Suunnittele ja rakenna hyvä huoneistosauna

 
 • Kirjoittaja(t): Reijo Perälä, Saunatec Group Oy

Hyvä sauna on kokonaisuus, jossa onnistuneeseen lopputulokseen vaikuttavat useat seikat. Kiuas on saunan sydän. Kiukaan valinta muodostaa lähtökohdan saunan tilasuunnittelulle. Oikealla ilmanvaihdolla saavutetaan saunomisen miellyttävyys ja varmistetaan rakenteiden nopea kuivuminen ja pitempi kestoikä. Oikea saunomislämpötila, hyvin suunniteltu saunan sisustus ja laadukkaat pintamateriaalit sekä valaistus täydentävät kokonaisuutta. Pintamateriaaleja on tarjolla aina perinteisistä jalopuuhun olevia .

Löylyhuone

Saunan seinien ja varsinkin katon tulee olla erittäin hyvin lämpöeristettyjä. Mikäli käytät uretaanieristeitä tarkista, että eristeen lämpöarvo vastaa 100 mm mineraalivillaeristettä. Kaikki lämpöä varaavat pinnat tulisi lämpöeristää. Savuhormeja peitettäessä on otettava ehdottomasti huomioon paloviranomaisten turvallisuusmääräykset. Yhden neliön eristämätön seinäpinta katossa tai seinän yläosassa lisää löylyhuoneen tehontarvetta yhtä paljon kuin tilavuuden kasvattaminen 1,5–2 kuutiota. Varaavaa sähkökiuasta käytettäessä on kaikki yli 60 cm lattiasta olevat pinnat ehdottomasti lämpöeristettävä, jotta toimintaperiaate kiukaassa toimisi.
Tänään, jolloin saunan seinäpintoina käytetään myös lasitiiltä, unohdetaan usein kiukaan tehontarpeen lisääminen. Itse lasitiili ratkaisuna tai sisäikkuna lisäävät sisustuksellista lopputulosta lisäten tilan avaruutta ja valoisuutta.

Sisäkorkeus

Minimi sisäkorkeus huoneistosaunalle on 1900 mm. Sopiva sisäkorkeus on 2000–2100 mm. Suurempi sisäkorkeus lisää tilavuutta, mutta pidentää samalla saunan esilämmitysaikaa. Sisäkorkeudella voi selkeästi vaikuttaa kiukaan tehontarpeeseen. Saunan minimikorkeus on tarkistettava kiuasesitteestä tai asennusohjeesta.

Ylimmän lauteen ja katon vapaa korkeus
Ylimmän lauteen yläpuolella huoneistosaunassa sopiva vapaa tilanvaraus on 1000-1100 mm. Jos sauna on tavallista suurempi, voi korkeutta olla 100 mm enemmän.

Lauteen mitoitus

Tämän päivän keskiarvoperhe käsittää 2,4 henkilöä. Suositeltava istuinosan pituus henkeä kohti on 600 mm ja hyvänä miniminä huoneistosaunan pituutena
1800 mm. Jalkataso on syytä toteuttaa niin, että se kattaa koko saunan lattiatason. Tämä lisää turvallisuutta ja käyttömukavuutta. Porrastason nousu on hyvä olla n. 300 mm. Saunoissa, joissa otetaan huomioon pyörätuolin käyttäjät, on pyörätuolille jätettävä sopiva tila 1300 x 1300 mm. Jalkalauteen hyvä korkeus on 500-600 mm lattiasta. Jalkalaude tulee olla irrotettavissa elementteinä pesua ja siivousta varten.
Saunan kalusteet ovat tärkeä osa tilaratkaisua. Hyvän kokonaisuuden saat käyttämällä kalusteratkaisua, jossa istuin osa toteutetaan irrallisina kalusteina. Näin voit kalustaa saunasi tilanteen ja kävijöiden vaatimusten mukaan. Lapsiperhe voi tuolloin tehdä tilan jopa leikkiä varten. Markkinoilla on kiukaita, joiden suunnittelussa, muotoilussa ja kiukaan suojakaideratkaisuissa on otettu kiukaan integroiminen lauteisiin.

Lauteen puumateriaali

Lauteet rakennetaan yleensä abachista tai kuusesta. Hyvinä vaihtoehtoina edellisille on lämpökäsitelty leppä ja haapa ja uusina materiaaleina jättiläsituija, mahonki sekä eri seetripuulajit. Jalopuilla luot saunaasi täysin uuden värimaailman. Ylös nostettavilla lauteilla helpotetaan siivousta.
(Lämpökäsitellyn puun käyttöön liittyviä asioita on käsitelty omassa artikkelissaan toisaalla tässä lehdessä.).

