Portaat - turvallinen ja vaivaton yhteys kerrosten välillä

 
  • Kirjoittaja(t): Nina Mattila

  Porrasvaihtoehtoja on monia: perinteiset puuportaat, arvokkaat kivirakenteiset portaat tai kevyet ilmavat metallirakenteiset portaat. Kaikki porrasvaihtoehdot onnistuvat parhaiten, kun ne suunnitellaan osaksi kokonaisarkkitehtuuria. Kahden tilan välinen porrasyhteys avaa tai sulkee näkymiä tilasta toiseen, korostaa tilojen hierarkiaa ja liittää tilat toisiinsa.

Portaiden suunnittelu – tilavaraus portaalle

Portaiden suunnitteluun kannattaa käyttää heti talosuunnittelun alkuvaiheessa aikaa, sillä

portaiden sijoitus vaikuttaa oleellisesti tilojen käytettävyyteen. Yhteys huoneesta toiseen ilman käytäviä ja läpikuljettavia huonetiloja on helpointa toteuttaa sijoittamalla porrasaula ja portaat keskelle taloa. Talon päätyyn tai sivulle sijoitettuun porrastilaan saadaan ikkunoiden kautta päivänvaloa ja porrasyhteys voidaan tarvittaessa huomaamattomasti piilottaa. Kattoikkuna on hyvä valonlähde portaikkoon.

Portaille on varattava riittävästi tilaa, jotta voidaan valita tilaan sopiva ja turvallisesti käytettävissä oleva porrastyyppi. Porrasaukon kaiteet ja siihen mahdollisesti liittyvät yläkerran parvekemaiset kaideratkaisut suunnitellaan samanaikaisesti yhteneväisiksi porrastyypin ja materiaalien kanssa. Samalla tulisi miettiä, soveltuuko asuntoon paremmin avo- vai umpiportaat. Jos säilytystilaa on vähän, kannattaa portaiden alapuoliset tilat ottaa käyttöön. 

Kun suunnitellaan portaita olemassa olevaan tilaan, on ensin selvitettävä kantavien rakenteiden ja LVIS-putkitusten sijainti, jotta niiden muutosvaikutus porrassijoitukseen voidaan huomioida tai porras sijoittaa niin, ettei suuria rakenteellisia muutoksia tarvitse tehdä.

Porrastyypit

Portaat jaetaan muodon ja monimutkaisuuden mukaan porrastyyppeihin:

suoraporras (90-asteinen), L-porras, U-porras (180-asteinen), lepotasolliset portaat: suora tai Y-muotoinen, kierre- ja kaariporras sekä näitä eri porrastyyppejä yhdistelemällä saadaan lukematon määrä erilaisia porrasratkaisuja.  Portaan muoto valitaan käytössä olevan tilan, mittojen, ulkonäön sekä käyttötarkoituksen mukaan. 

Eri porrastyypit soveltuvat erilaiseen käyttöön eli jyrkät, jopa tikasmaiset tai luhtiportaat soveltuvat ullakon tai kellaritilojen ei-jatkuvaan käyttöön, samoin parven portaat voivat olla kevyet ja jyrkät.  Runsaasti tilaa vaativat kaariportaat soveltuvat näyttäviin aulatiloihin. Lepotasolliset porrasratkaisut ovat turvallisempia kuin kaarevat porrasratkaisut. Porrasvalintaan vaikuttavat portaiden asennustapa, käytettävyys ja turvallisuus. Suoraporras on yleensä edullisin vaihtoehto, ja mitä monimutkaisempi porrasmuoto sen hintavampi lopputulos. Porras tulee olla vaivaton kulkea ja siinä tulee olla riittävästi tilaa, jotta kerrosten välillä on myös mahdollista kuljettaa huonekaluja.

Oikein mitoitettu porras – turvallinen ja helppo käyttää

Portaiden oikealla mitoituksella portaan käyttö on turvallista ja vaivatonta.  Putoamis-, kaatumis- ja liukastumisriski on pieni.  Viranomaiset ovat laatineet portaiden tarkat mitoitusohjeet, jotka löytyvät rakentamismääräyskokoelman F2-osasta.  Portaan kaava

