EEVA BLOMBERG, MAISEMASUUNNITTELIJAT RY
KUVAT: MAISEMASUUNNITTELIJAT RY, JAANA AHTI-VIRTANEN

Tilaamalla pihasuunnitelman onnistuu kerralla – hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Epäonnistumisen riski esimerkiksi vesien ohjauksessa, kasvivalinnoissa ja talvikunnossapidossa pienenee. Ammattilainen osaa jäsentää tilaa, miettiä pihan hoitoa, kestävyyttä ja vuoden aikojen vaihtelua. Jos pihalla on ongelmana kova tuuli tai jyrkkä rinne, pihasuunnittelija etsii siihen parhaan ratkaisun.

Uudiskohteessa suunnitelma maksaa itsensä takaisin säästönä maanrakennuskuluissa. Suunnitelman avulla pihan rakentaminen voidaan kilpailuttaa ja teettää viherrakentajalla. Ja vaikka itse rakentaisikin oman pihansa, maanrakennustyöt teetetään lähes aina ammattilaisella ja työt tulee tehtyä oikeassa järjestyksessä.

Hyvässä pihasuunnitelmassa näkyvät asiakkaan toiveet ja mieltymykset, materiaali- ja kasvivalinnat ovat tarkoituksenmukaisia ja ympäristön vaatimukset sekä tekniset mahdollisuudet on otettu huomioon. Suunnitelman avulla asiakas voi hakea tarvittavat toimenpide- ja rakennusluvat.

Ammattilaisen laatiman suunnitelman perusteella pihan rakentaminen sujuu jouhevasti. Lopputuloksena valmis piha tarjoaa esteettisiä elämyksiä läpi vuoden, kasvit viihtyvät valituilla paikoilla, piha muodostaa harmonisen kokonaisuuden yhdessä rakennuksen kanssa ja istuu luontevasti myös ympäristöön.

Pihasuunnitteluun heti hankkeen alussa

Uudisrakentajan kannattaa olla yhteydessä pihasuunnittelijaan heti, kun rakennuslupa on haettu tai saatu tai jopa ennen sitä. Jos tontti on haasteellinen eikä takapihalle pääse koneilla talonrakentamisen jälkeen, kannattaa laatia vähintään luonnossuunnitelma ennen talon perustustöitä: näin voidaan pihan ja talon maanrakennustyöt tehdä samaan aikaan. Pihasuunnittelija määrittelee säästettävät puut ja kasvillisuuden ennen maansiirtotöitä, mihin uudelleen käytettävät kaivumassat sijoitetaan ja jos osa tontista jää luonnontilaiseksi, mihin suoja-aita pystytetään. Pihasuunnittelija voi yhdessä arkkitehdin kanssa miettiä myös rakennusten sijoittelua tontille.

Myös vanha piha voi kaivata muutosta. Syitä voivat olla muiden muassa elämäntilanteen tai omistajan vaihtuminen, pihan toimimattomuus tai vaikeahoitoisuus. Kasvillisuutta pitää ehkä harventaa tai uusia, pinnat saattavat routia tai piha ei muuten miellytä silmää. Pihasuunnittelijat tekevät myös neuvontakäyntejä, joissa katsotaan yhdessä piha ja neuvotaan esimerkiksi kasvillisuuden harventamisessa ja hoidossa. Konsultointikäynnin yhteydessä voi tilata suunnitelman pihan jostain osasta. Neuvonnasta ja paikan päällä tapahtuvasta suunnittelusta voi hakea kotitalousvähennystä, kuten myös pihan rakennus- ja hoitotöistä.


Pihalle yleis- ja toteutussuunnitelma

Pihasuunnitelman perusteella ammattitaitoinen viherrakentaja pystyy rakentamaan pihan ja laskemaan siitä tarjouksen. Pihan yleissuunnitelmassa määritellään pihan tilat ja toiminnat, pintamateriaalit, valaistus, maastonmuotoilu, rakenteet ja istutusalueet pääpiirteissään; sen avulla voidaan toteuttaa pihan maanrakennustyöt. Toteutussuunnitelma on yleissuunnitelmaa tarkempi sisältäen myös määräluettelon kasveista, pintamateriaaleista ja rakenteista. Tarvittaessa tehdään rakenne-, poikkileikkaus- ja pinnantasauskuvia tilanteen mukaan.

Pihasuunnitelman liitteeksi suunnittelija laatii vihertyöselostuksen ja kustannusarvion, mikäli asiakas ne tilaa. Jos piha teetetään viherrakentajalla, kannattaa työselostus laatia tarkentamaan työn laatua. Pihasuunnittelija voi myös kilpailuttaa pihaurakan tai ainakin suositella hyviä rakennusliikkeitä. Osa suunnittelijoista toimii myös urakkavalvojina.