Saunan ovi

Saunan ovella voidaan luoda ilmettä koko tilalle. Koko lasiovi on ehdottomasti pitkällä aikavälillä kestävin. Oven alareunan ja paneelin alareunan sopiva korkoero on 70 mm ja oven alareunan korko lattiasta 100 mm. Näin pidetään myös alimmainen paneeli kuivana ja pitkäikäisenä. Nykyään unohdetaan usein saunan oven vaikutus saunan ilmanvaihtoon. Saunan poistoilman tulisi kiertää oven alareunan kautta pesuhuoneen kautta poistokanavaan, mistä johtuen saunan ovessa tulee olla tiiviste. Hyvän saunan oven tunnistaa siis siitä, että siinä on tiivisteet.

Ilmanvaihto

Ympäröivää lämpötilaa kylmempi ilmamassa pyrkii aina siirtymään alaspäin. Saunassa on saunomistilanteessa jo normaalilämpöinen huoneilma “kylmää ilmaa”, joka valuu alas saunan lattialle, ellei sitä saada sekoittumaan saunan sisällä kiertävään ilmamassaan. Pakkasella ilmiö on vielä voimakkaampi, mikäli tuloilmaa ei ole esilämmitetty. Jotta saunan alaosaan ei muodostuisi kylmää ilmavyöhykettä, on tuloilma parasta johtaa kiukaan yläpuolelle, mistä se sekoittuu välittömästi saunan kiertoilmaan.
Ilman lämpötilaan vaikuttavia tekijöitä jalkalauteen korkeudella ovat tuloilma-aukon sijainti ja tuloilman lämpötila sekä ilmanvaihdon suuruus. Tasaisin lämpötilajakauma pystysuunnassa saavutetaan, kun tuloilma on kiukaan yläpuolella ja poisto lattianrajassa.
Tuloilmaventtiilin minimi korkeus on 500 mm kiukaan yläpuolella. Raittiin tuloilmakanavan tulisi sijaita kiukaan ulkopinnan pystytasojen sisäpuolella ja erittäin hyvä vaihtoehto sijainnille on katto, edellä mainituin ehdoin. Käytettäessä kiuasta jossa on erillinen lämpötila-anturi täytyy tuloilman paikkaa määriteltäessä huomioida anturin sijainti ,sillä yleensä anturin on kiukaan keskilinjalla 4 cm katosta tai katossa kiukaan yläpuolella ja viileä tuloilma lähellä anturia estää säätöjärjestelmän oikean toiminnan .Etäisyys tuloilmalle tulee tällöin olla minimi 1m anturista .
Saunan poistoilma voidaan huoneistosaunoissa johtaa oven alta pesuhuoneen kautta. Suurimmissa saunoissa osa ilmasta poistetaan suoraan saunasta ja osa pesuhuoneen kautta. Saunan poisto sijaitsee tällöin jalkatason alapuolella seinän alaosassa, hyvä korkeus on 300 mm lattiasta ja koko 45x120mm. Hyvä on myös muistaa, että saunan oven on oltava ehdottomasti tiivisteillä.
Oikein toteutettu ilmanvaihto luo miellyttävät kylpyolosuhteet ja säästää energiaa. 3–5 kertaa tunnissa vaihtuva ilma luo pehmeiden löylyjen kanssa nautinnolliset kylpyolosuhteet. Saunan koosta riippuen ilmakanavien halkaisija vaihtelee 60–100 mm. Poistokanavan koko on suurempi kuin tulokanava.

Kiukaan valinta

Saunan tärkein osa on kiuas. Kiukaan oikea valinta luo edellytykset saunomisen nautinnolle ja löylyn laadulle. Vaikka panostus saunan sisustukseen tuntuukin houkuttelevalta, ei tätä tule tehdä kiukaan kustannuksella.

Kiukaan hinta kertoo erittäin hyvin myös sen antaman löylyn laadun. Löylynlaatu perustuu kivitilan koolle. Hyvän seinäsähkökiukaan kivitilan koko on n. 35 kg ja varaavan sähkökiukaan kivitilan koko on n. 100 kg.
Kiuasta valittaessa otettava huomioon:

 • Kuinka usein yleensä saunotaan. Suomalainen saunoo normaalisti 3–5 kertaa viikossa.
 • Millaiset löylyt haluamme ja haluammeko kiukaaseen myös höyryominaisuuden.
 • Suuri kivitila takaa hyvän löylyn laadun. Hyvässä kiukaassa kivitila on säädettävissä jopa 35 kg:aan.
 • Onko saunan lämpenemisajalla merkitystä? Haluammeko kylpeä nopeasti ja usein? Varaavat sähkökiukaat tarjoavat tähän mahdollisuuden.
 • Saunojien määrä ja mieltymykset. (Normaalitalouden koko tänään alle 2 henkeä ja normaaliperhe 2,4 henkeä).
 • Saunahuoneen koko ja kiukaan asennuspaikka. Kiukaiden suojaetäisyydet on otettava huomioon.
 • Oikea teho tilavuuden mukaan: 8 kuution sauna vaatii 8 kW 90 asteen saavuttamiseksi ja vastaavasti 70 asteen saavuttamiseksi 6 kW. Halutaanko kuivat ja kovat vai kosteat ja miellyttävät löylyt?
 • Eristämättömät kivi- ja betonipinnat lisäävät jokaista neliömetriä kohden 1,5–2 kuutiota tilavuutta (riippuen onko kyseessä seinä vai katto).
 • Ohjauslaitteen sijoitus, kiukaassa vai erikseen, kuiva- tai märkätilaan.
 • Riittävätkö huoneiston sähkötehot valitsemallesi kiukaalle? Valmistajilta löytyy myös 1~vaiheisia kiukaita.
 • Muista suojaetäisyydet
 • Lapsiturvallisuus. Kiukaan matala pintalämpötila ja lukittava kansi lisäävät turvallisuutta.
 • Varmista kiukaan takuuaika, huoltoverkosto ja varaosien saatavuus. Käytä aina valmistajan alkuperäisvaraosia. Suosi suomalaista ja varmista alkuperämaa.

Suurikivitilaiset kiukaat

Hyvässä varaavassa sähkökiukaassa on kiviä noin 100 kg ja 3 muhimistehoa.
- tehovaihtoehtoja 1,8 kW – 8,0 kW.
- soveltuvat saunoihin 2,5 – 17 m3.

Kiukaat ovat kannellisia ja erittäin hyvin lämpöeristettyjä, jolloin kivien lämpötila voidaan pitää jatkuvasti löylyvalmiudessa 0,2–0,35 kW:n teholla. Saunottaessa 1–2 kertaa viikossa, voidaan käyttää 0,1–0,13 kW:n muhimistehoa ja esilämmittää kiuasta isolla saunomisteholla ennen saunaan menoa. Lämmitysaika on tällöinkin huomattavasti lyhyempi, kuin vastaavan tehoisella tavallisella kiukaalla. Tärkeää on, että säätötekniikalla vaikutat energian kulutukseen ja kivitilalämpötilaan yhdessä.

Kiukaat, joissa on ilma- ja kivitermostaatti erikseen sekä kiviä noin 110 kg.
- tehovaihtoehtoja 6,3–15,1 kW.
- soveltuvat saunoihin 6–28 m2.

Kiukaat ovat kertalämmitteisiä ja varustettu kaksilla vastuksilla. Toiset lämmittävät kiviä ja toiset ilmaa. Kummankin lämpötilaa säädetään omalla termostaatilla toisistaan riippumatta. Tämä mahdollistaa ilman lämpötilan alentamisen ilman, että löylyominaisuudet huononevat.
Saunoissa, joita pidetään lämpimänä (esim. laitokset ja hotellit), mutta saunojia on satunnaisesti, voidaan ilman lämmitystä ohjata erillisellä kytkimellä, joka on kiinni vain esilämmityksen aikana (esim. päästöhidastettu rele), jonka jälkeen kytkintä ohjaa esim. liiketunnistin. Liiketunnistin voi sijaita pesuhuoneessa tai pukuhuoneessa tai molemmissa.
Kun ilman lämmitys on pois kytkettynä, jää kiviin pieni teho pitämään niitä täydessä lämpötilassa, mutta ilman lämpötila jää normaalisti alle 60ºC. Energiaa säästyy huomattavasti ja saunan rakenteiden ikä pitenee tuntuvasti. Puun vanheneminen ja kuivatislaantuminen alkaa kiihtyvällä nopeudella, kun 70ºC lämpötila ylitetään.

