Taloautomaatio helpottaa talon tekniikan käyttöä

 

Kattavalla taloautomaatiolla voidaan tehokkaasti ja helposti seurata, ohjata, valvoa ja optimoida talon tekniikkaa kokonaisuutena. Taloautomaatio huolehtii asukkaan puolesta siitä, että talossa on mukavaa, vaivatonta ja turvallista asua.

Talon tekniikan kokonaisuus muodostuu monesta osasta: lämmitys, ilmanvaihto, sähkölaitteet, vesilaitteisto, valaistus, turvajärjestelmät, viihdelaitteet. Eri tekniset järjestelmät ja laitteet sisältävät nykyisellään jo paljon älyä ja ohjattavuutta. Esimerkiksi lämmitystä voidaan ohjata sähkön hinnan, ulkolämpötilan tai sääennusteen perusteella. Huonelämpötila voidaan laskea poissaolon ajaksi ja nostaa lämmöt etäohjauksella ennen kotiin tuloa. Valaistusta voi ohjata samoin: valot voi sammuttaa etänä, vaikka kännykällä. 

Turvallisuus on tärkeä osa talotekniikkaa: järjestelmään voidaan yhdistää palo- ja murtohälytykset sekä vaikkapa ovikamera.

Taloautomaatiosta puhutaan silloin kun talon eri järjestelmät ja laitteet kommunikoivat keskenään, toimivat automaattisesti ja niitä voidaan ohjata keskitetysti.

Suomessa rakennetaan vuosittain noin 6000 – 7000 uutta pientaloa. Pientaloja on Suomessa kaikkiaan yli 1,1 miljoonaa.  Talon eri teknisiä järjestelmiä ohjataan tyypillisesti erikseen, täysin irrallaan toisistaan. Kattavan ja hyvin suunnitellun taloautomaation käyttö pientaloissa ei vielä ole kovin yleistä, vaikka se talotekniikan lisääntyessä ja kehittyessä olisi kannattavaa ja helpottaisi talotekniikan käyttöä ja valvontaa.

Taloautomaatio helpottaa talon tekniikan käyttöä

Automaatiojärjestelmien avulla voi myös varautua tuleviin energian markkinamuutoksiin. Automaatio helpottaa energiankäytön säätelyä, tuo säästöä talon käyttökustannuksiin ja parantaa asumismukavuutta.

Automaatiojärjestelmien merkitys kasvaa tulevaisuudessa, kun sähkömarkkinoiden muuttuessa on yhä tärkeämpää, että kotien energiankäyttöä voidaan ohjata hyödyntämään halvimpia sähkönhintoja tai tasaamaan talon sähkötehontarvetta eri vuorokauden aikoina. Älykäs sähkönkäyttö tai kysyntäjousto vaativat toimiakseen automatiikkaa, jotta talon omistaja voi hyödyntää eri säästömahdollisuudet mahdollisimman hyvin ja vaivattomasti.

Uudis- ja korjauskohteeseen

Tärkein tehtävä ennen taloautomaatiojärjestelmän hankintaa on miettiä, miten haluaa talonsa toimivan ja mitä arvostaa: mukavuutta, energiatehokkuutta, turvallisuutta? Ennen kuin suunnittelijaan tai urakoitsijaan otetaan yhteyttä, on mietittävä myös se, mitä talossa halutaan automaation avulla ohjata. Hyviä kuvauksia eri mahdollisuuksista saa alan toimijoilta. Esimerkkejä löytyy myös Motivan ylläpitämästä Energiatehokas koti -verkkopalvelusta.

Uuden talon rakentajan on hyvä varautua tulevaan jo aivan alkuvaiheessa: on otettava jo etukäteen huomioon järjestelmän laajennustarpeet. Ennakoimalla tarpeet jo suunnitteluvaiheessa säästää kustannuksissa myöhemmin.

Korjauskohteessa tulee ensin kartoittaa olemassa olevat järjestelmät ja niiden mahdollisuudet ohjattavuuden kannalta ennen kuin voidaan miettiä tarkemmin, mitä halutaan ohjata. Jos kohdetta korjataan joka tapauksessa laajemmin, kannattaa ehdottomasti miettiä myös taloautomaation mahdollisuudet.