on 2 x nousu + etenemä = 630 mm (toleranssi +10/-30). Asuntoportaan nousun maksimikorkeus on 190 mm ja etenemä vähintään 250 mm. ”Tavallinen porras” on porras, jossa nousu on 180 mm, etenemä 270 mm ja portaan leveys (800) 900 -1000 mm, ”loivassa portaassa” nousu on 160 mm etenemä 300 mm ja portaan leveys on 1200 mm, ”jyrkässä portaassa” nousu 190 mm, etenemä 250 mm ja leveys 800 mm. Vapaan porrasaukon leveys on oltava vähintään 700 mm (kapein kohta lasketaan kaiteen sisäpinnasta seinäkaiteeseen). Seinän ja portaan välinen rako voi olla enintään 50 mm ja askelmien välinen avotila ei saa ylittää 100 mm, siksi avoportaan askelman alle kiinnitetään suojalista. Kulkukorkeus portaassa on pääsääntöisesti 2100 mm, mutta vähintään 1950 mm askelman etureunasta. Porrassyöksy muodostuu reisi- ja askellankuista.

Kaiteet, käsijohteet, porrastasot, lapsiportit ja askelmien liukuesteet 

Täysin avoimia, ilman kaiteita olevia portaita ei voi turvallisuussyistä rakentaa, vaan portaissa on oltava kaiteet tai seinät ympärillä. Kaide tarvitaan aina, kun putoamiskorkeus

on yli 500 mm. Kaiteen korkeus on yleensä vähintään (900)1000 mm ja kaidepinnojen väli on maksimissaan 100 mm. Kaide voi olla umpi- tai avokaide. Ilmavin ja aineettomin kaideratkaisu on lasinen kaide.  Lasikaiteiden päätyypit ovat tolpallinen ja tolpaton lasikaide. Tolpallisissa lasikaiteissa käytetään yleensä laminoitua turvalasia, joka pysyy paikallaan ja estää putoamisen, vaikka lasi hajoaisi. Tolpattomissa kaiteissa käytetään karkaistua laminoitua turvalasia, jotta lasi kestää kiinnityksen vain yhdestä reunasta tai muutamasta pisteestä. Kaiteen voi korvata porrastilan rajaavalla säleiköllä.

Käsijohteet helpottavat kulkua ja lisäävät turvallisuutta, käsijohde voi olla molemmin puolin porrasta tai vain toisella puolella. Jyrkissä ja kapeissa portaissa, joissa putoamisvaara on suuri, on turvallisuuden lisäämiseksi syytä asentaa käsijohteet molemmin puolin. Käsijohteet voivat olla muodoltaan pyöreitä, soikeita, muotoiltuja, niissä voi olla pyöristetyt kulmat tai sormiura, materiaaleista puu ja metalli ovat yleisimpiä. Porrastasot porrassyöksyjen välillä helpottavat kulkua, eikä kääntyvään portaaseen tule kiilamaisia askelmia, joita etenkin ikäihmisten on vaikea käyttää. Pienten lasten putoaminen ehkäistään asentamalla portaan ala- ja yläpäähän lapsiportti, joka on riittävän tukevasti kiinnitetty. Porrasaskelmat eivät saa olla liukkaita. Askelmien reunaan voidaan jyrsiä liukuesteet tai kiinnittää lista, askelmat voidaan päällystää matolla tai pintakäsitellä niin, ettei pinnasta tule liian liukas.Tarvittaessa leveään portaaseen voi asentaa akkukäyttöisen sähkömoottorilla toimivan porrashissituolin, joka liikkuu portaisiin asennettavaa teräksistä kiskoa pitkin. Kisko voidaan asentaa joko sisä- tai ulkokaarteeseen. Laitteen asentaminen ei yleensä vaadi muutostöitä portaisiin tai ympäröiviin rakenteisiin.

Porrasvalaistus lisää turvallisuutta 

Porras tulee valaista niin, ettei synny häiritsevää varjoa askelman reunaan, jolloin askelman pituutta on vaikea arvioida. Paras porrasvalaistus saadaan, kun portaat valaistaan seinävalaisimilla tai seinään upotettavilla valaisimilla. Suoraan porrasaskelmaa valaisevat seinän alaosaan sijoitetut upotetut valaisimet ( led, pienoisloisteputki jne.) tai porrasaskelman alapuolelle asennettu ledvalonauha kohdistavat valon oikeaan paikkaan. Valaisimet on aina sijoitettava niin, ettei synny häikäisyä.         

