Puu, kivi vai hirsi?

 

Yksi pientalorakentajan perusvalinnoista on, rakentaako kivitalo, puutalo vai hirsitalo? Kaikista näistä materiaaleista syntyy erinomainen rakennus. Valinta riippuu omista mieltymyksistä ja siitä, mitä haluaa painottaa: edullista hintaa, energiataloutta, homeriskien välttämistä, hyvää sisäilmaa, akustiikkaa vai tunnelmaa.

TEKSTI JARI PELTORANTA | KUVAT PIXABAY

Puutalo mielletään ekologisena ja edullisena, hirsitalo ekologisuuden lisäksi terveellisenä ja viihtyisänä, kivitalo vankkana ja jämäkkänä. Kaikille löytyy kannattajansa.

Kustannuksiltaan edullisin näistä on rankarakenteinen puutalo varsinkin, jos se on toteutettu valmiselementeistä tai valmiina talopakettitoimituksena. Hinnan suhteen kivi ja hirsi tulevat melko tasaväkisinä ja vähän kalliimpina kuin rankarakenteinen puutalo. Vaatimustasoa nostettaessa hintaerot alkavat tasaantua.

Hinta vaikuttaa varmasti siihen, että rankarakenteinen puutalo on ollut jo kauan ylivoimainen markkinajohtaja omakotitaloissa. Kakkosena tulevat lähes tasaväkisinä kivitalot ja hirsitalot, kummatkin hyvien sisäilmaominaisuuksiensa ja uuden muotoilun ansiosta.

Energiatehokas rakentaminen vaatii osaamista, minkä vuoksi noin 70 prosenttia pientalorakentajista valitsee toteutusmuodoksi valmiin talopaketin.

Yksi- vai moniaineinen rakenne?

– Nykyisin kiinnitetään hyvin paljon huomiota home- ja sisäilma-asioihin. Hirsi ja yksiaineinen harkkorakenne, esimerkiksi kevytbetoniharkko nousevat turvallisempina rakennusmateriaaleina esiin, koska niissä koko seinärakenne on yhtä ja samaa ainesta. Toki kaikki vaihtoehdot voivat olla turvallisia, jos ne tehdään oikein ja huolellisesti, toteaa arkkitehti Eero Korhonen Arkkitehtitoimisto Eero Korhonen Oy:stä. Hänellä on runsaasti suunnittelukokemusta eri rakennusmateriaaleista.

Koko ajan kiristyvät energiatehokkuusvaatimukset ovat johtaneet siihen, että erityisesti puutalojen kantavaan rankarakenteeseen on liitetty varsin monimutkaisia eriste- ja höyrysulkurakenteita eri materiaaleista, jotta talosta saadaan riittävän energiatehokas. Moniaineisessa rakenteessa voi syntyä riskejä varsinkin silloin, jos materiaalien sääsuojaus ei toimi kunnolla työmaalla.

– Kun puutaloja lähdetään tiivistämään kohti passiivitalotasoa höyrysuluilla ja lisäeristeillä, korostuu suunnittelijoiden ja rakentajien ammattitaito ja huolellisuus. Seinän rakennepaksuuden kasvamisen vuoksi kastepiste voi siirtyä eristekerroksen sisälle. Ongelmia syntyy, jos höyrysulkuun ja eristerakenteeseen tulee reikiä rakentamisen aikana tai saumaukset on tehty huonosti, Korhonen sanoo.

Ennen puukuituiset rakenteet hengittivät ja jos kosteutta syntyi, se pääsi tuulettumaan pois. Nykytaloissa rakennusvirheiden tuottama kosteus jää muhimaan eristekerroksiin ja tuottaa lopulta hometta ja muita epäpuhtauksia rakenteisiin ja sisäilmaan. Mahdolliset reiät tai muut epätiiviit kohdat tuottavat myös hallitsemattomia ilmavuotoja, mikä sekin heikentää sisäilman laatua.

– Huolella ja ammattitaidolla tehty toteutus on erittäin tärkeätä, ja esimerkiksi hankkeen vastaavan mestarin palkkauksessa ei kannata mennä halvimman mukaan. Hänelle pitää varata riittävästi valvonta-aikaa rakentamisessa. Sillä pystyy jo jonkin verran vähentämään mahdollisia rakennusaikaisia virheitä. Talon pääsuunnittelijallekin olisi hyvä kirjata sopimukseen tietty määrä työmaavalvontaa, Korhonen toteaa.

On myös tärkeätä, että materiaaleista riippumatta toteutetaan rakennus siten, että kaikissa rakennusvaipan osissa on sama rakennusfysikaalinen logiikka. Eli niin sanottu hengittävä rakennus on hengittävä sekä seinä-, alapohja- että yläpohjarakenteiltaan. Silloin kaikki osat toimivat samoin periaattein. Rakennuskokonaisuudessa kannattaa käyttää saman tuotesarjan tuotteita. Rakennus tulee aina suunnitella kokonaisuutena.

Puutalo yleensä valmispakettina

Puutalo voidaan toteuttaa useammalla eri ratkaisulla. Tavallisin toteutustapa on nykyisin talotehtaalla tuotettu valmistalopaketti. Talotehtaiden elementtejä voidaan hyödyntää myös yksilöllisesti suunnitelluissa taloissa. Suurelementit mahdollistavat rakennushankkeen nopean läpiviennin ja tasaisen laatutason. Erilaisten mittavalmiiden materiaalien hyödyntäminen nopeuttaa myös rakentamista.

– Talopakettien osalta voisi ehkä todeta, että mitä isompi firma, joka on toiminut pitkään markkinoilla, sitä pienempi riski. Yleensä näissä firmoissa prosessit on jo viilattu melko hyvään kuntoon. Elementit tehdään kosteudelta suojassa sisätiloissa, mikä on etu, Korhonen toteaa.