Hankinnan pohjaksi on hyvä laatia toimintakuvaus ja tarkentaa sitä asiantuntijan kanssa. Kuvaus on hyvä väline järjestelmän suunnittelun ja kustannusarvion pohjaksi. Yksinkertaisimmillaan toimintakuvaus on tekstimuotoinen kuvaus siitä, mitä automaatiolta odottaa talossaan.

Suunnittelijan kanssa yhdessä laadittu kuvaus talon järjestelmistä auttaa laitteiden ja järjestelmien hankinnassa ja tarjousten pyytämisessä. Kuvaukseen on hyvä pyytää dokumentaatio etenkin taloautomaatiojärjestelmien tiedonsiirrosta ja järjestelmien toivotusta integroinnista.

Yhden suunnittelijoista on otettava talosta kokonaisvastuu ja huolehdittava eri järjestelmien yhteensopivuudesta sekä tärkeiden järjestelmien yhteensovittamisessa tarvittavien tietojen siirtämisestä eri laite- ja järjestelmätoimittajien käyttöön hankintavaiheessa. 

Suunnittelijalla on tärkeä tehtävä myös rakennusvaiheessa, kun järjestelmiä ja laitteita asennetaan, testataan ja säädetään.

Järjestelmään kuuluvat palvelut

Järjestelmää valittaessa on hyvä kiinnittää huomiota tuotteiden sekä ylläpito- ja huoltopalveluiden saatavuuteen myös tulevaisuudessa. Ennen ostopäätöstä kannattaa varmistaa valmistajan takuuehdot ja teknisen tuen mahdollisuudet ja selvittää toimittajien tarjoamat huolto- ja ylläpitosopimukset.

Urakoitsija pitää valita huolella; automaatio vaatii yleensä erityisosaamista.

Hankintasopimusta tehtäessä pitää varmistaa, että siihen sisältyy käyttöönottovaiheen testaus ja järjestelmän säätäminen. Käyttöönoton yhteydessä on asukkaalle annettava käytönopastus, luovutettava tarvittava dokumentointi sekä käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Käyttöönottovaiheessa on varmistettava, että talon omistaja saa kaikki asiakirjat ja tarvittavat tietokannat itselleen. 

Jotta automaatiojärjestelmä toimisi asianmukaisesti, pitää talon asukkaan huolehtia järjestelmän ennakoivasta huollosta sekä laitteiden ylläpidosta. Kaikki automaatiota koskeva dokumentaatio on hyvä säilyttää ja muistaa myös asiakirjojen säännöllinen varmuuskopiointi. 

Suunnittelijoilta ja järjestelmätoimittajilta voi pyytää apua, jos järjestelmään kaipaa lisä- tai muutostöitä.

Verkossa ohjeita hankintaan

Motiva, alan yritykset, ympäristöministeriö ja Energiavirasto toteuttivat Toimiva taloautomaatio pientalossa -hankkeen, josta syntyi taloautomaatioon liittyvä kattava verkkoaineisto sekä hankintaohjekortti.

Energiatehokaskoti.fi-sivustolle materiaalissa on tietoa taloautomaatiosta, sen eduista ja hyödyistä, ohjeita hankintaan sekä esimerkkejä erilaisista pientaloissa toteutetuista taloautomaatiojärjestelmistä. Hyödyntämällä tarkistuslistoja voi laatia itselleen hyvän kuvauksen siitä, millaisen automaatiojärjestelmän taloon tarvitsee ja hankkii, ja mitä siitä toteutetaan nyt ja mitä tulevaisuudessa. 

Teksti: Motiva Oy

Kuva: Pixabay

 

 
 
 
 
 
 

RPT Byggfakta Oy:n tietojenkäsittelyä, tietosuojaa ja evästeitä koskevat periaatteet

Jatkamalla verkkosivustomme ja palvelujemme käyttöä hyväksyt, että keräämme tietoja vierailuistasi. Tietosuojaperiaatteissamme kerromme, mitä tietoja keräämme ja miksi sekä mihin tarkoituksiin tietoja käytetään. Lue lisää...