Erilaiset portaat erilaisiin taloihin – rakennuksen tyyliin sopiva ulkonäkö

Pieniin tiloihin kapeat ja vähän tilaa vaativat portaat, suuriin komeat ja näyttävät porrasratkaisut. Portaat ovat osa rakennuksen kokonaisarkkitehtuuria ja näin ollen ne tulisi suunnitella aina talon tyyliin sopiviksi. Huvilamaiseen puutaloon perinteiset puuportaat pinnakaiteineen, kivirakenteiseen muuratut tai valetut porrasratkaisut, metallirakenteiset portaat sopivat puu- tai kivitaloihin, moderniin tilaan selkeät pelkistetyt linjakkaat portaat. Läpinäkyvä porrasratkaisu lasikaiteineen antaa ilmavuutta ja on tällä hetkellä suosiossa. Portaat ovat oleellinen osa sisustusratkaisua, jossa materiaali, muotokieli ja rakenne ovat sopusoinnussa. Portaat voivat olla myös jännittävä vastakohta muulle sisustukselle.   

Porrasmallit ja materiaalit

Puuporrasvalmistajien mallistossa on kaksi rakenneratkaisultaan erilaista perusporrasmallia: klassinen porras eli reisilankkuporras, jossa askellankut kiinnitetään reisipuiden väliin upotetuin tappiliitoksin tai satulaporras, jossa askellankut kiinnitetään reisilankkujen päälle porrastaen. Lisäksi on harvinaisempia pilarikiinnitteisiä askellankkuportaita ja ns. holkkiporrasmalli. Porrasmalleissa on sekä avo- että umpiporrasvaihtoehdot. Portaan reisilankun leveyttä vaihtelemalla porras vaikuttaa kevyemmältä tai raskaammalta. Kaidepilarit ja pinnat voi valita koristeellisesta sorvatuista yksinkertaisiin suoriin, ja pinnat voidaan kiinnittää reisilankun päälle tai upottaa reisilankkuun. Mitä vähemmän on näkyviä liitoksia, kannatuksia ja kiinnityksiä sen viimeistellympi lopputulos. Umpikaide voi olla puuta, metallia, verkkoa, lasia jne. Seinämateriaali voi jatkua portaan kaiteeksi tai säleikkö voi korvata kaiteen, vaihtoehtoja on monia. On kuitenkin muistettava, että yksinkertainen porrasmalli kestää paremmin aikaa kuin kovin erikoinen tai ”trendikäs” vaihtoehto ja oleellisinta portaassa on hyvä kuljettavuus.Askellankuiksi käytetään kotimaisten puulajien lisäksi kovempaa kulutusta kestävää  tammea, saarnea, vaahteraa, merbauta. Alimman porrasaskelman muoto voi poiketa muusta portaasta, jolloin porras korostuu. Massiivipuuaskelmien lisäksi porrasaskelmat voidaan tehdä esim. lattiamateriaalilla verhottavina levyrakenteina. Portaan pintakäsittelyistä tavallisemmat ovat lakkaus, petsaus/lakkaus, öljy/vahaus, peittomaalaus (sama maalityyppi kuin puulattioihin). Lisäksi tehdään maalattuja ja lakattuja portaita, joissa porrasaskelmat lakataan ja muuten porras maalataan. Umpiportaaseen voi kiinnittää irtomaton metallikiinnikkeillä tai portaan voi verhoilla kokolattiamatolla, jolloin porras ei ole liukas ja matto vaimentaa askelääniä. Metalli- tai kivirakenteisten portaiden askelmat voivat olla puun lisäksi kiveä tai keraamista laattaa.     

Puuportaan kiinnitykset ja natinan ehkäisy (askeläänet)

Puuportaan kantavat rakenteet ja porrasaskelmat mitoitetaan riittävän jäykiksi. Portaaseen käytettävä puutavara on riittävän kuivaa (=15%). Kaikki kiinnitykset ovat mahdollisimman lujia. Porrasaskelmien liitokset ja kiinnitykset tehdään riittävän tukevin ruuvein; liitokset ja kiinnitykset vahvistetaan liimalla (RT ohjetiedosto 88-10743 Puuportaat). Koska puu elää huoneilmankosteusolosuhteiden muutosten mukana, osa porrasvalmistajista suosittelee ilmankostutinta, jolloin kosteus voidaan pitää lähes vakiona. Satulaportaassa puun luonnollinen eläminen on huomioitu asentamalla porrasaskelma reisilankun päälle. Runkorakenteista kulkeutuvat askeläänet ehkäistään huolellisella porrasasennuksella, tarvittaessa porras asennetaan irti seinäpinnoista. 