Talopaketin liian halpa hinta voi kertoa, että jossakin on tingitty, mikä voi kostautua myöhemmin. Sama pätee myös työtarjouksiin.

– Silloin on hälytyskellojen syytä soida, jos tuntematon porukka lupaa rakentaa talon kovin halvalla hinnalla. Jos tarjous kuulostaa liian hyvältä, se ei yleensä ole totta, Korhonen sanoo.

Puu, kivi vai hirsi?

Kivitalo harkoista

Betoniharkko on tavallisin valinta, kun tehdään kivitaloja. Näin saadaan vankka, paloturvallinen, lahoamaton, sään- ja pakkasenkestävä rakenne. Harkko voi olla yksiaineista kevytsorabetonia tai valettavia betoniharkkoja. Harkossa voi myös olla valmiiksi tehtynä erillinen eristerakenne. Rakennustekniikka vaihtelee eri materiaaleja käytettäessä, ja markkinoille on nykyään tullut erilaisia variaatioita kahdesta perusmallista.

Kevytbetoniharkkoja ja kevyitä eristerakenteella varustettuja harkkoja voi käsitellä ja muurata yksi mies. Ladottavien betoniharkkojen valutyöt vaativat yleensä pumppuauton työmaalle. Harkkorakentamisella on paljon osaavia tekijöitä myös pieniin kohteisiin.

– Yksi huomioon otettava tekijä on kivitalon akustiikka, joka vaatii vähän enemmän miettimistä. Kovat pinnat tuottavat äänen kaiuntaa varsinkin korkeissa tiloissa. Esimerkiksi olohuone, jossa on korkeat lasipinnat, tarvitsee yleensä ainakin akustiikkalevyjä kattoon. Nykyisin on myös taulumaisia akustointituotteita, joita voi kiinnittää seinään ja käyttää lisäksi ääntä vaimentavia sisustuselementtejä, Korhonen sanoo.

Tiili on hyvä julkisivumateriaali, koska tiilellä saadaan valmis ja kestävä pinta yhdellä kertaa. Tuulettuvan tiilirakenteen toimivuudesta on näyttöjä pitkältä aikaväliltä.

Hirsitalo myös kaupunkiin

Homeongelmien saama runsas julkisuus on tuonut kysyntää hengittäville massiivihirsitaloille. Lisäksi hirsitalojen tuotekehitys on tehnyt hirrestä myös kaupunkikelpoisen: city-hirsitaloissa ei enää ole ristinurkkia.

Hirsirakenne on pystytettynä pintakäsittelyä vaille valmis, eli se on helppo ja nopea rakentaa. Hirren hyvät ominaisuudet säilyvät myös rakennuksen vanhetessa, kunhan rakennuksen huolto hoidetaan asianmukaisesti, kuten minkä tahansa rakennuksen.

Massiivihirsi tasaa kodin ilmankosteutta sopivaksi, jolloin siellä on helppo hengittää. Hirsi varastoi myös lämpöä, mikä auttaa tasaamaan ulkoilman nopeita lämpötilavaihteluja. Yksi massiivihirren erityisominaisuuksista on se, että esille jätetyllä puupinnalla on mitattuja kehoon ja mieleen vaikuttavia positiivia ominaisuuksia. Puu luo lämpimän, miellyttävän ja rentouttavan tunnelman, joka koetaan terveydelle edulliseksi. Lisäksi hirrellä on hyvät akustiset ominaisuudet. Hirsitalo on myös hiilinielu, millä on merkitystä ilmastonmuutoksen uhkien alla.

Massiivihirsitaloille on energialaskelmissa omat kategoriansa. Niiden U-arvovaatimus eli lämmönläpäisykerroin on heikompi kuin muissa rakennusmateriaaleissa. Massiivihirren lämmöneristyskyky on siis huonompi kuin muissa rakennustavoissa. Yksittäisen rakenteen U-arvoa tärkeämpää on kuitenkin talon kokonaisenergiatehokkuus.

– Jos jonkin ulkovaipan osan eristävyys on huonompi, voidaan tämä kompensoida eristämällä jokin toinen osa paremmin. Energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa myös esimerkiksi ikkunoiden kokoa säätelemällä, vaikka nykyikkunoiden U-arvot ovat sinänsä melko hyvät. Huonompaa U-arvoa voidaan myös kompensoida energiatehokkaalla ilmanvaihtotekniikalla, Korhonen sanoo.

Markkinoilla on myös passiivitalotasoa tavoittelevia hirsitaloja, joissa hirsiseinän U-arvoa on lähdetty parantamaan lisäeristeillä ja höyrysuluilla.

– Tällöin menetetään kuitenkin massiivihirren hengittävyys ja kohdataan samoja haasteita kuin moniaineisissa puurankarakenteissa. Rakenteen toimivuuden kannalta on tärkeää hengittävyyden varmistaminen siten, että kaikki rakennekerrokset ovat samanaineisia ja hengittäviä, ja että rakenteiden tuuletus on varmistettu asianmukaisesti. Eli tällaisissa rakenteissa tulee ottaa huomioon samat asiat kuin moniaineisissa rakenteissa yleensäkin, Korhonen sanoo.

 

 
 
 
 
 
 

RPT Byggfakta Oy:n tietojenkäsittelyä, tietosuojaa ja evästeitä koskevat periaatteet

Jatkamalla verkkosivustomme ja palvelujemme käyttöä hyväksyt, että keräämme tietoja vierailuistasi. Tietosuojaperiaatteissamme kerromme, mitä tietoja keräämme ja miksi sekä mihin tarkoituksiin tietoja käytetään. Lue lisää...