Toiveet kohtaavat todellisuuden

Asiakkaan ajatukset, toiveet ja tarpeet ovat tärkeitä pihasuunnittelun käynnistykselle, niistä voi tehdä listaa tai etsiä muutamia kuvia avuksi. Ammattitaitoinen suunnittelija tunnistaa asiakkaan toiveet, vaikka asiakas ei osaisi niitä tarkasti kertoa. Myös asemapiirros ja asemakaavassa annetut määräykset ja ohjeet, kunnallistekniikka, korkeusasemat, kalliot ja maaperä sekä muut luonnontekijät vaikuttavat suunnitteluun. Tarkan pihasuunnitelman pohjaksi tarvitaan maastomittaus. Kannattaa myös miettiä tai keskustella suunnittelijan kanssa, mitä pihan rakentaminen voi maksaa, sillä piharakentamisen budjetti ratkaistaan jo suunnitteluvaiheessa.

Asiakkaan toiveiden ja tarpeiden lisäksi suunnitteluun vaikuttavia lähtötietoja ovat luonnontekijät, kuten maasto ja maaperä, vesi- ja ilmasto- olot sekä olemassa oleva kasvillisuus. Lähtötietoihin kuuluvat myös rakennetun ympäristön tekijät (asemakaava, tiet, liittymät, kunnallistekniikka ja kaapelit, rakennustapaohjeet, arkkitehtuuri) sekä pihan ympäristö (melu, tuuli, pöly, näkösuojan tarve, katu- ja kaupunkikuva, näköalat ja yhteys ympäristöön).

Lähtötietoihin tarvitaan myös kodin ja kiinteistön huoltoon tarvittavat tilat (jätehuolto, pyykinkuivatus, tomutus, sakokaivot), pihaan varattu budjetti sekä pihan vaatima huolto. Lähtötiedot selvitetään asiakkaan kanssa aloitustapaamisella, suunnittelija inventoi tontin olosuhteet usein itse tai käyttäen maastonmittaukseen alan ammattilaista.

Suunnittelun hinta tarvittavien tuntien mukaan

Suunnittelutyö tarvitsee riittävästi aikaa. Uudisrakentamisen yhteydessä pihasuunnittelu on hyvä aloittaa rakennuksen suunnittelun kanssa yhtä aikaa, jolloin voidaan hyödyntää kaivumassoja piharakentamisessa. Syksyllä tilattu suunnitelma on keväällä valmis ja rakentaminen voidaan aloittaa.

Pihasuunnittelu on luovaa työtä, ja jokaisella suunnittelijalla on oma käsialansa suunnittelutöissään. Suunnittelijaa valitessaan voi pyytää suunnittelijalta nähtäväksi kuvia aiemmista suunnittelukohteista. Toisaalta ammattitaitoinen suunnittelija osaa suunnitella yhtä hyvin rönsyävän ja romanttisen puutarhan kuin modernin ja pelkistetyn pihan.

Suunnitelman hinta riippuu siihen käytetystä ajasta sekä suunnittelijan koulutuksesta ja kokemuksesta, mutta eniten hintaan vaikuttaa kuitenkin suunnitteluun kuluva aika. Aikaan taas vaikuttaa asiakkaan toiveet, suunnitelman tarkkuus ja tontin haasteellisuus. Verollinen tuntihinta vaihtelee suunnittelijan kokemuksen mukaan 70:n ja 120 euron välillä, hinnat perustuvat Suunnittelu-ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry:n suunnittelutyön kustannusseurantaan. Tuntihinta sisältää palkan lisäksi kaikki sosiaali- ja yleiskustannukset.

Luonnos- tai yleissuunnitelma, jossa on esitetty pihan tilat ja toiminnot sekä materiaalit pääpiirteissään voi maksaa noin 900–1600 euroa. Piha- ja istutussuunnitelma, jossa on määritelty tarkasti muiden muassa pinnanmuodot sekä materiaalit (kasvit, pinnat, valaistus ja rakenteet), voi maksaa noin 2000–5000 euroa. Tarkat rakenne- ja detaljipiirustukset maksavat alkaen 500 euroa, työselostus alkaen 300 euroa ja yhden, kahden tunnin konsultointikäynti 150–300 euroa.

Pihasuunnittelijaa etsivän kannattaa kääntyä Maisemasuunnittelijat ry:n puoleen, jonka jäsenet toimivat ympäri Suomen. Jäsenillä on suunnitteluhortonomin tai miljöösuunnittelijan koulutus sekä käytännön kokemusta.

Lisää tietoa pihasuunnittelusta löytää verkosta osoitteilla www.maisemasuunnittelijat.fi ja www.viherymparisto.fi/vihreakirja.

Pihasuunnittelun ammattilainen tekee toiveista toimivaa totta

Luokitukset

Piha

 
 

 
 
 
 
 
 

RPT Docu Oy:n tietojenkäsittelyä, tietosuojaa ja evästeitä koskevat periaatteet

Jatkamalla verkkosivustomme ja palvelujemme käyttöä hyväksyt, että keräämme tietoja vierailuistasi. Tietosuojaperiaatteissamme kerromme, mitä tietoja keräämme ja miksi sekä mihin tarkoituksiin tietoja käytetään. Lue lisää...