Saunan lämmittäminen ja oikea saunomislämpötila

Miellyttävä saunomislämpötila on alle 70ºC ja kosteus vähintään 40 % . Suositus liikkuu tasossa, jossa vesimäärä on 50–60 g/m2 kohden ja lämpötila alle 70ºC. Oikea kosteus ja lämpötila takaavat sen, että ilmassa oleva vesi tiivistyy iholle ja näin jaksetaan saunoa mukavissa olosuhteissa pitempään. Näin saunasta ei tarvitse lähteä kun “happi loppuu” -mentaliteetilla. Happipitoisuus laskee lämpötilan ja kosteusprosentin noustessa.
Valittaessa varaava sähkökiuas, on käytössä valmis sauna. Tällöin tulee ottaa huomioon riittävä, noin 100 kg kivimäärä ja kiukaan säätömahdollisuudet. Kiukaissa on lämpötilarajoitin turvakytkimenä. Saunaa voidaan lämmittää hieman etukäteen avaamalla kiukaan kansi ja kytkeä saunomisteho päälle. Mikäli saunassa on lämpöeristämätöntä seinä-kattopintaa, pitää näiden pintojen olla lämpimiä ennen saunomisen aloittamista. Kylmät kivipinnat ja hirsipinnat muodostavat höyryä sekä hidastavat tuntuvasti saunan lämpenemistä.
Lämmitysajan pituus riippuu pinnan koosta, saunan tilavuudesta ja kiukaan tehosta. Sopiva lämmitysaika löytyy kokeilemalla. Ohjeena voidaan todeta, että kiukaan yläpuoliset kivipinnat sitovat lämpöä 1 kWh/m2- ja hirsipinnat 0,5 kWh/m2. Mikäli kiukaan yläpuolista kivipintaa on 3 neliötä pitää saunaa lämmittää 3 kW kiukaalla 1 tunti ja tämä vain kivipinnan lämmittämiseen. Varaavaa sähkökiuasta käytettäessä on kaikki yli 60 cm lattiasta olevat pinnat lämpöeristettävä, jotta toimintaperiaate kiukaassa toimisi.
Pääperiaatteena tavallisilla kiukailla lämmitettäessä voidaan pitää vähintään noin 40–60 minuutin esilämmitystä.
Ilman lämpötilan pitää olla niin alhainen, että ilmassa oleva kosteus eli löyly tiivistyy iholle. Yli 70ºC ilma on aina niin kuivaa, että ihon kosteus haihtuu ilmaan. Kuivan ilman hengittäminen ei myöskään tunnu miellyttävältä.

Oikein valitut kiuaskivet

Sähkökiukaan kiuaskivien on täytettävä seuraavat ominaisuudet:

 • Suuri lämmönvaihtelun ja lämmön kestävyys, jota löylyveden höyrystyminen aiheuttaa.
 • Erittäin pieni pölyaineksen ja hajun luovutuskyky.
 • Lämmön luovutuskyvyssä riittävä laatu sitomaan vettä itseensä, mikä ehkäisee veden valumisen ohi kivien. Epätasainen lohkeamispinta parantaa laatua verrattuna pyöreisiin kiviin.
 • Kooltaan riittävän suuria parantamaan ilmankiertoa kivien läpi -vastuksille.
 • Valitse testatut ja asbestittomat kivet. Kiuasvalmistajan suosittelemat ja merkinnällä olevat kivet ovat aina testattu valmistajan taholta.

Seuraavat kolme perusasiaa on otettava huomioon kivien ladonnassa:

 • Ilmava ja harva ladonta suurilla kivillä.
 • Pidä vastusputket erillään tasaisella ladonnalla.
 • Lado kivet vähintään kerran vuodessa uudestaan.

Lado kiviä aina niin paljon, että vastukset peittyvät. Pienet kiuaskivet on aina eroteltava pois. Näin pidennät vastusten käyttöikää ja pintalämpötila pysyy hyvänä. Liian tiheä ladonta lyhentää vastuksen käyttöiän sadasosaan normaalista. Keraamisien kivien käyttö saattaa vaurioittaa sähkökiuasta. Noudata valmistajan suositusta kiuaskivien valinnassa.
Mikäli käytössäsi on varaava sähkökiuas tai kahdella termostaatilla oleva kiuas, suuri kivimäärä takaa aina saunomisen alhaisissa lämpötiloissa.

Saunan rakenteet, sisustus ja valmissaunaratkaisut

Saunan rakenteiden ja valaistuksen suunnittelussa on hyvä käyttää asiantuntijoita.
Lämpöeristykseen on kiinnitettävä huomiota. Tänään löytyy saunan paikalla rakentamisen vaihtoehdoksi myös valmiita valmissaunaratkaisuja. Valmissauna-ratkaisut voivat olla hyviä vaihtoehtoja, joissa sisustukselliset elementit ovat valmiina.
Valmissauna-ratkaisun toteutus käy luontevasti esimerkiksi kylpyhuoneremontin yhteydessä. Asennus tapahtuu muutamissa tunneissa. Saunapakettiin kuuluvat seinät, katto ja lauteet. Ratkaisuja markkinoivat sisustusliikkeet ja rautakaupat. Asennuksen voi tehdä itse, mutta tarjous kannattaa pyytää kokonaistoimituksesta paikalle asennettuna. Varmista aina kuntasi rakennusvalvontaviranomaisen kanta, tarvitaanko rakennuslupa muutostyölle.

Luokitukset

Sauna Artikkelit

 
 

 
 
 
 
 
 

RPT Docu Oy:n tietojenkäsittelyä, tietosuojaa ja evästeitä koskevat periaatteet

Jatkamalla verkkosivustomme ja palvelujemme käyttöä hyväksyt, että keräämme tietoja vierailuistasi. Tietosuojaperiaatteissamme kerromme, mitä tietoja keräämme ja miksi sekä mihin tarkoituksiin tietoja käytetään. Lue lisää...