Metallirakenteiset portaat eivät natise ja ovat kevyitä. Uutuutena on markkinoille tullut säädettävä alumiininen profiilitekniikalla toteutettu täyslasikaideporras, jossa askellankut voidaan tehdä massiivipuusta, parketista, laminaatista, laatasta tms. ja pulverimaalatun portaan värivaihtoehdot ovat erittäin laajat. Kannattaa ottaa huomioon, että portaan ja porrasaukon kautta kulkeutuvat äänet saattavat aiheuttaa häiriötä. Äänieristävyyttä voidaan parantaa dB-väliovilla ja valikoimalla, pehmeämpiä pintamateriaaleja.

Porrastilaus, toimitus ja asennus

Portaat voi rakentaa paikan päällä tai portaat voi hankkia valmiina porraselementtinä.Valmisportaita valmistavat paikalliset tai valtakunnalliset porrasvalmistajat. Porrasmallit, materiaalit ja asennustapa saattavat vaihdella valmistajasta riippuen. Teollisesti valmistetut portaat ovat tasalaatuisia, rakenneratkaisut ovat testattuja, toimitus on varmaa ja paikalleen asennettuna kiinnityksistä vastaa porrasvalmistaja. Porrasvalmistajaan kannattaa olla yhteydessä riittävän ajoissa (jo suunnitteluvaiheessa), jotta haluttu porrastyyppi ja optimaalinen portaan nousu ja etenemä saadaan mahtumaan suunniteltuun tilaa tai tilaa voidaan tarvittaessa kasvattaa sopivaksi. Vertaile eri porrasvalmistajien tarjoamien porrasvaihtoehtojen laatua ja hintaa, jos mahdollista, tutustu konkreettisesti porrasmalleihin. Hinta ei saa olla ensimmäisenä valintakriteerinä, sillä portaita ei yleensä uusita, vaan niiden elinkaari on sama kuin rakennuksen.  Porrasvalmistajat ry on laatinut ohjeen puuportaiden toimituksesta, asennuksesta, laatuvaatimuksista ja laadun arvioinnista, joita jäsenyritysten tulisi noudattaa. Vältyt mittavirheiltä, kun kutsut porrastoimittajan edustajan ottamaan porrastoimitusta varten tarvittavat mitat. Portaat kannattaa suojata huolellisesti asennuksen jälkeen rakennusvaiheen ajaksi, jotta ne eivät vahingoitu työn aikana. 

Porrassanastoa 

Kerroskorkeus               korkeus alemman kerroksen lattiapinnasta ylemmän kerroksen

                                             valmiiseen lattiapintaan

Huonekorkeus               korkeus huoneen lattiapinnasta saman huoneen kattoon

Syöksy                              portaan kalteva osa (porrasosa) kokonaisuudessaan

Lepotaso                          vaakatasoinen pinta portaan eri syöksyjen yhdistämiseksi

Askelma                            taso, jonka päälle portaita noustessa astutaan

Nousu                               pystysuuntainen mitta askelman yläpinnasta seuraavan askelman

                                            yläpintaan (askelman korkeus/portaan nousu)

Etenemä                           vaakasuuntainen mitta askelman etureunasta seuraavan askelman etureunaan

Reisilankku                     osittain tai kokonaan porrasta kannattava rakenne, johon askellankut kiinnittyvät

Porraskaide                     kaiteen korkeus mitataan askelman etureunasta tai lattiapinnasta

Suojakaide                       levyllä tai riittävän tiheillä pinnoilla varustettu (turvakaide)

Pilari                                  porras- ja kerroskaiteen rakenteellinen tuki

Pinna                                 käsijohteen ja reisilankun/porrastasanteen väliin asennettu putoamiseste

Käsijohde                         käsituki, johon tartutaan tai jota pitkin liu’utetaan kättä

Portaan kätisyys            kumpaan suuntaan portaat kääntyvät ylöspäin noustessa

 

Porrastietoutta

Rakentamismääräyskokoelman F2 osa  

RT ohjetiedosto 88-10743 Puuportaat

Porrasvalmistajat ry

 

 

 
 
 
 
 
 

RPT Docu Oy:n tietojenkäsittelyä, tietosuojaa ja evästeitä koskevat periaatteet

Jatkamalla verkkosivustomme ja palvelujemme käyttöä hyväksyt, että keräämme tietoja vierailuistasi. Tietosuojaperiaatteissamme kerromme, mitä tietoja keräämme ja miksi sekä mihin tarkoituksiin tietoja käytetään. Lue lisää...